Persbericht van de Belgische Regering

20.11.2002

 

Klinische Zorgen

 

Op voorstel van de de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken,  Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet  (*) goed betreffende de uitoefening van de gezondheids­beroepen met het oog op  de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, de klinische seksuologie en de klinische orthopedagogiek.

Dit voorontwerp van wet heeft als doel de drie volgende ontwerpen te  hergroeperen in één enkele wet (**):
de klinische psychologie;
de klinische seksuologie;
de klinische orthopedagogiek.

 Het advies van de Raad van State werd dus gevolgd.

 

(*)tot wijziging van het koninklijk besluit nummer 78 van 10 november 1967.
(**)die de drie voorontwerpen coördineert met als resultaat één enkel ontwerp  dat de drie nieuwe hoofdstukken in het koninklijk besluit nummer 78 integreert.

______________________________________________________________

VOOR MEER INFORMATIE

Kabinet van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
Kunstlaan 7 - 1210 Brussel
Persverantwoordelijke: Anne-Françoise Gailly
Tel.: 02 / 220.20.55 - Fax: 02 / 220.20.67

 

 

Terug naar KlinPsy – Actueel

 

Terug naar KlinPsy-dossier Statuut Psycholoog