augustus 2018 in Going, Kameroen

Ik ben deze zomer anderhalve maand in Kameroen geweest. Ik heb dankzij subsidies van de gemeente Zoersel, de kerstmarkt, een zeer geslaagde actie ‘Meloen voor Kameroen’ van mijn leerlingen Heilig Graf en giften van veel warme mensen,  weer 3000 Euro kunnen meenemen. Ongeveer de helft van het geld hebben we uitgegeven aan het verbeteren van de infrastructuur, en de andere helft dient om de lopende kosten te verzekeren. Dat betekent 25 kinderen een warme maaltijd bezorgen op het einde van de dag gedurende een heel jaar. Ook wordt er gezorgd voor hun gezondheid (medicatie als ze ziek zijn) en krijgen ze dagelijks hulp bij het maken van huiswerk. Daarvoor hebben we dit jaar drie nieuwe onderwijzers aangeworven. We willen onze kinderen vooruit helpen, en de onderwijzers zijn ook dankbaar dat ze hun steentje kunnen bijdragen en ze verdienen er wat mee.

Wat is er dit jaar gerealiseerd?

Dit jaar hebben we met de kinderen het veld bewerkt. We hebben ‘mille rouge’ gezaaid. Dat heeft 200 kg. graan opgeleverd. De kinderen hebben zelf onkruid gewied. Ze waren daar ongelofelijk snel en behendig in. Ze kunnen hard werken.

Vooral de coördinator heeft een grote inspanning geleverd om de omheining op punt te stellen. Met moeke waren rondom rond bomen met doornen aangeplant, maar er waren ondertussen gaten in gekomen waar de geiten door konden. De bomen werden gesnoeid en de gaten opgevuld met doornige takken. En op open plekken werden er boompjes bijgepland. Een doorgang werd gebarricadeerd.

Alle houten palen die de veranda onderstutten en die al half waren opgegeten door de termieten zijn vervangen door metalen exemplaren.

De deur van de keuken werd vervangen, zodat er geen dieren meer kunnen binnenlopen. Er werd keukenmateriaal bij aangekocht zoals 25 drinkbekers en allerhande spullen. Er werden enkele uniformen gemaakt, voor de nieuwkomers en voor de humanioraleerlingen. En enkele uniformen moesten hersteld worden. Ik vrees dat voor sommige weeskinderen, hun uniform het enige (deftige) kledingstuk is, dat ze hebben.

Dit jaar hebben we alle 25 kinderen gloednieuwe, comfortabele sportschoenen kunnen geven! Ze glunderden en zagen er piekfijn uit!

We hebben geneesmiddelen aangekocht. Een grote fles isobetadine, verzorgingsmateriaal, neemolie tegen de muggen en om huid en haar te verzorgen, malariamedicatie en paracetamol.

Al het schoolmateriaal dat ze nodig hebben voor dit komende schooljaar is aangekocht en nauwkeurig verdeeld onder de kinderen. Ik was erg tevreden dat ze nog allemaal hun rugzak hadden van vorig jaar! (Ik had 24 rugzakken gekocht in Decathlon, kleine voor onze lagere schoolkinderen en grotere voor onze secundaire schoolkinderen). Ik moest enkel voor de nieuwkomers een nieuwe rugzak voorzien. Daarin borgen ze al hun schriften, boeken, schrijfgerief, lei en krijt op. Genoeg voor een heel schooljaar. De coördinator had een lijst opgesteld met wat elk kind nodig had. Onze middelbare scholieren, ondertussen zijn die al met acht (!), kregen een doos met passer en enkele latten waaronder een geodriehoek. Ze zijn klaar voor 3 september, la rentrée!

Wat zijn onze plannen voor dit jaar?

Met de opbrengst van het Afrikaans Tuinfeest 2019 willen we composttoiletten plaatsen voor onze weeskinderen. Water is in dit Sahelgebied kostbaar. We willen er spaarzaam mee omspringen. Met composttoiletten kunnen we ons veld vruchtbaarder maken. We hebben ondertussen al ervaring, en zullen een verbeterde versie van composttoiletten bouwen.

Ook het dak van het huis is aan vernieuwing toe. We hopen op een goede opkomst en een heel leuk feest om deze uitgaven te kunnen bekostigen.

Jullie zijn allemaal zeer hartelijk welkom op zaterdag 6 juli 2019 om half twee.

Leen Willaeys