Actualiteit heet van de naald!
Gisteren gebeurd? Vandaag in de klas!

Inleiding


Werken rond actuele gebeurtenissen blijft voor heel wat leerkrachten een uitdaging. Zeker wanneer er iets onverwachts gebeurt en je als leerkracht onmiddellijk alles uit de kast moet halen om de leerlingen op dat moment wat bij te leren over die gebeurtenis.

Met deze uitgewerkte ‘actualiteitslessen’ wordt geprobeerd om de leerkrachten van de bovenbouw (4e, 5e en 6e ) een basis te geven om met ‘recente’ actuele gebeurtenissen aan de slag te kunnen gaan. Leerkrachten hoeven enkel naar deze site te gaan, het mapje te openen en kunnen dan onmiddellijk aan de slag gaan. Uiteraard kunnen leerkrachten vrij kiezen wat ze al dan niet willen gebruiken.

Van de leerkrachten wordt wel verwacht dat ze zich op voorhand voldoende informeren over de specifieke situatie van de gebeurtenis.

Soorten


De uitgewerkte actualiteitslessen kunnen in twee groepen verdeeld worden. Zo zijn er enerzijds de lessen die volledig uitgewerkt zijn (‘kant-en-klare actualiteitslessen’) met bijhorend dossiertje, werkblaadjes en een PowerPoint. Deze lessen bevatten meer specifieke achtergrondinformatie.

Anderzijds zijn er lessen die volgens een algemeen stramien (‘algemene actualiteitslessen’) opgebouwd zijn. Hierbij zijn een aantal richtvragen opgesteld die een leidraad kunnen geven bij het geven van een les.

Inhoud


De ‘kant-en-klare actualiteitslessen’ zijn telkens via een vaste structuur opgebouwd. In de lesfiche worden didactische suggesties aangeboden. In de inleiding wordt de voorkennis over het onderwerp opgeroepen aan de hand van een coöperatieve werkvorm. Vervolgens wordt in de kern de ‘echte’ leerstof aangeboden. Hiervoor kunnen de werkblaadjes, dossiertjes, PowerPoints en enkele vragen een leidraad bieden. Telkens wordt ook een activiteit rond ‘leren leren’ aangeboden. Actualiteit leent zich enorm om rond deze doelen te werken. Tot slot wordt de voorkennis getoetst aan wat de leerlingen tijdens de les bijgeleerd hebben en vervolgens wordt de verworven kennis van de leerlingen getest. Er wordt ook een proefje/experimentje of muzische opdracht aangeboden dat de leerlingen zelfstandig kunnen uitvoeren.

De ‘algemene actualiteitslessen’ zijn opgebouwd op basis van dezelfde structuur. Bij de inleiding wordt de voorkennis ook opgeroepen aan de hand van een coöperatieve werkvorm. In tegenstelling tot de ‘kant-en-klare actualiteitslessen’ bestaat de kern van deze lessen uit didactische tips en een werkblaadje met een identiteitskaart over het onderwerp. Om de les af te sluiten wordt ook hier een muzische opdracht als suggestie aangeboden.

Achteraan elke lesfiche is een lijst terug te vinden met al het nodige materiaal voor de les en worden ook de bijlagen en de gebruikte bronnen aangegeven.

Doelen


Bij de opgestelde actualiteitslessen kan gewerkt worden rond verschillende leerplandoelen. Heel wat doelen uit het leerplan ‘wereldoriëntatie’ en ‘Nederlands’ kunnen gelinkt worden aan de lessen. Hiervoor kunnen best de specifieke leerplannen geraadpleegd worden. Uiteraard is het mogelijk dat doelen uit andere leerplannen ook gebruikt kunnen worden.

Ook rond de eindtermen ‘sociale vaardigheden’, ‘leren leren’ en ‘media’ kan bij deze lessen gewerkt worden. Bij de coöperatieve werkvormen van de inleiding kunnen de eindtermen van ‘sociale vaardigheden’ gelinkt worden. De eindtermen ‘leren leren’ kunnen behaald worden met de didactische tips die bij de leskern aangeboden worden. Door gebruik te maken van heel wat media kan bijvoorbeeld ook aan de eindtermen ‘media’ gewerkt worden.

Lessen


Contact