De vennootschap heeft tot doel,

-         het geven van advies in verband met automatisering, informatica, het opstarten, begeleiden, en ondersteunen van nieuwe bedrijven en marketingprojecten

-         adviezen verlenen op gebied van management, bestuur, organisatie, verkoop, personeel, marketing en E-Business, alsook de eventuele operationele uitvoering van deze adviezen.