http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Flag_of_Flanders.svg/120px-Flag_of_Flanders.svg.png

Flandris

 

www.flandris.info

 

 

geschiedenis

 

gemeenten

 

verenigingen en
culturele groepen

 

taalwetgeving

 

Nederlandse taal

 

 

 

over ons

 

contact

 

 

Welkom op Flandris*

 

 

De webstek is nog in opbouw, maar er is reeds een en ander te vinden. Zie navigatie in linker kantlijn.

Nadat de webpagina's over het Houtland en het Blootland in Zuid-Vlaanderen voltooid werden, wordt er momenteel verder gewerkt aan de webpagina's over de gemeenten in Wallonië die oorspronkelijk Nederlandstalig waren (zoals de Jekervallei en de Platdietse streek, de faciliteitengemeenten in Henegouwen, enz).

De pagina over geschiedenis werd aangevuld met een reeks boeken waarvan de volledige tekst toegankelijk werd gesteld op het internet.

In Frankrijk werden er een paar wetsvoorstellen ingediend in verband met de regionale talen. Het is belangrijk om zicht te hebben op de bestaande taalwetgeving in Frankrijk betreffende de regionale talen. Daarom werd de webpagina over de taalwetgeving uitgebreid.

Onze verzameling culturele verenigingen en groepen is momenteel uitgebreider voor Zuid-Vlaanderen dan voor Wallonië. We zijn dankbaar voor bijkomende nuttige informatie daarover.

We verzamelen ook informatie over (liefst gratis) didactisch materiaal waarmee anderstaligen Neder­lands kunnen leren. Op de pagina over de Nederlandse taal kan u zien wat we reeds inventariseerden.

Er werd ook een lijst toegevoegd met linken naar video's en teksten van Nederlandstalige liedjes, voor wie op een ontspannende wijze Nederlands wil leren.

We overwegen om ooit te starten met een agenda betreffende Nederlandstalige culturele activiteiten die plaatsvinden buiten het Vlaams en Brussels Gewest en Nederland. Ondertussen kunnen we reeds een aantal activiteiten en publicaties aankondigen op deze welkompagina.

 

Agenda:

 

Via het internet is op 3 januari 2015 tussen 10 en 12 op Radio Uylenspiegel een uutzendinge van d' Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele.

 

Flor Barbry's Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen brengt "De Wieters": Speelkalender

 

Van 1 april tot 30 september 2015 is in Duinkerke het Museum over de Operatie Dynamo iedere dag open. Meer info

 

Op 25 april 2015, (vermoedelijk) om 14.30 uur start te Zuidpene de jaarlijkse mars ter herdenking van de Slag aan de Peene.

 

 

Publicaties:

 

De inhoudstafel van het jaarboek 2014 van het Comité Flamand de France

 

In september 2014 is het jaarboek De Franse Nederlanden - Les Pays-Bas Français – 2014 verschenen.

 

Het 36e Jaarboek De Nederlanden ‘extra muros’ - 2014  van Zannekin  is uitverkocht. Weldra nr 37.

 

Wido Bourel schreef een boek De saga van Lodewijk - Over Lodewijk de Baecker, voorvechter van de Nederlandse Gedachte in Frankrijk.

 

 

 

Televisie

 

Flandres Télevision

 

 

*Flandris is de naam waarmee Vlaanderen voor het eerst vermeld werd in de achtste eeuw.

 

hit counter