KlinPsy – Snuffelbak

 

Slaapmutsjes van ernst en luim voor de vermoeide collega

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

De Snuffelbak, de Actueel-pagina en de Nieuwsbrief-Wetgeving smelten op 1 sptember 2003 samen.

De Maere is het nieuwe tweewekelijkse gratis online-magazine van KlinPsy.

We hopen u tot de regelmatige lezers van De Maere te mogen rekenen !

 

In België zijn er 10.4 honden en 16.3 katten per 100 inwoners. Elk jaar worden 93000 Belgen gebeten door een hond.

Carnet/Psy heeft een speciaal dossier over Le virtuel, les nouvel­les technologies de l'information et de la communication (NTIC)
et la santé mentale
op het net gezet.

In 2002 waren er in België 40000 huwelijken en 30000 echtscheidingen.

Rosa Lee’s Story is een achtdelige reportage over armoede waarvoor de reporter de Pulitzer Prize kreeg.

Cannabis 2002 is een rapport van het Ministerie van Volksgezondheid van België in samenwerking met Nederland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland.

Dementia and Stroke Outcomes of Hormone Therapy

de andere kant van het verhaal

de patiëntenrechten in België

doolhoven

 

The Great G-Spot "UFO" Debate

Thinking green

 

In de APA-monitor van maart 2003 staat een dossier over boosheid

Wie op zoek was naar informatie over infant psychology kon reeds terecht bij de Children's House in Cyberspace en bij Dr Needlman op de site van Dr Spock of bij de US Department of education of de AACAP of Zerotothree.
Voor de professioneel is er de Waimh. Twee psychologen van bij ons hebben nu ook een eigen website Baby-Werk.

Er is nieuws over het EuroPsy-diploma.

De Canadian Journal of psychiatry van maart-2003 is helemaal gewijd aan depressie

Patriotism is the last refuge of a scoundrel.
Samuel Johnson (1709-1784)

In Geriatric Times van februari 2003 staat er een raport over Brain Damage After Surgical and Angiographic Heart Procedures

De wereldgezondheidsorganisatie publiceerde in 2002 een World report on violence and health. Er zijn hoofdstukken over jeugdgeweld, kindermisbruik, partner- en sexueel geweld, ouderenmisbruik, collectief geweld, zelfbeschadiging. Volledig online, 372 pp.

De APA weet nog dat Binet in 1903 zijn Etude experimentale de l’intelligence publiceerde.

Men zit ‘achter’ de computer en ‘voor’ het tv-toestel.
Waar moet men gaan zitten als die twee gaan integreren ?

Zwangere vrouwen die meer dan acht koppen koffie per dag drinken verdubbelen het risico op een doodgeboren kind.

ANTENNE, tijdschrift voor morele dienstverlening publiceert in maart 2003 een Themanummer over PSYCHIATRIE. Lees hoe u een exemplaar kunt bekomen.

Het boek Fundamentals of Human Neuropsychology (5th Ed.) van Bryan Kolb en Ian Q. Whishaw is voor het ogenblik (hoelang nog ?) te downloaden van het net.

“De ark werd gebouwd door amateurs
en de Titanic door professionals”

In België kan men nu via het internet controleren of een hulpverlener gemachtigd is om de titel van psycholoog te dragen.

Nu ook een KlinPsy-dossier over Ethiek.

Fifty ways to leave your city…

Er zijn ongeveer anderhalf miljoen minderbegaafde Belgen. Dat zijn mensen met een IQ tussen 70 en 85. De meest doodgezwegen probleemgroep van het land. Ze zijn niet ziek. Ze zijn niet gehandicapt. Maar maatschappelijk komen ze moeilijk aan de bak. En onze complexe maatschappij maakt ze steeds meer sociaal gehandicapt. Terwijl hier en daar een instantie moeite doet om de facturen en officiële brieven wat begrijpelijker te maken, gaan anderen weer de organisatie van dit samenleven tot in het onzinnige moeilijk maken. Tegenwoordig moet men bijna een expertisebureau onder de arm nemen om de goedkoopste treinverbinding tussen Brugge en Brussel te berekenen. Onder de mom van een milieu-vriendelijker en mensvriendelijker wereld worden weer eens dezelfde mensen buiten spel gezet. En dat spel gaat maar voort, met de telefoontarieven, posttarieven, met de gas- en elektriciteit, enz., nochtans allemaal basisvoorzieningen.

De American Psychological Association is gestart met een bibliotherapy-project. Bibliotherapie betreft het laten lezen van boeken of teksten als deel van de individuele psychotherapie. Maar dan is het ook belangrijk dat het waardevolle boeken zijn. Het project bestaat er nu in dat onafhankelijke therapeuten boeken bespreken die in aanmerking komen hiervoor. Een initiatief dat navolging verdient in ons taalgebied.

The etiology and treatment of childhood

An introduction to the psychology of risk taking...

 

 

 

Snuffelbak-Archief

 

Snuffelbak 1

Snuffelbak 2

Snuffelbak 3

Snuffelbak 4

Snuffelbak 5

Snuffelbak 6

Snuffelbak 7

Snuffelbak 8

Snuffelbak 9

Snuffelbak 10

Snuffelbak 11

 

 

 

 

KlinPsy-Wegwijzer

 

 

webmaster