Qualiweb Webdesign
 

Lode Cuypers
Sint-Lambertusstraat 4C
3730 Hoeselt

Tel & fax: +32 (0)12/21.72.02
Gsm: +32 (0)475/64.98.17
Email: info@lodecuypers.be

 
 

 

Mr. Lode CUYPERS behaalde zijn kandidaatsdiploma in de Rechten aan de toenmalige Universitaire Faculteit St-Aloysius te Brussel (thans Katholieke Universiteit Brussel).

In 1993 studeert hij af als licentiaat in de Rechten aan de Katholieke Universiteit te Leuven, waarna hij werd toegelaten tot de Balie te Tongeren.

Hij start in 1995 zijn advocatenpraktijk in zijn geboorteplaats Hoeselt.

Sedert 1996 wordt hij door de Rechtbank van Koophandel te Tongeren aangesteld als curator i.s.m. Mr. Roger Miguet, advocaat te 3700 Tongeren, Putstraat, 36.

Door de jaren heen werd een samenwerking opgebouwd met diverse andere advocaten, die als free-lance worden ingeschakeld in het kantoor.