De dubbele logica van de BFP

Een vereniging is een verzameling van leden en een federatie is een verzameling van verenigingen. Nu zien we dat de BFP een verzameling van verenigingen wil zijn, maar dat de individuele leden van de vereniging ook ten individuelen titel lid zijn van de BFP.

Voor een aantal aspecten gedraagt de BFP zich dan ook als een vereniging. Men int van ieder lid grosso-modo hetzelfde lidmaatschapsgeld, men werkt aan een centrale inning.

Voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld het verdelen van de macht gaat de BFP zich dan weer profileren als een federatie en de invloed verdelen over sectoren, taalgroepen en verenigingen.  We verwijzen hier naar de recente voorstellen voor aanpassing van de statuten en van het Reglement van Inwendige Orde.

De BFP zal eigenlijk eerst eens moeten beslissen wat ze wil zijn: een vereniging of een federatie.

- Kiest ze voor het model van een grote nationale psychologenvereniging dan is het de logica zelve dat iedere psycholoog even veel waard is of hij nu Nederlands, Frans of nog iets anders spreekt. Dan is er maar één billijke regeling voor het verdelen van de invloed, namelijk de proportionele. Als men dan 1800 leden heeft en men wil op 60 stemgerechtigde zitjes uitkomen, dan is dat één stemgerechtigd lid per volle schijf van 30 leden. Voor kleinere verenigingen kan dat een aanmoediging zijn om zich te associëren met een andere. Zo voorkomt men versnippering.

- Kiest men voor het model van een federatie van verenigingen en men is na overleg en onderhandelingen van mening dat bijvoorbeeld de VVKP slechts 16 van de 60 zitjes mag krijgen, dan moet er ook een relatie zijn tussen macht en financiële inbreng. Dan moet men de inning van de lidgelden weer overlaten aan de deelverenigingen en moet de VVKP slechts 26 % van het budget van de BFP ophoesten in plaats van de 58 % op heden. (Het enige argument dat men kan inbrengen om deze kostenverdeling enigszins bij te sturen is dat druk en verzending van de vier nummertjes van Psychologos in relatie staan tot de ledenaantallen. Vraag is evenwel of men in een tijd dat iedereen internet-toegang heeft, dit mooi gedrukte tijdschrift niet beter zou vervangen door een dagelijks bijgewerkte internetsite met printer­vriendelijke versies van de artikelen die iemand eventueel op zijn terras zou willen lezen.)

Het zal één van de twee denkpistes moeten worden. Wie dat niet inziet legt een tijdbom onder de BFP.