Onze opleidingen

Initiatie duiken

Wie graag eens wil kennismaken met de duiksport kan eerst een gratis initiatieduikles volgen in het zwembad. Wij vragen wel om vooraf eens contact met ons op te nemen zodat wij het nodige kader en materiaal kunnen voorzien.

Recreatief duiken

NELOS maakt een onderscheid tussen recreatieve- en sportduikers. Uiteraard zijn alle duikers bij NELOS mensen die het duiken als sport beoefenen.

De recreatieve duikers beschouwen hun sport echter als zuivere vrijetijdsbesteding, recreatie en puur genieten, zonder meer.

De sportduikers daarentegen gaan zelf actief deelnemen aan de opleiding van recreanten, zodat van hen zwaardere eisen gesteld worden en dit zowel fysiek, psychisch als theoretisch.

De recreatieve duikers worden onder verdeeld in drie categorieën:

1* Duikers: dit zijn duikers die bekwaam zijn om veilig en correct gebruik te maken van hun duikuitrusting in een beschermde trainingsomgeving en die klaar zijn om openwater ervaring op te doen, begeleid door een ervaren duiker. Zij moeten kunnen functioneren volgens het buddy-systeem van de CMAS.

2* Duikers: deze duikers hebben enige onderwater ervaring opgedaan. Zij kunnen manifeste duikongevallen herkennen en er adequaat op te reageren. Ze zijn in staat onder leiding van een ervaren duiker alle recreatieve duiken uit te voeren en zij moeten kunnen functioneren volgens het buddy-systeem van de CMAS. Tevens kunnen zij als duikleider fungeren bij eenvoudige duiken.

3* Duikers: deze duikers moeten in staat zijn "zelfstandig" te duiken en duiken te leiden die geen uitzonderlijke moeilijkheidsgraad hebben (bv. geen duiken met volslagen beginnelingen, ...). Hierbij moeten zij alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren.

Sportduiken

Na het doorlopen van de verschillende niveau’s van recreatief duiken (1*D, 2*D en 3*D), kan de duiker doorstromen naar het niveau van sportduiker.

Van een sportduiker wordt meer verwacht dan van een recreatieve duiker: de sportduiker doorloopt een doorgedreven opleiding, zowel theoretisch als praktisch, in het zwembad en in de praktijk.

De sportduiker neemt, samen met de instructeurs, actief deel aan de opleiding van recreatieve duikers en dan vooral van de beginnende duikers (1* Duikers). Hij kan de taak waarnemen van algemeen duikverantwoordelijke bij een grotere duikuitstap.

De benaming sportduiker is voorbehouden aan het hoogste technische duikbrevet: dat van Assistent Instructeur (AI - het vroegere 4* Duiker)

Een AI Duiker: moet in staat zijn "zelfstandig" te duiken. Hij moet in staat zijn duiken te leiden in alle wateren die courant bezocht worden door Belgische duikers. Hij moet in staat zijn beginnende of onervaren duikers te begeleiden en tevens onder de verantwoordelijkheid van instructeurs bepaalde taken van deze laatste over te nemen. Hierbij moet hij alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren.

Onze liga NELOS

NELOS staat voor “Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport”, ofwel de Vlaamse duikbond, erkend door BLOSO. NELOS telt meer dan 10 000 leden en is daarmee veruit de grootste duikbond in Vlaanderen. Alle leden zijn verzekerd en de brevetten zijn internationaal erkend door het lidmaatschap bij CMAS, de wereldconfederatie der duiksport (in meer dan 100 landen).

Bezoek ook eens...