Profiel | Benadering | Erelonen | Locatie | Conctact


Ons kantoor is gevestigd te Gent, in de nabijheid van het Justitiepaleis.

Gent is de zetel van een Hof van Beroep, een Arbeidshof, een Rechtbank van Eerste Aanleg (die zowel burgerlijke, jeugd- als strafzaken behandelt), een Rechtbank van Koophandel, een Arbeidsrechtbank, vijf Vredegerechten en een Politierechtbank.

Wij pleiten voor al deze Hoven en Rechtbanken, maar ook in de rest van het land en zelfs in het buitenland, tenminste als wij daar een nuttige bijdrage kunnen leveren.

Daarnaast vertegenwoordigen wij onze cliŽnten voor alle administratieve rechtbanken en tuchtcolleges.

Het werk van een Belgische advocaat blijft niet beperkt tot pleiten alleen, hij verleent ook juridisch advies en stelt contracten op.


In elke zaak, ongeacht of er nu wel of niet een dossier wordt aangelegd, is ons eerste advies gratis


Wij zijn steeds op zoek naar buitenlandse correspondenten


om deze site toe te voegen aan uw favorieten
© 2006 Advocatenkantoor Twaalfkameren


U bent bezoeker