Comité Zoersel Going

 
Over COZOEGO
Visie CoZoeGo

 

Laten we met gezamelijke krachten de fundamenten van ons bestaan dragen.

We gebruiken hetzelfde water, ademen dezelfde lucht en lopen over dezelfde grond en we hebben dezelfde genen.

Ergens in de wereld wordt er het katoen voor onze kleren geteeld , de cacao van onze chocolade, het graan van ons brood.  Wat krijgen de telers ervoor? Hoe verdeelt het mensdom deze rijkdom? Wat nemen we en wat delen we? Wat doen we met de natuur? Is de natuur, de bodem,de dieren, de bomen, de.lucht , de waterlopen, de mensen ons persoonlijk bezit?

We zijn wereldwijd met elkaar en het geheel verbonden met behoeften,  gedachten, handelen en voelen.

 “Als alle mensen broeders worden!” is een droom van Beethoven en deze wordt steeds meer een realiteit.in de kleiner wordende wereld.

 

CoZoeGo
Co  Comités CoZoeGo en CODEGOING. Vrijwilligers in steden van België en Kameroen werken samen voor de ontwikkeling van het dorp Going.
Zoe (Zoersel) België
We zijn als wereldburgers solidair met Going. Dorpsvriendschap en familiale verbanden geven ons hiertoe de mogelijkheid. We steunen informatief en materieel een Ecologische Leef-en Teeltwijze in de Sahel als pioniers van Velt (Vereniging Ecologische Leef­ en Teeltwijze). Alleen ecologische landbouw biedt bestaanszekerheid op lange termijn.
Go (Going) Kameroen
We helpen honger bestrijden tot Going evolueert naar een onafhankelijk landelijk bestaan in hun omgeving, die rijk is aan mogelijkheden.

Cultuuruitwisseling CoZoeGo
Respect voor elkaar en de natuur geeft een algemene spirituele basis.
Zoersel biedt: Informatie (bibliotheek en documentatiecentrum), Recyclage (compost, schoolcontainers voor papier, plastiek), Geld voor talrijke projecten, Opvolging (planning en organisatie).
Going biedt: Gastvrijheid, Natuur, Eigen cultuur (zang, dans, muziek, kledij), Zelfvoorziening in natuurlijke voeding,  Natuurvriendelijke consumptie, -bouwstijl, -leefwijze.
Natuurlijke land- en tuinbouw maken humusloze gronden in de Sahel en ook bij ons vruchtbaar.
Het voedsel in Going is van grote kwaliteit, maar er is te weinig en te weinig gediversifieerd.. Westerlingen hebben minder honger, maar wel een gedenatureerde voeding met als gevolg celstofwisselingsziekten.
Hygiëne. Kindersterfte wordt voorkomen door handhygiëne en het mijden van gevaarlijke gebruiken zoals baby’s de eerste moedermelk ontzeggen. Respectvolle omgang bevordert geestelijke hygiëne. Ziektekiemen in de faeces worden geneutraliseerd door compostering van fecaliën.
Onderwijs dient de traditionele kennis en eigen taal te ondersteunen en niet te vervangen. Wie ontwikkelt wie? Wat ontwikkelen we en voor wat?
Manier van werken

 • Samenwerken met de bevolking en bestaande structuren.
 • Projecten opbouwen vanuit plaatselijke  initiatieven .
 • Leefwijze van wonen, eten, werken, feesten, verplaatsen delen.
 • Structuren en traditie volgen . Overheden en scholen begroeten bij aankomst, op de hoogte houden van de projecten, beroep op hen doen, uitnodigen op activiteiten.
 • Gericht naar zelfvoorziening zodat CoZoeGo kan afgebouwd worden en de projecten uit handen gegeven.
 • Projectgeld wordt alleen aan projecten en dringende medische kosten besteed en de uitgaven tot in detail genoteerd. Geen geld van de projecten naar begrafenissen, bilbil, feestmaaltijden, leningen, muziekopvoeringen, reparaties. Leningen worden nooit teruggegeven, besteding kan niet opgevolgd worden.
 •  We delen geen geld uit. “On ne donne rien pour rien” schreef Amadou op een hut die hij voor Aleide bouwde. Het is de helft van onze uitspraak “ on a tout pour rien”. Met dat laatste bedoelen we dat planten, dieren, grond, zon gratis zijn.
 • Er zijn heel veel mogelijkheden klein te beginnen.
 • Iedereen kan gratis massas neemvruchten verzamelen en dure neemolie maken.
 • Grassen groeien naast de mayos om manden en matten te vlechten.
 • Mango’s rotten in verlaten boomgaarden en kunnen gedroogd verkocht worden.
 • Groenten telen en op de markt verkopen.
 • Een (pépinièrtje)boomkwekerijtje  of kruidenhandeltje opzetten met ingezamelde zaden en planten zoals Wannie, onze student boomkweker.
 • Men verkoopt granen, mango’s, zout, zeep op dagelijkse marktjes die men verdeelt in kleine hoeveelheden.
 • Jongens verkopen rode lekkere en goedkope hibiscusthee. In het wild verzamelen ze de planten.
 • Op de markt en aan de scholen bakt men beignets in zelf geperste arachideolie.
 • Hutten verhuren aan studenten van CES.
 • Dagelijks stappen vrouwen met bussels hout op het hoofd om te verkopen in de stad.
 • Ze hebben tontils, dat zijn minibankinitiatieven. Ieder geeft op regelmatige samenkomsten een klein bedrag waarmede iemand om beurten een grotere uitgave kan realiseren.

Men kan in leer gaan bij kleermakers, schoenmakers, leerbewerkers, schrijnwerkers. In de technische school leerde men onpraktische westerse meubels maken.

 • Er is behoeft aan lesgevers voor alfabetisatie, geneeskrachtige planten, muziek en instrumenten, zang, DJ, gevechtssporten, veehoeders voor geiten, schapen, runderen.
 • Een grote som mag niet ter beschikking gesteld worden.

Dit hebben we herhaaldelijk ondervonden met scha en schand.

 • Een jonge vrouw vroeg me geld voor een project maar welk project wist ze niet en een van mijn voorstellen klein te beginnen

sloot niet aan met wat ze van mij verwachtte.

 • De penningmeesteres durft geen geld in haar hut houden.
 • Men kan geen geld bijhouden en geld is heel verleidelijk om te stelen.
 • We zijn er niet in geslaagd een som in het dorp te laten voor dringende medische hulp die contant moet betaald worden.
 • Diensten kunnen geruild of gekocht worden.
 • Er is een grote neiging goederen van projecten te verkopen of verpatsen voor dure GSMs, oplaadbare radios, fototoestellen, moto’s....
 • Een goede ambachtsman in Going kocht een dure GSM met allerhande snufjes terwijl zijn kinderen honger leden.
 • Talentvolle bestuursmensen verliezen we omdat ze geen verschil maken tussen mijn en dein in CoZoeGo.
 • Zelfs kinderen delen hun voetbal, verfjes, ballonnen niet als ze die persoonlijk krijgen.
 • In het jeugdatelier zijn er geen problemen voor het materiaal dat ze correct afgeven.
 • We maakten vroeger van een neemboom een volgeladen kerstboom. Nu geven we alles aan het jeugdatelier. Kinderen krijgen in Going nooit geschenken. Ze verdienen wel geld.

Bestuur
CoZoeGo telt drie kernen Going, Bi-Paing en Zoersel.

Het bestuur van CoZoego bestaat uit Mayela, Soudi, Bello en Gouada van Going, Aleide van Zoersel (België) en Andre Daouda en Jean-Pierre van Bi-Paing..

Mayela is consulente                                                   Soudi coördinator
 
Aleide  Coördinatrice           Bello peningmeester
       
      Gouada graanproject en jeugdatelier
 

Jean-Pierre en Andre Daouda rechtstaand in Bi-Paing
                            

 

.  
De eerste vergaderingen waren reeds gemengd.
 
De projecten werden aan de vrouwen voorgesteld. Ze hadden het meest interesse voor veeteelt zoals de mannen. 

Amadou  stelde ons zijn hut ter beschikking. Hij is de zoon van de Lawan en zijn tweede vrouw die presidente was van Asfego. Amadou heeft vijf jaar als vrijwilliger het jeugdatelier geleid. Er werd dan veel geknutseld  en een toneelstuk en een lied over Mukela, de coördinatrice, gemaakt, dat de kinderen blijven zingen.

Ontstaan

Ontstaan
Leen Willaeys uit Zoersel huwde in 1992 in China met Aminou uit het dorp Going, Kameroen. Ze vestigden zich, na een periode België in Kameroen, in de  grote havenstad Douala . Daar werden ze geconfronteerd met de armoede van familie en dorpelingen in Going.
De gemeente Zoersel besteed 0,7% van haar budget voor ontwikkelingshulp aan derde wereldprojecten die binding hebben met Zoersel. De Derde Wereldraad Zoersel verdeelt dit bedrag. Aleide Lagrou (Leen's moeder) dient sinds 2002 elk jaar een aanvraag in voor projecten van CoZoeGo (Comité Zoersel Going).
In Douala werd eerst overlegd hoe de gemeentebijdrage te besteden. De eerste opties waren tijdens de hongermaanden aan elk kind 10 kg graan te geven, een som te voorzien bij noodsituaties of de 20 meest ondervoede kinderen een maaltijd te geven. Deze opties bleken niet realiseerbaar. Het probleem van ondervoede kinderen is opgelost met ons graanproject. .

http://users.telenet.be/aleide.lagrou/Foto%27s%20en%20prenten/Projecten/computers.jpg
Depta, contactman  in Douala, kent zijn dorp goed. Hij stelde voor aan de vrouwen in het dorp te vragen hoe het geld van de gemeente Zoersel te besteden. De vrouwen vergaderden en richten een comité op dat later officieel erkend werd door Kameroen als ASFEGO (Association Femmes Going). Nu maken de vrouwen deel uit van het CoZoegobestuur waar gans het dorp in vertegenwoordigd is volgens de transitiewerking.


Leen in Going beschouwen ze als hun zuster.
Snuffel naar hartelust rond. Dit jaar zijn er veel verhalen uit  ons verblijf in de Sahel van Kameroen.
In 2002 reisde  Aleide voor de eerste maal naar Douala in Kameroen met €1.650 van de gemeente op zak voor hulp aan Going. Er werd nagedacht hoe het geld te besteden tot nonkel Depta voorstelde aan de vrouwen te vragen wat het beste was.
Dat werd  een reis van 1.700km dwars door Kameroen.

De vrouwen  hadden de dag na aankomst Asfego “Association Femmes de Going”gecreërd met als voorzitster de tweede vrouw van het dorpshoofd, de Lawan. Ze vroegen een graanmolen die €3200 kostte en waarvoor we een Afrikaans tuinfeest organiseerden.
Tijdens de eerste jaren in Going logeerden we met Leen in haar huis naast de schoonouders. De familie eigende zich de materialen van het project toe, waardoor we afstand namen en gans ons bestuur veranderde. CoZoeGo kreeg een domein in het centrum, naast het dorpshoofd, in 2008. Met de plaatselijke bevolking zijn er 5 gebouwen gerealiseerd en het hellend terrein wordt ontgonnen met erosiebestrijdende landbouwmethoden. Het molenhuisje,  door de vrouwen gebouwd, werd omgevormd tot bibliotheek.                    Corrupte en ondeskundige inmenging van Bouba, de oudste zoon van de Lawan, heeft het molenproject gekelderd. Het was het einde van Asfego. In maart 2011 is terug een vrouwengroep opgestart.

CoZoeGo centrum

De Lawan rechts bedisselt met de eigenaar midden voor ons een mooi stuk grond af te staan. Soudi en Gouada zijn erbij.


In de schaduw van neembomen die een natuurlijk afdak vormen. Het terrein golft naar de mayo beneden.

 
Zoua Bouba, landbouwdeskundige van Sodecoton, liet het terrein opmeten om te bewerken volgens de SCV Semer Couverture Végétauxt. Hij geeft advies, zaden voor 4 pakketten volledige diervoeding en volgt de werkzaamheden.


We bouwden drie ronde gastwoningen, een magazijn en een toiletgebouw. Er staan twee containers als voedselvoorraad voor het dorp. Hier wordt de tweede container leeggemaakt.Links Soudi, Guy en Pabame de bewaker.


Bacari, de vrolijkste, die de stof voor het toneelstuk leverde. Guy schreef zijn afscheid in verschillende talen op het bord.


Ons magazijn, dat ook dienst doet als leslokaal.
Het is het enige gebouw waar men golfplaten legde, waardoor het er heel warm kan zijn.Doris stelde voor gaten in de muren uit te sparen voor verluchting, die men later toch vulde uit schrik voor schade tijdens het regenseizoen.


Ongenode gasten op ons centrumterrein. We hebben het terrein  afgesloten met doornige acacia’s.


Pabame maakt een muizenval.


De jongens van CES brengen gebakken stenen.


Ook de meisjes.


De lagere schoolkinderen hadden 1000 bakstenen gemaakt, die ze gedroogd brachten naar het terrein.


Met een kamion is het heel wat prettiger.


Deze hut is heel wat goedkoper, maar minder duurzaam met de gedroogde stenen.


Zaden en koorden van plantenvezels worden bewaard buiten het bereik van dieren.


Ons woonerf is voor het feest versierd met koppen uit Going van Wilfried D’Hondt.


Een hele klus om de zware stenen bergop te trekken . Ze dienen om de container op te zetten om hem te beschermen tegen de regenperiode.


De container op pootjes.


De tweede container mag geen schaduw geven aan de eerste want de zon werkt ontsmettend  op de voedselvoorraad...


Verkoop van stoffen en kleren uit de container.