Unité 15 woordenschat

Invuloefening

Vul de gaten in. Je kan controleren door op "check" te klikken.
Vertaal de woorden tussen haakjes

(de sport) est formidable.
(het judo)Papa fait .
het turnenMama fait de .
(het tennis)Marc joue .
het basketbalClaude joue .
(het voetbal)Pierre joue .
(moeten)Il va dormir.
(slapen)Il doit le soir.
(dansen)Il ne fait que sur le lit.
(echt)J'ai soif.
(zo)D' où venez-vous tard?