http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Flag_of_Flanders.svg/120px-Flag_of_Flanders.svg.png

Flandris

 

www.flandris.info

 

 

welkom

 

geschiedenis

 

gemeenten

 

verenigingen en
culturele groepen

 

taalwetgeving

 

Nederlandse taal

 

 

 

 

contact

 

 

 

Over ons

 

 

 

Deze webstek is een privaat initiatief van een Vlaming die bezorgd is om de Nederlandse taal en cultuur.

 

Zorg dragen voor de Nederlandse taal en cultuur betekent het verdedigen en bevorderen ervan binnen het territorium waar deze taal de officiŽle taal is. Het betekent ook het uitdragen van die taal en cultuur buiten de grenzen, op plaatsen waar het Nederlands niet of niet meer de officiŽle taal is.

 

Zonder zich ertoe te beperken, wil deze site vooral aandacht geven aan die gebieden die van oudsher Nederlandstalig waren maar waar het Frans nu de officiŽle taal is.

 

Deze site is gericht op taal en cultuur en heeft geen banden met politieke partijen of drukkingsgroepen.

Maar het mag wel duidelijk zijn dat er inzake cultuurpolitiek gepleit wordt voor de bevordering van de tweetaligheid op plaatsen waar de Nederlandse taal en cultuur gedurende decennia verdrukt werd.

 

 

 

 

 

hit counter