NL | FR | DE | ES

 

Webmaster

RSS

Search

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

Formation

Research

Help

Quality control

Library

Patient information

Legislation

Professional interest

De Maere

 

 

You are here: Home Ø Society

 

Society

Organisations of psychologists and related disciplines

Health organisations

Universities and schools

The Autorities

Books - Tests – Software

Resources

Tools

 

 

 

 

 

Organisations of psychologists and related disciplines

 

Belgium

Psychologencommissie . Belgian Federation of psychologists . Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen . Belgian Association for Psychological Sciences . Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie . Vlaamse Vereniging voor gedragstherapie . Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte Therapie .  Vocap . Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie . Vlaamse Vereniging van Psychologen in Algemene Ziekenhuizen . Vlaamse Vereniging van Expert-Psychologen . Vlaamse Vereniging voor Gezondheidspsychologie . Vlaamse Vereniging voor Sportpsychologie .  Association des Psychologues d'Institutions hospitalières . Association pour l'Etude, la Modification et la Therapie du Comportement . Association Francophone de Psychothérapie centrée sur la personne et Expérientielle . Association nationale des psychologues praticiens universitaires . Association des psychologues praticiens d'orientation psyanalytique . Association des psychologues et des psychopedagogues travaillant dans les institutions et services pour personnes handicapees de la communaute francaise . Groupement des psychologues de l'association belge pour l'analyse transactionelle . Association des Psychologues du Travail et des Organisations

 

Leuvense Afgestudeerden Psychologie en Pedagogie . Gentse Alumni Psychologie

 

Psychologie-studenten Universiteit Gent . Psychologische en Pedagogische Studentenraad Gent . Psychologische Kring Leuven . Psycho-Pedagogische Kring VUB

 

Beroepsvereniging Bachelor Toegepaste Psychologie . Association des Praticiens en Psychologie Appliquée

 

Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie . Vlaamse vereniging van Psychiaters-Psychotherapeuten . Vlaamse Vereniging voor Seksuologie . Société des Sexologues Universitaires de Belgique .  Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen . Vereniging Vlaamse Assistenten Psychiatrie . Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

 

Assoc. Belge pour l'Intervention et la Psychothérapie Familiale et Systémique . Assoc. Cause Freudienne en Belgique . Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse . Belgische School voor Psychoanalyse . Belgische Vereniging voor Psychoanalyse . Belgische vereniging voor relatie- en gezinstherapie en systeeminterventie . Centre et Ecole Belge de Daseinsanalyse . Centrum voor psychoanalyse en wijsgerige antropologie . Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie . Groupe Liégeois de l'Ecole Belge de Psychanalyse . Institutionele psychotherapie . Psychoanalytisch studiecentrum Diest . Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie . Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging

 

 

The Netherlands

Nederlands Instituut van Psychologen . Eerstelijns Psychologen . Psychologen Algemene/academische ziekenhuizen

 

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie . Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten

 

C.G. Jung Vereniging Nederland - Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie . Instituut voor Eclectische Psychologie . Ned. Ver. Psychoanalytische Psychotherapie . Ned. Ver. Gedragstherapie en Cognitieve Therapie . Nederl. Ver. Neuropsychologie . Ned. Ver. vr Psychoanalyse . Ned. Psychoanalytische Groep . Ned. Psychoanalytisch Genootschap . Ver. Cliëntger. Therap . Vereniging Klinische Psychotherapie .  Ned. Ver.Kinder- en Jeugdpsychotherapie . Nederlandse Vereniging voor Relatie-  en Gezinstherapie

 

 

South-Africa

Sielkundevereniging van Suid-Afrika

 

 

International

Société Française de Psychologie . Association Française des Psychologues Cliniciens . British Psychological Society . Föderation Deutscher Psychologenvereinigungen . Ordine Nazionale Psicologi (Italia) . Società Italiana di Psicologia dei Servizi Ospedalieri e Territoriali . Consejo General de Colegios de Oficiales de Psicólogos (España) . American Psychological Association . Association for Psychological Science . Ordre des Psychologues du Québec

 

American Psychiatric Association  . Fédération Française de Psychiatrie

 

European Federation of Psychologists Associations . International Union of Psychological Science

 

International and Regional Psychological Societies

 

 

menu

 

 

 

 

 

 

Health organisations

 

Belgium

FPS Health, food chain safety and environment . Superior Health Counsil . Scientific Institute of Public Health . Empreva . Provinciale Geneeskundige Commissies . National Council for hospital supplies . Federale Overlegplatforms . Belgian Advisory Committe on Bioethics . Medische expertise . Belgian Health Care Knowledge Center . Morbidat

 

FPS Social Security . International Social Security – Working in Belgium – Limosa . Mijn sociale zekerheid

Public Institutions of Social Security

Fonds voor Arbeidsongevallen . Fonds voor beroepsziekten

 

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

 

FPS Employment, Labour and Social Dialogue

 

Vlaamse Overheid: Gezin, Welzijn en Gezondheid . Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid . Vlaamse Gezondheidsraad (afgeschaft) . SARWGG-Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid Gezin . Vlaams Eerste Lijns Overleg . Vlaamse Adviesraad erkenning verzorgingsvoorzieningen . Overlegplotforms Geestelijke Gezondheidszorg van Vlaanderen en Brussel . Ombudsfunctie in de Geestelijke Gezondheidszorg . Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie . Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

 

Kind&Gezin . Jongerenwelzijn . Steunpunt Jeugd . Jeugdbeleid . Stent . Kinderrechtencommissariaat . Kinderrechtswinkel . Kinder en jongerentelefoon . Jongeren Advies Centra . Centra voor Leerlingenbegeleiding . Vertrouwenscentra Kindermishandeling . Pleegzorg Vlaanderen . Raad van ouders van de Jeugdhulp . Child Focus . Stop Child Porno 

 

Federatie van diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg . Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid

 

Communauté française: Direction Générale de la Santé . Direction Générale de l'aide à la jeunesse . Office de la Naissance et de l'Enfance . Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse . Coordination des ONG pour les droits de l’enfant . Observatoire de l'enfant . Centre d’expertise et de ressources pour l’enfance . Centre de Formation permanente et de Recherche dans les milieux d'Accueil du Jeune Enfant

Région Wallonne: Action sociale et Santé

 

Brussels Hoodstedelijk Gewest: Gezondheid

 

Directie-generaal personen met een handicap . Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap . Kenniscentrum Hulpmiddelen . Steunpunt Expertise Netwerken . Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées . Autonomia .

 

Rode Kruis . Vlaamse Kruis

 

Trefpunt Zelfhulp . Centre d'information sur les Groupes d'Entraide

 

King Baudouin Foundation . Theseas databank

 

Belgische Vereniging der Ziekenhuizen . Orde van Geneesheren . Vereniging van Huisartsen . Interuniv. Centr. Huisartsenopleiding

Konink. Vlaamse Academ. vr Wetensch. &  Kunsten - Psychologie . Konink. Academ. Geneeskunde

 

RIZIV . Controledienst voor de ziekenfondsen . Lijst van de Ziekenfondsen

 

Belgian hospitals and health care institutions

Lijst van Belgische ziekenhuizen (hospitals.be)

Lijst Ziekenhuizen Vlaanderen

Lijst Ziekenhuizen Brussel

Lijst Ziekenhuizen Wallonië

Lijst Gespecialiseerde spoedgevallendiensten

 

Lijst Rustoorden en Rust- en verzorgingsinstellingen

Lijst PVT Vlaanderen – Brussel -Wallonië

Lijst Beschut Wonen Vlaanderen – Brussel - Wallonië

 

Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen

Vlaamse Consultatiebureaus voor mensen met een bijzondere ondersteuningsvraag

 

De Sociale Kaart

 

 

The Netherlands

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Jeugd en Gezin . Zorg voor beter . Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie . Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg . Nationaal Instituut voor de Gezondheidszorg . Inspectie voor de Gezondheidszorg . Inspectie Jeugdzorg . Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg . BIG-Register

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Movisie . Vilans . Nederlands JeugdInstituut

Geestelijke Gezondheidszorg . Geestelijke Gezondheidszorg Startpagina . Gezondheidszorg (links)

 

 

Hospitals in the Netherlands

Lijst met Ziekenhuizen . Lijst met Revalidatiecentra

A. M C. Amsterdam . AZ Groningen . AZ Leiden . AZ Maastricht . AZ Nijmegen . AZ Rotterdam . AZ Utrecht

 

 

South-Africa

Department of Health

Mediese Navorsingsraad van Suid Afrika (MNR)Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN)Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika – Sielkunde

 

 

Suriname

Ministerie van Volksgezondheid . Bureau Openbare Gezondheidszorg . Nationale Raad voor Tabakscontrole . Nationale Anti-Drugsraad . Stichting Bureau Dak- en Thuislozen . Stichting Regionale Gezondheidsdienst . Psychiatrisch Centrum Suriname . Bureau Alcohol en Drugs Suriname

Academisch Ziekenhuis Paramaribo . 's Lands Hospitaal (pagina 1-18) . Streekziekenhuis Nickerie . Medische Zending Suriname . Sint Vincentius Ziekenhuis . Diakonessenhuis

Sociale Gids
Kennedy-Stichting . Stichting Centrale Opleidingen voor Verpleegkundigen en Aanverwante Beroepen(COVAB) . Stichting Lotjeshuis . Stichting Mytylschool . Stichting Thuiszorg . Stichting Wiesje . Wi OSO

Staatsziekenfonds

 

 

Aruba

Ministerie van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve en Vreemdelingen Zaken . Zorg en Welzijn

ODEA .

 

 

Curaçao

Eilandgebied Curaçao: Gezondheidszorg en milieu . Sociale Hulpverlening . PSI-Skuchami . Sociaal Kenniscentrum . Stichting Federatie Zorginstellingen . Stichting Thuiszorg Banda'bou . Stichting voor Gehandicapten- en Revalidatiezorg . Klinika Capriles . Stichting het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg 'Prinses Margriet' . NASKHO . E.Q.Librá

Taams Kliniek

Stichting Bureau Ziektekostenvoorzieningen

 

 

Bonaire

Fundashon Mariadal

 

 

Sint Maarten

Sint Maarten Medical Centre

 

 

International

World Health Organisation . World Federation of Mental Health . Unicef

Mental Health Foundation . National Institutes of Health (USA) . National Alliance for the Mentally Ill (USA) . Inserm

 

 

menu

 

 

 

 

 

 

Universities and schools

 

Belgium

Kul – Katholieke Universiteit Leuven . HUB - Hogeschool-Universiteit Brussel . UG - Universiteit Gent . UA - Universiteit Antwerpen . VUB - Vrije Universiteit Brussel . Universiteit Hasselt . RMA Royal Military Academy . ULB - Université Libre Bruxelles . UCL - Université Catholique Louvain . Institution Universitaire à Namur . Université de Liège . UMH-Université de Mons-Hainaut

Katho-Ipsoc . Howest . Lessius Hogeschool . Inst. Libre Marie Haps . Haute Ecole de la Province de Liège

 

Vlaamse Interuniversitaire raad . Vlaamse Hogescholenraad

 

 

The Netherlands

VUA - Vrije Universiteit Amsterdam . RUG - Rijksuniversiteit Groningen . RUL - Rijksuniversitait Leiden . UM - Universiteit Maastricht . Radboud Universiteit Nijmegen . EUR - Erasmus Universiteit Rotterdam . KUB - Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg) . UT-Universiteit Twente . UU - Universiteit Utrecht . OUN Open Universiteit Nederland

 

 

South-Africa

Noordwes Universiteit .  University of Johannesburg . Universiteit van Pretoria . Universiteit Stellenbosch . Universiteit van die Vrijstaat

 

Suriname

Anton de Kom Universiteit van Suriname . Suriname Education Sector Study

 

 

International 

Braintrack University Index .  College and University Home Pages - Alphabetical Listing . Eucen

Université de Lille 3 . Université de Reims . Universität Bonn . Universität Köln . Univertity of Cambridge . University of London . University of Oxford

 

 

menu

 

 

 

 

 

 

The Autorities

 

Flanders

Vlaamse Overheid . Vlaams Parlement . Vlaamse codex . Vlaamse gemeenten en provincies . Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten .  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding . Fonds Wetenschappelijk onderzoek

 

 

Wallonia

Walloon Region . Parlement Wallon . Wallex . Formabanque

Forem . Fonds de la récherche scientifique

 

 

Belgium

Portal Belgium . De Kamer . De Senaat . Constitutional Court . Council of State . BelgiumLex . Het Staatsblad

Communauté française . Parlement de la Communauté Française . Centre Documentation Administrative . Gallilex

Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens . Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Brussels gewest . Brussels Hoofdstedelijk Parlement . Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel . De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie . Commission Communautaire française . Parlement francophone bruxellois . Digitaal Brussel . Actiris

Centre for Equal Opportunities and Oppositin to Racism . Politie

 

 

The Netherlands

Ministeries . Parlement . Provincies . Gemeenten . Vereniging van Nederlandse Gemeenten . Postbus 51

 

 

South-Africa

South-Africa Government Online

 

 

Suriname

Nationale Assemblée . Ministeries en overheidsinstanties . Startpagina Suriname

 

 

Aruba

Overheid

 

 

Curaçao

Overheid Nederlandse Antillen . Overheid Curaçao

 

 

Sint Maarten

Gouverneur

 

 

Europe

European Union . European Parliament . European Commission . Council of the European Union . European Union Documents . Your Europe . EUR-Lex

European Court of Human Rights . Council of Europe

Kleis – Kenniscentrum inzake Europa voor de Socialprofitsector

 

 

International

Uno

 

 

menu

 

 

 

 

 

 

Books - Tests – Software

 

Books

Acco . Aksant . Amazon . Aspekt . Boekenbalie . Boekenbank . Boeknet . BookWire . Boom . Contact . Coutinho . De Boeck . Eburon . Fnac . Gallimard . Houtekiet . Kluwer . Lannoo . Lemniscaat . Libris . Link Net . Maklu-Garant-Spinhuis . Nelissen . Noordhoff (vroeger Wolters) . Parresia . Pearson . Prometheus-Bert Bakker . Proxis . Reed Business . Sage . Science Direct . Standaard . Story Scientia . SWP . Taylor & Francis Group . Tijdstroom . Vandenbroele . Van Gorcum . Van Halewyck . Van Stockum . Wiley

 

 

Tests

Australian Psychologists Press . Belgische Testotheken .  British Psychological Society’s Psychological Testing Centre (PTC) .  Buros . Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) . Consulting Psychologists Press (CPP) . Datec . EdITS . ERIC/AE-Testlocator . ETS . MindGarden . Ned. Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie . Nelson . PAR . Pearson . PEN Psychodiagnostics . PITS . Riverside . Science Plus . Testotheek Sociale Wetenschappen Utrecht . Testpracticum Gent . Tests & Testresearch . Vlaams Forum voor Diagnostiek

CIDI Nederlands

 

Software

BIPT(virusinfo) . Onze kinderen veilig online (Child Focus & Gezinsbond) . Belgisch overheidsmeldpunt voor internetmisbruik . Websites over internet en veiligheid

Gratis Software Site . Tucows . Opera . Firefox . Adobe Acrobat Reader . Computerwinkeltje

Brain Metric Software . CANTAB . CIDI . Fepsy . Neuroscience center . SCID . VDAB-testen

 

 

menu

 

 

 

 

 

 

Resources

 

General search engines

Survey of search engines: Zoekmatrix van de KUL

Combined search: Ask . Isleuth . Metacrawler . SearchCom . Mamma

Belgian search engines: Search Belgium . Webbel . Webwatch

Search engines of the Netherlands: NL-Menu . Track . Vindex

Search engines of South-Africa: Aardvark

Search engines of Suriname: Surilinks . Boogo

International search: AlltheWeb . Alta Vista . Bing . eBlast . Gigablast . Google . go.com . Lycos . Webcrawler . Yahoo

 

 

Scientific search engines

PsychCrawler . Ingenta . PsycINFO .

Medline . Search engine of the National Institutes Of Health (USA) . Healtfinder(USA) . Medscape (free registration).

Google Scholar .  Science Direct . SpringerLink . Wiley

 

 

Directories

Athabasca . Encyclopedia of Psychology . Diseases, Disorders and Related Topics (voorheen Karolinska) . Internet Mental Health . PsychNet-UK . Psychology Virtual Library . Psych Central . PsychLinker

 

 

More databases and libraries

Klinpsy-Bibliotheek

 

 

menu

 

 

 

 

 

 

Tools

 

Publication style: APA Style . Hypertext Writing Guide . rapporten schrijven . Paradigm Online Writing Assistant

Orthography: Taaladvies.net . Woordenlijst Nederlandse Taal . Taaltelefoon . Service de la langue française . Synoniemen.net . GrammarCheck

Explanatory dictionaries: Woordenboek Van Dale-on-line .

Medical books of references: Merck Manual of Medical Information .

Language dictionaries: medisch vertaalwoordenboek . Your dictionary . Alexandria . Onnodig Engels

Free translation links: Babel fish . FreeTranslation . Babylon . Google translate

 

Mail: postcodes België . postcodes Nederland . postcodes Frankrijk . postcodes Duitsland . postcodes andere landen . posttarieven België

Tel.: tel-België (1207) . tel-België (infobel) . tel-Nederl.(telefoonboek) . tel-Nederl.(gouden gids) . tel-Frankrijk . tel-Duitsland . tel-Wereld

 

Maps: Mappy . Belgeo . Google Maps . Bing Maps

Bus, tram and underground railway: De Lijn (Vlaanderen) . MIVB (Brussel) . TEC (Wallonië) . metro (wereldwijd)

Trains: train-Belgium . treinen-Nederland . treinen-Frankrijk . treinen-Duitsland

Flight: Airlines of the Web . Antwerp Airport . Airport Ostend-Bruges . Brussels Airport . Brussels South Charleroi Airport . Schiphol . Surinam Airways

 

Accomodation: Ase.net . all-hotels . Hostelling International . Accorhotels

Weather: weer-België . weer-Nederland . weer-Frankrijk . weer-Duitsland

 

Financial: Consumptieprijsindexen . wisselkoersen

 

News: VRT-nieuws . Google-news . Klinpsy-pagina: Cultuur en Media

 

 

menu

 

 

 

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

www.klinpsy.com

 

 

21.12.2012