Comité Zoersel Going

 
 
 
Laatste nieuws

 • Dank,

  Voor hulp aan het Afrikaans Tuinfeest

  • Frieda Heyman van Bonifas staat ons al jaren met raad en daad professioneel bij met aankondigingsborden, zonneoven e.a.
  • Kunstenaar Wilfried Dhondt schildert didactisch materiaal voor Going en neemt het creatieve aspect op zich van het tuinfeest. (vaak samen met kinderen)
  • Een honderdtal medewerkers helpen op ons jaarlijks Afrikaans tuinfeest; muziek maken, koken, afwassen, installeren,ontvangen,bar en Dancing2support brengt er de swung in.
  • Via het O.C.M.W.Malle komt een groepje muzikanten met muziekinstrumenten voor kinderen en hulp bij de opbouw.
  • De familie Willaeys springt bij in alle activiteiten.
  • D.W.Z. Derde Wereldraad Zoersel subsideerd jaarlijks en stelt infrastructuur bij activiteiten ter beschikking.

   Voor het containerproject en de inhoud

  • Het project startte met de cheque van Fata Morgana €10 737 waarvan ons €3000 is toegekend. Gelukkig kregen we hulp van zeevaartbedrijven.
  • Mieke De Meulemeester zorgde voor belangrijke contacten en bracht het email bestand in orde wat een grote steun betekende.
  • Lucien Bollaert schonk een stevige container waarin nu het graan opgeslagen wordt.
  • MSC Belgium organiseerde gratis zeetransport waarvan Janine De Block “Head of the Forwarding” de administratie deed.
  • Gebroeders Van Aerde brachten en haalden de container naar de haven.
  • Walter Vandeperre, zaakvoerder hielp bij het laden en stuurde hiervoor twee mannen voor het vullen van de container. Dankzij deze steun slaagde het containerproject en geraakte hij zonder kosten in Douala.
  • We hadden geen geld meer om het dak van een gebouw in Lara te laten herstellen dat als naaiatelier kon dienen voor de electriche naaimachines uit de container. Het naai- en zonneovenproject gaat wel door in ons centrum in Going en in Bi-paint. We kregen degelijke voet en handmachines. De overgebleven electrische machines staan gestockeerd, sommige worden verkocht. In het totaal kregen we 22 naaimachines.
  • De firma Strobbe van Isegem schonk via Hans Perneel copieerpapier en ander bureelmateriaal dat in de scholen van Going en omliggende uitgedeeld werd. Mappen en kaften gebruiken we voor het documentatiecentrum.
  • Pagadder van Halle heeft veel dozen Franse literatuur meegegeven die de bibliotheek van Going vullen.
  • Jules Reniers leverde veel karton uit de fietsenwinkel van zijn dochter.
   Hij sneed een pak zonneovens uit die ik kon meegeven met Andre Douada op zijn moto naar het dorpje Bi-Paint. Kort na mijn vertrek hadden ze daar reeds 60 ovens gemaakt.
  • Evelien Peeters had medisch materiaal en wereldlandkaarten meegebracht. Een wereldbol staat in het secundair onderwijs. Ook met Engelse woordenboeken en onze encyclopedie Britannica zijn ze heel blij in het Lyceum Bilingue. “Knuffel” uit St.Antonius gaf computers die nu in het lyceum staan. We hopen dat onze boeren er ook mee zullen leren werken. Voor Going hebben we nog een laptop nodig.
  • “Knuffel” gaf veel nieuwe puzzels en ander speelgoed dat ook voor alfabetisatie in aanmerking komt. Pagame bewaart al het spelmateriaal in zijn hutten. De container kwam een week voor mijn vertrek toe en het jeugdatelier was nog niet gestart. Er is veel materiaal voor de kinderen en die moeten voorrang krijgen, maar we hebben mensen nodig die hen kunnen begeleiden. Adamou deed het prachtig maar is nu naar de universiteit.
  • Gerd Dupond leverde veel warme kleren van Moeders voor Moeders die de Djoros aan arme ouderlingen uitdeelden. In december bij 20°C worden vuurtjes gemaakt om zich te verwarmen.
  • Margreet Scholvinck reed naar Nederland waar we aluminiumrollen kochten waarmee nu zonneovens gemaakt worden. Samen met Frieda maakt ze mandjes en tombolaprijzen voor de kerstmarkt en het tuinfeest.
  • Stijn de Rammelaere agroforestriespecialist in Malawi geeft ons boeken en zaden. De zaden gaven we aan Zoua Bouba de adviseur van ons S.C.V.project. Er was geen teeltaarde in Going om zelf de zaden te zaaien. Nu men compost maakt zal dat beteren. Op het tuinfeest verkocht hij plantgoed. Ook in onze tuinen is meer biodiversiteit belangrijk.
  • Christiane Degroux heeft voor vele tombolas gezorgd die gemiddeld €300 opbrachten.
  • Jef Heiremans is een handige harry die in de tuin een composttoilet bouwde en opbouw activiteiten leidt.
  • De volksdansgroep heeft Driekoningen gezongen en €100 gegeven op het tuinfeest.
  • Doris reisde dit jaar mee naar Going en op de spaghettiavond zullen we haar foto’s en filmke schijnen.
  • Jonas is onze jonge webmaster en we hopen dat hij het goed voor elkaar krijgt.

 • Fata Morgana Zoersel 2008 Toespraak door Cozoego
  link naar filmpje en tekst
 • Kerstwensen van CoZoeGo! Klik Hier
 • CoZoeGo stuurt begin december een container vol goederen  naar de Sahel.  Met zijn drieen plannen Aleide,  Doris en Frieda naar Going te reizen tussen 3 januari en 27maart om ateliers te realiseren met de inhoud van de container. De uiteindelijke bedoeling is in Going duurzame landbouw te realiseren, eigen cultuur en zelfbedruipende kleine ondernemingen te stimuleren om ons uiteindelijk overbodig te maken. We streven naar opleidingen die aan de plaatselijke behoeften voldoen.
 • We hebben een jonge nieuwe webmaster.
  Barbara Hoekstra heeft de fakkel doorgegeven aan Jonas willaeys.
  We danken Barbara van harte voor haar initiatief onze web in een mooi kleedje te hebben gestoken, ook op internet maken de kleren de man! Haar werk komt gans onze werking ten goede.
  We willen ook Peter Willaeys danken voor de eerste start en zijn blijvende steun.
  Jonas de jonge 17 jarige webmaster vindt de web een boeiend speeltje waar hij heel vlug en creatief mee om gaat en hij draagt graag zijn steentje bij.
 • Een tweede CoZoeGo kartrekker is uit de hemel neergestreken.
  Mieke De Meulenaere boodt zich aan te helpen bij de reeds uitgebreide administratie. Ze zet deze als vrijwilligster professioneel op punt. Ze geeft CoZoeGo wind in de zeilen.
 • Een andere versterking is de familie Hille- Willaeys die nu in Halle wonen. Leen en de kinderen kennen het dorpje Going en graag zetten ze zich mee in. 
Financiën Afrikafeest 07/07/07       
Inkomsten 
€ 
Maaltijden
415,00
Steun  
190,00
Feestkas (inkom+bonnetjes+tombola) 
3210,00
Derde Wereldraad Zoersel
750,00
Schenking door familie Janssen uit Nederweerd, Nederland voor de installatie van 2 pompen
200,00
Totaal  
4765
 
Uitgaven
Voeding 
1205,00
Wereldwinkel   
315,00
Administratieve kosten (papier, inkt, postzegels, telefoon) 
432,00 
Muzikanten + Vrijwilligers (drank + maaltijd)  
371,00
Totaal 
2323
Opbrengst   
2442

Over de container

Geachte Heer Minister van Financiën en de Heer Directeur Generaal van de Douane in Yaoundé,

Met afschrift:

Minister Karel De Gucht, Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken
Minister Geert Bourgeois, minister Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking
De heer Tsala Belibi, consult Ambassade Kameroen in België
Mevrouw Sarah, consult Ambassade België in Kameroen
De heer Lionel Vandenberghe, senator van Zoersel
De heer Stan Bartholomeeussen, expert ontwikkelingssamenwerking
Mevrouw Katrien Schrijvers, burgemeester Zoersel

Met respect wenden wij ons tot uwe excellenties om een einde te maken aan het onwettig blokkeren te Douala van de container met hulpgoederen van CoZoeGo, sinds 4 januari 2007.

De Lamido van Lara, de Lamido Ya Ya van Moulvouday, de zoon van Lawan Abdoulaye Daiba Kalfou, de Lawan en Djoros van Going, CODEGOING (Comité Développement Going (Kameroen) en ASFEGO (Association Femmes de Going). Het Gemeentebestuur van Zoersel, de bevolking die de goederen verzamelde en die de container financierde met de Kerstmarkt en concert van december 2006. CozoeGo (Comité Zoersel en Going) en vooral de bevolking van Going. Op vraag van de Lamido van Lara (25 000 inwoners) bevat de container karton en resten van alluminiumfolie voor zonneovens. De dorpen rond Going participeren in de aanzet voor verschillende projecten zoals de bibliotheek.

CODEGOING heeft in de grote steden van Kameroen afdelingen die de nieuwe technieken volgen die via de container verspreid worden. In 2002 heeft de gemeente Zoersel vriendschap gesloten met het dorp Going door familiebanden van Leen Willaeys uit Zoersel met Aminou Hillé uit Going. Going ontvangt elk jaar gastvrij Zoersel. Zelf help ik Going vanuit mijn 40 jarige ervaring in Ecologische landbouw en voeding.

Tot ons spijt moeten wij u meedelen dat de container vier maanden onwettig wordt vast gehouden in de haven van Douala. We hebben het dossiernummer van de container van de douane niet kunnen verkrijgen. We zijn ten sterkste verontrust. De firma Van Aerde vervoerde gratis de container op 06 12 2006 naar de haven van Antwerpen. De firma Hamann verstuurde hem te Antwerpen op 08 12 06, aankomst Douala 04 01 07. Gegevens Hamann:Booking nr: 511663467 Export referentie nummer SA/200611080261 Voyage No 070 Gewicht: 8 500 Kg. Verscheept door Toasinge Maersk. Leen Willaeys GSM 237 769 79 69 is doorgegeven om de container te ontvangen in Douala met de expertise van de Witte Paters in Douala om dan verder naar Going te vervoeren.

We waren erg geschrokken toen we vernamen dat alles na zes maand verbeurd verklaard kan worden! We vragen met grote aandrang de container vrij te geven voor het arme Noorden.

Hoogachtend,

CoZoeGo Coördinator Aleide Lagrou