NL | FR | DE | EN

 

Webmaster

RSS

Buscar

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio

Formación

Investigación

Asistencia

Control de calidad

Biblioteca

Información paciente

Legislación

Interès profesional

De Maere

 

 

Usted está aqui: Inicio Ø Sociedad

 

Sociedad

Organizaciones de psicólogos

Organizaciones de salud

Universidades y escuelas

Autoridades

Libros - pruebas - software

Fuentes de información

Herramientas

 

 

 

 

 

Organizaciones de psicólogos y de disciplinas relacionadas

 

Bélgica

Psychologencommissie . Belgische Federatie van Psychologen . Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen . Belgische Vereniging voor Psychologie . Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie . Vlaamse Vereniging voor gedragstherapie . Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte Therapie .  Vocap . Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie . Vlaamse Vereniging van Psychologen in Algemene Ziekenhuizen . Vlaamse Vereniging van Expert-Psychologen . Vlaamse Vereniging voor Gezondheidspsychologie . Vlaamse Vereniging voor Sportpsychologie .  Association des Psychologues d'Institutions hospitalières . Association pour l'Etude, la Modification et la Therapie du Comportement . Association Francophone de Psychothérapie centrée sur la personne et Expérientielle . Association nationale des psychologues praticiens universitaires . Association des psychologues praticiens d'orientation psyanalytique . Association des psychologues et des psychopedagogues travaillant dans les institutions et services pour personnes handicapees de la communaute francaise . Groupement des psychologues de l'association belge pour l'analyse transactionelle . Association des Psychologues du Travail et des Organisations

 

Leuvense Afgestudeerden Psychologie en Pedagogie . Gentse Alumni Psychologie

 

Psychologie-studenten Universiteit Gent . Psychologische en Pedagogische Studentenraad Gent . Psychologische Kring Leuven . Psycho-Pedagogische Kring VUB

 

Beroepsvereniging Bachelor Toegepaste Psychologie . Association des Praticiens en Psychologie Appliquée

 

Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie . Vlaamse vereniging van Psychiaters-Psychotherapeuten . Vlaamse Vereniging voor Seksuologie . Société des Sexologues Universitaires de Belgique .  Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen . Vereniging Vlaamse Assistenten Psychiatrie . Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

 

Assoc. Belge pour l'Intervention et la Psychothérapie Familiale et Systémique . Assoc. Cause Freudienne en Belgique . Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse . Belgische School voor Psychoanalyse . Belgische Vereniging voor Psychoanalyse . Belgische vereniging voor relatie- en gezinstherapie en systeeminterventie . Centre et Ecole Belge de Daseinsanalyse . Centrum voor psychoanalyse en wijsgerige antropologie . Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie . Groupe Liégeois de l'Ecole Belge de Psychanalyse . Institutionele psychotherapie . Psychoanalytisch studiecentrum Diest . Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie . Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging

 

 

Los Países Bajos

Nederlands Instituut van Psychologen . Eerstelijns Psychologen . Psychologen Algemene/academische ziekenhuizen

 

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie . Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten

 

C.G. Jung Vereniging Nederland - Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie . Instituut voor Eclectische Psychologie . Ned. Ver. Psychoanalytische Psychotherapie . Ned. Ver. Gedragstherapie en Cognitieve Therapie . Nederl. Ver. Neuropsychologie . Ned. Ver. vr Psychoanalyse . Ned. Psychoanalytische Groep . Ned. Psychoanalytisch Genootschap . Ver. Cliëntger. Therap . Vereniging Klinische Psychotherapie .  Ned. Ver.Kinder- en Jeugdpsychotherapie . Nederlandse Vereniging voor Relatie-  en Gezinstherapie

 

 

Sur-A'frica

Sielkundevereniging van Suid-Afrika

 

 

Internacional

Société Française de Psychologie . Association Française des Psychologues Cliniciens . British Psychological Society . Föderation Deutscher Psychologenvereinigungen . Ordine Nazionale Psicologi (Italia) . Società Italiana di Psicologia dei Servizi Ospedalieri e Territoriali . Consejo General de Colegios de Oficiales de Psicólogos (España) . American Psychological Association . Association for Psychological Science . Ordre des Psychologues du Québec

 

American Psychiatric Association  . Fédération Française de Psychiatrie

European Federation of Psychologists Associations . International Union of Psychological Science

 

International and Regional Psychological Societies

 

 

menu

 

 

 

 

 

 

Organizaciones de salud

 

Bélgica

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu . Hoge gezondheidsraad . Wetenschappelijk instituut Volksgezondheid . Empreva . Provinciale Geneeskundige Commissies . Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen . Federale Overlegplatforms . Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek . Medische expertise . Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg . Morbidat

 

FOD Sociale Zekerheid . Portaal Sociale Zekerheid . Mijn sociale zekerheid

Openbare instellingen van Sociale Zekerheid

Fonds voor Arbeidsongevallen . Fonds voor beroepsziekten

 

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Welzijn op het werk)

 

Vlaamse Overheid: Gezin, Welzijn en Gezondheid . Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid . Vlaamse Gezondheidsraad (afgeschaft) . SARWGG-Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid Gezin . Vlaams Eerste Lijns Overleg . Vlaamse Adviesraad erkenning verzorgingsvoorzieningen . Overlegplotforms Geestelijke Gezondheidszorg van Vlaanderen en Brussel . Ombudsfunctie in de Geestelijke Gezondheidszorg . Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie . Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

 

Kind&Gezin . Jongerenwelzijn . Steunpunt Jeugd . Jeugdbeleid . Stent . Kinderrechtencommissariaat . Kinderrechtswinkel . Kinder en jongerentelefoon . Jongeren Advies Centra . Centra voor Leerlingenbegeleiding . Vertrouwenscentra Kindermishandeling . Pleegzorg Vlaanderen . Raad van ouders van de Jeugdhulp . Child Focus . Stop Child Porno 

 

Federatie van diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg . Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid

 

Communauté française: Direction Générale de la Santé . Direction Générale de l'aide à la jeunesse . Office de la Naissance et de l'Enfance . Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse . Coordination des ONG pour les droits de l’enfant . Observatoire de l'enfant . Centre d’expertise et de ressources pour l’enfance . Centre de Formation permanente et de Recherche dans les milieux d'Accueil du Jeune Enfant

Région Wallonne: Action sociale et Santé

 

Brussels Hoodstedelijk Gewest: Gezondheid

 

Directie-generaal personen met een handicap . Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap . Kenniscentrum Hulpmiddelen . Steunpunt Expertise Netwerken . Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées . Autonomia .

 

Rode Kruis . Vlaamse Kruis

 

Trefpunt Zelfhulp . Centre d'information sur les Groupes d'Entraide

 

Koning Boudewijn Stichting . Theseas databank

 

Belgische Vereniging der Ziekenhuizen . Orde van Geneesheren . Vereniging van Huisartsen . Interuniv. Centr. Huisartsenopleiding

Konink. Vlaamse Academ. vr Wetensch. &  Kunsten - Psychologie . Konink. Academ. Geneeskunde

 

RIZIV . Controledienst voor de ziekenfondsen . Lijst van de Ziekenfondsen

 

Hospitales e instituciones belgas del cuidado médico

Lista de hospitales belgas (hospitals.be)

Lijst Ziekenhuizen Vlaanderen

Lijst Ziekenhuizen Brussel

Lijst Ziekenhuizen Wallonië

Lijst Gespecialiseerde spoedgevallendiensten

 

Lijst Rustoorden en Rust- en verzorgingsinstellingen

Lijst PVT Vlaanderen – Brussel -Wallonië

Lijst Beschut Wonen Vlaanderen – Brussel - Wallonië

 

Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen

Vlaamse Consultatiebureaus voor mensen met een bijzondere ondersteuningsvraag

 

De Sociale Kaart

 

 

Los Países Bajos

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Jeugd en Gezin . Zorg voor beter . Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie . Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg . Nationaal Instituut voor de Gezondheidszorg . Inspectie voor de Gezondheidszorg . Inspectie Jeugdzorg . Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg . BIG-Register

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Movisie . Vilans . Nederlands JeugdInstituut

Geestelijke Gezondheidszorg . Geestelijke Gezondheidszorg Startpagina . Gezondheidszorg (links)

 

 

Hospitales en los Países Bajos

Lijst met Ziekenhuizen . Lijst met Revalidatiecentra

A. M C. Amsterdam . AZ Groningen . AZ Leiden . AZ Maastricht . AZ Nijmegen . AZ Rotterdam . AZ Utrecht

 

 

Sur-A'frica

Department of Health

Mediese Navorsingsraad van Suid Afrika (MNR)Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN)Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika – Sielkunde

 

 

Suriname

Ministerie van Volksgezondheid . Bureau Openbare Gezondheidszorg . Nationale Raad voor Tabakscontrole . Nationale Anti-Drugsraad . Stichting Bureau Dak- en Thuislozen . Stichting Regionale Gezondheidsdienst . Psychiatrisch Centrum Suriname . Bureau Alcohol en Drugs Suriname

Academisch Ziekenhuis Paramaribo . 's Lands Hospitaal (pagina 1-18) . Streekziekenhuis Nickerie . Medische Zending Suriname . Sint Vincentius Ziekenhuis . Diakonessenhuis

Sociale Gids
Kennedy-Stichting . Stichting Centrale Opleidingen voor Verpleegkundigen en Aanverwante Beroepen(COVAB) . Stichting Lotjeshuis . Stichting Mytylschool . Stichting Thuiszorg . Stichting Wiesje . Wi OSO

Staatsziekenfonds

 

 

Aruba

Ministerie van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve en Vreemdelingen Zaken . Zorg en Welzijn

ODEA .

 

 

Curaçao

Eilandgebied Curaçao: Gezondheidszorg en milieu . Sociale Hulpverlening . PSI-Skuchami . Sociaal Kenniscentrum . Stichting Federatie Zorginstellingen . Stichting Thuiszorg Banda'bou . Stichting voor Gehandicapten- en Revalidatiezorg . Klinika Capriles . Stichting het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg 'Prinses Margriet' . NASKHO . E.Q.Librá

Taams Kliniek

Stichting Bureau Ziektekostenvoorzieningen

 

 

Bonaire

Fundashon Mariadal

 

 

Sint Maarten

Sint Maarten Medical Centre

 

 

Internacional

Organización Mundial de la Salud . World Federation of Mental Health . Unicef

Mental Health Foundation . National Institutes of Health (USA) . National Alliance for the Mentally Ill (USA) . Inserm

 

 

menu

 

 

 

 

 

 

Universidades y escuelas

 

Bélgica

Kul – Katholieke Universiteit Leuven . HUB - Hogeschool-Universiteit Brussel . RUG - Rijksuniversiteit Gent . UA - Universiteit Antwerpen . VUB - Vrije Universiteit Brussel . Universiteit Hasselt . KMS - Koninklijke Militaire School . ULB - Université Libre Bruxelles . UCL - Université Catholique Louvain . Institution Universitaire à Namur . Université de Liège . UMH-Université de Mons-Hainaut

Katho-Ipsoc . Howest . Lessius Hogeschool . Inst. Libre Marie Haps . Haute Ecole de la Province de Liège

 

Vlaamse Interuniversitaire raad . Vlaamse Hogescholenraad

 

 

Los Países Bajos

VUA - Vrije Universiteit Amsterdam . RUG - Rijksuniversiteit Groningen . RUL - Rijksuniversitait Leiden . UM - Universiteit Maastricht . Radboud Universiteit Nijmegen . EUR - Erasmus Universiteit Rotterdam . KUB - Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg) . UT-Universiteit Twente . UU - Universiteit Utrecht . OUN Open Universiteit Nederland

 

 

Sur-A'frica

Noordwes Universiteit .  University of Johannesburg . Universiteit van Pretoria . Universiteit Stellenbosch . Universiteit van die Vrijstaat

 

Suriname

Anton de Kom Universiteit van Suriname . Suriname Education Sector Study

 

 

Internacional

Braintrack University Index . Lijst met universiteiten (hele wereld) . Eucen

Université de Lille 3 . Université de Reims . Universität Bonn . Universität Köln . Univertity of Cambridge . University of London . University of Oxford

 

 

menu

 

 

 

 

 

 

Autoridades

 

Flandes

Vlaamse Overheid . Vlaams Parlement . Vlaamse codex . Vlaamse gemeenten en provincies . Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten .  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding . Fonds Wetenschappelijk onderzoek

 

 

Valonia

Region Valona . Parlement Wallon . Wallex . Formabanque

Forem . Fonds de la récherche scientifique

 

 

Bélgica

De Federale portaalsite . De Kamer . De Senaat . Constitutional Court . Raad van State . Belgielex . Het Staatsblad

Franse gemeenschap . Parlement van de Franse gemeenschap . Centre Documentation Administrative . Gallilex

Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens . Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Brussels gewest . Brussels Hoofdstedelijk Parlement . Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel . De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie . Commission Communautaire française . Parlement francophone bruxellois. Digitaal Brussel . Actiris

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding . Politie

 

 

Los Países Bajos

Ministeries . Parlement . Provincies . Gemeenten . Vereniging van Nederlandse Gemeenten . Postbus 51

 

 

Sur-A'frica

South-Africa Government Online

 

 

Suriname

Nationale Assemblée . Ministeries en overheidsinstanties . Startpagina Suriname

 

 

Aruba

Overheid

 

 

Curaçao

Overheid Nederlandse Antillen . Overheid Curaçao

 

 

Sint Maarten

Gouverneur

 

 

Europa

Unión Europea .  Parlamento Europeo . Comisión Europea . Consejo de la Unión Europea . Documentos de la Unión Europea . Tu Europa . EUR-Lex

European Court of Human Rights . Council of Europe

Kleis – Kenniscentrum inzake Europa voor de Socialprofitsector

 

 

Internacional

Uno

 

 

menu

 

 

 

 

 

 

Libros - pruebas - software

 

Libros

Acco . Aksant . Amazon . Aspekt . Boekenbalie . Boekenbank . Boeknet . BookWire . Boom . Contact . Coutinho . De Boeck . Eburon . Fnac . Gallimard . Houtekiet . Kluwer . Lannoo . Lemniscaat . Libris . Link Net . Maklu-Garant-Spinhuis . Nelissen . Noordhoff (vroeger Wolters) . Parresia . Pearson . Prometheus-Bert Bakker . Proxis . Reed Business . Sage . Science Direct . Standaard . Story Scientia . SWP . Taylor & Francis Group . Tijdstroom . Vandenbroele . Van Gorcum . Van Halewyck . Van Stockum . Wiley

 

 

Pruebas

Australian Psychologists Press . Belgische Testotheken .  British Psychological Society’s Psychological Testing Centre (PTC) .  Buros . Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) . Consulting Psychologists Press (CPP) . Datec . EdITS . ERIC/AE-Testlocator . ETS . MindGarden . Ned. Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie . Nelson . PAR . Pearson . PEN Psychodiagnostics . PITS . Riverside . Science Plus . Testotheek Sociale Wetenschappen Utrecht . Testpracticum Gent . Tests & Testresearch . Vlaams Forum voor Diagnostiek

CIDI Nederlands

 

Software

BIPT(virusinfo) . Onze kinderen veilig online (Child Focus & Gezinsbond) . Belgisch overheidsmeldpunt voor internetmisbruik . Websites over internet en veiligheid

Gratis Software Site . Tucows . Opera . Firefox . Adobe Acrobat Reader . Computerwinkeltje

Brain Metric Software . CANTAB . CIDI . Fepsy . Neuroscience center . SCID . VDAB-testen

 

 

menu

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información

 

Motores generales de la búsqueda

Motores de la búsqueda: Zoekmatrix van de KUL

Búsqueda combinada: Ask . Isleuth . Metacrawler . SearchCom . Mamma

Motores belgas de la búsqueda: Search Belgium . Webbel . Webwatch

Motores de la búsqueda de los Países Bajos: NL-Menu . Track . Vindex

Motores de la búsqueda de Suráfrica: Aardvark

Motores de la búsqueda de Suriname: Surilinks . Boogo

Búsqueda internacional: AlltheWeb . Alta Vista . Bing . eBlast . Gigablast . Google . go.com . Lycos . Webcrawler . Yahoo

 

 

Motores científicos de la búsqueda

PsychCrawler . Ingenta . PsycINFO .

Medline . Zoekmachine van de National Institutes Of Health (USA) . Healtfinder(USA) . Medscape (registro libre) .

Google Scholar .  Science Direct . SpringerLink . Wiley

 

 

Directorios

Athabasca . Encyclopedia of Psychology . Diseases, Disorders and Related Topics (voorheen Karolinska) . Internet Mental Health . PsychNet-UK . Psychology Virtual Library . Psych Central . PsychLinker

 

 

Más bases de datos y bibliotecas

Klinpsy-Bibliotheek

 

 

menu

 

 

 

 

 

 

Herramientas

 

Estilo de la publicación: APA Style . Hypertext Writing Guide . rapporten schrijven . Paradigm Online Writing Assistant

Ortografía: Taaladvies.net . Woordenlijst Nederlandse Taal . Taaltelefoon . Service de la langue française . Synoniemen.net . GrammarCheck

Diccionarios explicativos: Woordenboek Van Dale-on-line .

Libros de referencias médicos: Merck Manual of Medical Information .

Diccionarios de lengua: medisch vertaalwoordenboek . Your dictionary . Alexandria . Onnodig Engels

Traducción libre: Babel fish . FreeTranslation . Babylon . Google translate

 

Correo: postcodes België . postcodes Nederland . postcodes Frankrijk . postcodes Duitsland . postcodes andere landen . posttarieven België

Teléfono: tel-België (1207) . tel-België (infobel) . tel-Nederl.(telefoonboek) . tel-Nederl.(gouden gids) . tel-Frankrijk . tel-Duitsland . tel-Wereld

 

Mapas: Mappy . Belgeo . Google Maps . Bing Maps

Autobús, tranvía y metro: De Lijn (Vlaanderen) . MIVB (Brussel) . TEC (Wallonië) . metro (wereldwijd)

Trenes: trenes-Bélgica . treinen-Nederland . treinen-Frankrijk . treinen-Duitsland

Vuelo: Airlines of the Web . Antwerp Airport . Airport Ostend-Bruges . Brussels Airport . Brussels South Charleroi Airport . Schiphol . Surinam Airways

 

Hospedarse: Ase.net . all-hotels . Hostelling International . Accorhotels

Tiempo: weer-België . weer-Nederland . weer-Frankrijk . weer-Duitsland

 

Financiero: Consumptieprijsindexen . wisselkoersen

 

Noticias: VRT-nieuws . Google-news . Klinpsy-pagina: Cultuur en Media

 

 

menu

 

 

 

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

www.klinpsy.com

 

 

21.12.2012