Home

 

*

Een website maken

*

Wegwijzer

Indicateur

 

*

*

Pointer

Zeiger

 

Indicador

Agenda

 

KlinPsy-dossier

Opleiding

Formation

 

 

De Maere

Evidence

 

 

Dossiers

Psych-Index

 

 

Wetgeving

Lťgislation

 

Inleiding

Research

Health News

 

Webpagina schrijven

Actueel

Vacatures

 

Website publiceren

PatiŽnt-Info

Bridge

 

Documentatie

Neuropsy

Zoekertjes

 

Nawoord

Snuffelbak

Cultuur

 

 

Webmasterís Corner

 

 

www.klinpsy.com

 

*

Klinische Psychologie BelgiŽ

*

 

 

 

*Inleiding

 

Heel wat psychologen denken eraan om een eigen website te maken voor hun zelfstandige praktijk of gewoon om eigen documentatie te publiceren. Maar velen worden afgeschrikt omdat ze denken dat dit moeilijk is. In dit dossier willen we u leren hoe u zonder onkosten een eenvoudige website kunt maken. Zonder toeters en bellen. Op de KlinPsy-site is men immers van oordeel dat men voor 'schoon prentjes' maar zijn tv of zijn video moet aanzetten. Eenvoud, inhoud, snelheid en bedrijfszekerheid is ons devies.

 

Wie toegang heeft tot het internet heeft in de meeste gevallen ook recht op webruimte voor een eigen website. Dit zonder bijkomende kosten. De meeste mensen hebben op hun pc wel ergens Word staan. en op het internet kan men gratis een FTP-programma (file transfert protocol) downloaden. Hiermee heeft men alles wat men nodig heeft, zonder onkosten.

 

In dit dossiertje beschrijven we hoe men met Word2000 een website kan schrijven en publiceren met een gratis te downloaden FTP-programma. Voor wie niet over Word2000 beschikt kan de tekst misschien toch inspirerend werken (U kunt het immers ook met Word97. Er zijn enkele verschillen, en die ontdekt u wel).

 

 

*Webpagina schrijven

 

We gaan direct aan de slag. Neem uw verkenner en maak in uw map 'Mijn documenten' drie mappen:

- Website

- Website De Rozelaar

- Sas website

 

Nu gaan we bij wijze van oefening een en ander aanmaken in die map 'Website De Rozelaar'. Later gooit u heel die map in de prullenmand.

Maak een webpagina aan in Word. U gaat naar 'bestand', kies 'nieuw', kies 'webpagina'.

U bewaart deze webpagina in de map 'Website De Rozelaar' als 'index' en in het balkje eronder kiest u voor de extensie 'htm' en niet voor 'doc'. Dus index.htm. Via 'bestand' en 'eigenschappen' kunt u als titel invoeren "De Rozelaar". Dit is de titel die later bij de gebruiker bovenaan de browser komt te staan en ook in de knoppen onderaan in window's bij de openstaande toepassingen.

Op die pagina zet u een tabel met vier velden (2x2). (via het icoontje voor tabel of via 'tabel')

Via 'opmaak' en 'randen en arcering' stelt u bij 'randen' in dat er 'geen randen' zijn voor heel de tabel.

U zet bij eigenschappen van die tabel de voorkeursbreedte op 100 en in 'percentages' en u centreert die tabel op uw pagina.

In het rechter bovenste vak typt u " De Rozelaar". U maakt dat vetjes met een lettergrootte van bijvoorbeeld 36 en als kleur kiest u bijvoorbeeld donkerrood. Via 'tabeleigenschappen' van die 'cel' kunt u de tekst 'De Rozelaar' ook verticaal centreren.

U plaatst uw cursor in het linker bovenste vakje en klik op 'invoegen', 'figuur'en 'illustratie' en u gaat bijvoorbeeld een foto van een roos invoeren. Het is evident dat u later op die plaats een logo van uw praktijk kunt plaatsen.

In het links-onderste vak zet u onder elkaar:

- Contact

- PatiŽnten

- Professionelen

en door een paar extra returns boven, onder en tussen de drie rubrieken, positioneert u dat mooi.

U schuift de middelste verticale lijn naar links zodat je een mooie navigatiemarge hebt links. Dan gaat u met uw cursor boven die linker kolom staan en markeert u die linker kolom. U gaat naar 'tabel', 'autoaanpassen' en 'vaste kolombreedte'.

Via 'Opmaak gaat u naar 'achtergrond' en 'meer kleuren' en u kiest een rozelaar-kleurige achtergrond.

U positioneert uw cursor in het rechter onderste veld en via 'Opmaak' en 'randen en arcering' maakt u deze 'cel' 'wit'.

In dat wit vak kunt u nu uw welkomstwoordje richten. Kies voor uw letters de kleur die best past bij uw achtergrond of eventueel gewoon zwart.

Maak dat wit vak door middel van returns groot genoeg dat het uw scherm bijna opvult.

Zo krijgt u een wit vel papier op een rozelaarkleurige achtergrond.

Uw eerste webbladzijde is bijna af.

Nu moeten we nog kunnen klikken naar die drie pagina's die we in de linkerzijde hebben opgegeven.

Maar eerst gaan we die pagina nog eens opslaan.

 

Daarna gaan we via 'opslaan als' deze pagina nog drie keer opslaan. Als nieuwe naam geven we achtereenvolgens op 'contact.htm', 'patient.htm' en 'profes.htm'. Telkens gaan we via 'bestand' en 'eigenschappen' ook de titel van de bladzijde aanpassen.

Op de contact-pagina vervangen we in het links-onderste veld het woord 'contact' door 'home', en op de patiŽnt-pagina houden we als navigatieknoppen over 'home', 'contact' en 'professionelen' en op de professionelen-pagina houden we over 'home', 'contact' en 'patiŽnt' . We beveiligen allevier de pagina's nog eens.

 

Op de pagina contact kunt u dan in het witte veld bovenaan in een groter lettertype schrijven 'Contactinformatie'. En op die pagina geeft u dan informatie over adres, telefoon, email, consultatieuren, bereikbaarheidsuren, enz. U kunt eventueel de weg uiteenzetten hoe men uw kantoor kan bereiken, enz. U kunt altijd via http://www.1207.be/ uw eigen telefoonnummer opzoeken en dan klikken op het kaartje dat ernaast staat. De link naar dit kaartje kunt u invoegen op uw website. Hoe u een link maakt zetten we straks uiteen.

 

Op uw patiŽntenpagina kunt u informatie bieden die nuttig is voor uw cliŽnteel. Dit is de meest delicate pagina. Het is nuttig om bij het opstellen hiervan nog even de deontologische code van de psychologen opnieuw door te nemen. We zijn zo vrij hier een passage te citeren:

"4.2. Eerlijkheid en nauwkeurigheid

4.2.1. De psycholoog mag zijn diensten bekend maken op voorwaarde dat hij ze objectief voorstelt. Hij moet een correcte vermelding geven van zijn titels en kwalificaties (zoals voorzien bij de wet die de titel van psycholoog beschermt), zijn opleiding, zijn ervaring en zijn competentie alsmede van de beroepsorganisaties waartoe hij behoort.

4.2.2. De psycholoog zal erover waken dat de mogelijkheden en de beperktheden van de toepassing van de psychologie op duidelijke wijze worden voorgesteld in zijn publicaties en zijn verklaringen.

4.2.3. De psycholoog moet alle nodige informatie op een klare en duidelijke wijze meedelen en is er tevens verantwoordelijk voor dat deze informatie begrijpelijk is.

4.2.4. De psycholoog moet nauwkeurigheid nastreven en de beperkingen erkennen van de conclusies en van de meningen die hij te kennen geeft in zijn verslagen en zijn professionele verklaringen.

4.2.5. De psycholoog moet eerlijk zijn wat betreft de financiŽle implicaties van zijn beroepsactiviteiten.

4.2.6. Psychologen die deelnemen aan het opstellen van psychologische adviezen in de media, mogen deze adviezen slechts in algemene termen verwoorden. "

 

Op uw pagina voor de professionelen kunt u via eigen publicaties of verzamelde documentatie een bijdrage leveren voor het beroep.

Wanneer u de stijl van uw site wilt behouden maar toch een volledig wit blad wilt behouden voor uw teksten kunt u uw pagina de achtergrond geven van de rest van uw site, maar op die pagina een tabel zetten met ťťn cel die u wit kleurt en u geeft die tabel via 'tabeleigenschappen' 100 percent breedte. Voorzie op elk blad uiteraard een link naar de rest van uw site, bijvoorbeeld de home-pagina (index.htm).

 

Wie eens wil zien hoe een website eruit ziet die op dergelijke manier gemaakt is, kan eens een bezoekje brengen aan de website van de Vlaamse Vereniging van Psychologen van Algemene Ziekenhuizen waarvoor KlinPsy gastheer is momenteel.

 

Hoe maakt u nu een link ?

 

U selecteert het woordje waaronder u een link wilt plaatsen. Bijvoorbeeld het woordje 'home' op uw contact-pagina. Wanneer dat woordje zwart is door uw selectie, klikt u bovenaan de knoppenbalk op het knopje met een wereldbol en een papierklem of via 'invoegen' en 'hyperlink'. Dan krijgt u een schermpje waarin op de eerste lijn het woord verschijnt dat u geselecteerd hebt. In de lijn eronder moet het adres komen waarnaar u een link wilt leggen. Wanneer dat een webpagina is die u zonet bekeken hebt, bv dat wegenkaartje van geobe, dan volstaat het dat u nog even met uw browser naar dat kaartje kijkt en dan terug naar Word overschakelt en u zult zien dat het adres van geobe zal ingevuld zijn. Mocht dat niet lukken dan kunt u via 'bekeken pagina's' midden dat schermpje het gekozen adres kiezen. Op 'OK' drukken en de link is gelegd.

Voor de verwijzingen naar de pagina's van de eigen site is dat op dit moment nog iets moeilijker omdat die juist nog niet op het net staan en het eerste deel van het adres juist zal afhangen van waar u terechtkomt. We leggen evenwel het principe uit en dat kan u dan later aanpassen als u de gegevens hebt van uw provider (zie verder). Wanneer we hier een link willen invoeren naar de home pagina van deze site dan is dat http://users.pandora.be/allemeesch/index.html. We doen het even : home

Die users.pandora.be is het domein dat telenet ter beschikking stelt voor de sites van zijn gebruikers. Wij hebben ervoor gekozen om onze familienaam te kiezen voor de naam van onze site. Bij sommige providers moet dat zo zijn, anderen laten toe dat men eenmalig een naam kiest. Wij hadden hier kunnen kiezen voor klinpsy in plaats van allemeesch. Maar omdat er in de wereld nog meer te beleven is dan psychologie hebben we voor onze familienaam gekozen en daarin dan een website gemaakt over psychologie. Willen we ons later bijvoorbeeld met geschiedenis of heemkunde bezig houden dan zitten we niet vast aan die naam die naar psychologie wijst. Ieder oordeelt voor zichzelf. Als uw naam in de adresregel staat wordt u ook vlugger gevonden met de zoekmachines.

Bij sommige providers moet de hoofdpagina 'index.htm' heten en bij anderen moet dat 'index.html' zijn. Er zijn er waarbij beide kunnen. Wanneer men in een adres die 'index.htm' weglaat zoekt het systeem als eerste onderandere naar een pagina die 'index' heet.

Als u dus bij telenet zit en uw naam is Breughel dan is er veel kans dat u er zult in slagen om als homepagina http://users.pandora.be/breughel/index.htm te hebben en uw contactpagina (volgens ons voorbeeld) zal dan zijn http://users.pandora.be/breughel/contact.htm

 

Nog een paar lay-out tips.

- Als u een link legt dan zal Word automatisch de kleur veranderen en het woordje onderlijnen. In een lopende tekst kan dat nuttig zijn omdat men dan ziet waar de links zitten. In een navigatiestrook is dat niet altijd zo mooi. Eens de link gelegd is kunt u de link selecteren door er rechts naast te gaan staan en met uw muis naar links te bewegen. Daarna kiest u 'opmaak' en 'lettertype' en dan kunt u zelf de tekstkleur instellen en eventueel als onderstrepingstijl kiezen voor '(geen)'.

- U kunt ook gebruik maken van 'thema's' via 'opmaak' en 'themas'. U kunt kiezen voor een bepaalde stijl, een achtergrond, lettertype, soort lijnen en knoppen, enz. Deze pagina hier is opgemaakt met het 'postmodern' thema.

 

Wanneer u denkt dat uw webpagina af is kunt u eens controleren hoe die er zal uit zien in een browser. Ga naar 'Bestand' en dan naar 'Webpaginavoorbeeld' en u kunt uw kunstwerk bewonderen zoals het er zal uitzien voor de bezoeker van uw site.

 

Nu u geoefend hebt met dit voorbeeldje, kunt u nu in de map 'Website' uw eigen website maken en later gooit u die map 'Website De Rozelaar' maar in de prullenmand.

Het is onze ervaring dat we in de map van onze website op de duur verschillende pagina's zitten hebben waaraan we nog werken en ook pagina's die het niet verder gebracht hebben dan probeersels en ook documentatie. Daarom kopiŽren wij altijd de afgewerkte pagina's naar een andere map 'Sas website'. Daarin hebt u dan ook de exacte kopie van wat er later op de server komt en voorkomt u vergissingen bij het publiceren.

Als u met uw verkenner in de mappen kijkt waarin uw webpagina's steken dan zult u zien dat er naast de webpagina met extensie .htm dikwijls ook nog een map zit met dezelfde naam en eindigend op _bestanden. Zodra u op een webpagina iets invoegt, een figuurtje, een achtergrondpatroon, enz. dan stopt Word die zaken in een map die gelinkt is aan de eigenlijke webpagina. Als u dus uw webpagina's verhuist, kopieert of opstuurt naar de server moet u dus steeds ťn de webpagina ťn de erbijhorende map behandelen.

 

 

*Webpagina publiceren

 

Nu komen we aan het moeilijkste gedeelte, waarbij we ook minder in detail raad kunnen geven. U moet nu op zoek bij uw eigen internetprovider en daar uw webpagina's activeren en dat is soms verschillend naargelang de provider. Bij wijze van voorbeeld leggen we hier een paar linken naar gekende providers.

Voor Telenet: Je eigen website

Voor Tiscali: Tiscali Free

Voor Scarlet: Websites

 

Hoe raak je aan een programma om uw aangemaakte webpagina's op de server van de provider te plaatsen ?

 

Daarvoor is een FTP-programma(File Transfert Protocol) nodig. Zelf gebruiken we sedert jaren Ws_ftp32.exe dat we hadden gedownloaded bij Tucows. Het is een eenvoudig maar praktisch ding. Links heeft men een venster met de bestanden op de eigen computer en rechts een venster met de bestanden op de server. Men hoeft slechts files en mappen te selecteren en dan op de pijl links of rechts te klikken en de transfert start. Het programmaatje is niet meer bij Tucows te krijgen. Vermoedelijk omdat het programma slechts werkt onder Windows95, Windows98 en WindowsNT. We hebben wel nog een verwante versie gevonden op de media services pagina van de Universiteit van Leeds. Het heet daar WinSockFTP 4.0 for PC, maar zoals gezegd enkel voor Win95, 98 en NT)

Bij profile name geeft u een naam in zoals 'homepage pandora' en als u nog een website hebt bij tiscali kunt u daarvoor de naam 'homepage tiscali' ingeven, zodat u weet waar u naartoe stuurt. De host name verneemt u van uw provider. Dit kan bijvoorbeeld zijn users.pandora.be . De Host Type zet u op 'automatic detect'. De user ID is de gebruikersnaam die u kreeg van uw provider en het paswoord spreekt voor zichzelf. U slaat de gegevens op die horen bij die profielnaam en u kunt kiezen of u ook het paswoord opslaat dan wel niet.

 

Kijk eens bij Tucows en wellicht vindt u een recentere freeware met veel koetjes dat draait op uw operating system.

 

Bij telenet raden ze SmartFTP aan. Lees eens wat ze erover schrijven en download het eventueel. Het is gratis. Naar aanleiding van het schrijven van dit dossiertje hebben wij het ook eens gedownloaded en het werkt, maar het is ingewikkelder dan Ws_ftp32. Er is wel een goede tutor.Terwijl mijn goeie oude Ws_ftp32 amper een paar honderd kilobyte groot was, gaat het hier over een pakket van meerdere megabytes met alles erop en eraan. Men moet eigenlijk best twee zaken downloaden: op de downloadpagina van SmartFTP kijkt u onder SmartFTP Full Setup en kies voor "Auto Platform Detection". Op de homepage van Smart FTP vindt u onderaan een Nederlandstalige vertaling van de instructies. We hebben die alletwee bij onze Program Files in dezelfde SmartFTP-map laten plaatsen zoals de installatieprogramma's voorstellen en blijkbaar hebben die elkaar wel gevonden. (in de vlucht hebben ze mijn Windows Installer nog upgedated). Na de installatie moet u eens uw PC heropstarten.

Als u die SmartFTP via 'Start' en 'Programma's', enz opstart krijgt u de eerste keer een scherm vol met 'Instellingen'. Als u geen computerfreak zijt, doe dan zoals ik en 'annuleer'. Als u later de behoefte voelt om daaraan te veranderen kunt u er altijd terug aan via 'Extra' en 'Opties'. U krijgt dan het scherm zoals het afgebeeld is op de uitlegpagina van Telenet en volg op wat zij schrijven. Maar om goed te snappen hoe u moet uploaden kijkt u toch best eens naar het filmpje van de tutor.

 

U hoeft nu alleen nog de pagina's uit uw 'Sas website' te versturen naar uw webruimte op de server.

 

 

*Documentatie

 

Als u zich verder wilt informeren over wat uw rechten en plichten zijn, inzake auteursrechten bijvoorbeeld, dan kan u best eens de brochure doornemen die het Ministerie van Economische Zaken in 2000 op het net gezet heeft: Gids voor internetgebruikers. Daarin is er een heel hoofdstuk over 'Een Home page ontwerpen'. In 2003 werd deze gids uitgesplitst in Gids voor internetgebruikers en Gids voor Websitehouders en Websiteontwerpers.

 

Als u met Word een webpagina maakt dan zet Word dit om in HTML (HyperText Markup Language), de taal waarin internetbestanden geschreven zijn. Wanneer u eens de broncode wilt bekijken moet u dat doen via 'Beeld' en 'HTML Broncode'. Mocht u meer willen leren over HTML dan kunt u hier een Nederlandstalige cursus raadplegen.

 

 

*Nawoord

 

Doorwinterde webmasters, informatici en computerfreaks zullen het een beetje 'middeleeuws' vinden wat we hier geschreven hebben. Met Frontpage en DreamWeaver, enz, enz, kunt u zoveel meer en veel meer geautomatiseerd. Het probleem is alleen dat de meeste collega's het niet doen. Men moet eerst een paar honderd Euro betalen voor een programma waarvan men niet zeker is of men het zal kunnen gebruiken. Men heeft ook nog andere dingen te studeren dan weer eens een nieuw informaticapakketÖDit maakt de drempel te hoog en er komt niets van in huis.

Probeer het daarom eens met iets dat geen extra kosten meebrengt, dat zeer nauw aansluit bij vaardigheden die u reeds hebt bij het gebruik van uw tekstverwerker. Als het lukt en u hebt de smaak te pakken, dan kunt u nog altijd een avondcursus volgen om eventueel over te schakelen naar een ander pakket.

Veel succes.

 

 

 

 

Dit is een niet-officiŽle en niet-commerciŽle site. Vermelding van commerciŽle sites is enkel informatief.

We doen een inspanning om correcte informatie te bieden, maar het is duidelijk dat we geen verantwoordelijkheid
en aansprakelijkheid op ons nemen, mocht u bij uw website-experimenten om het even welke schade oplopen.

Opmerkingen, suggesties ? Schrijf naar de webmaster

 

Laatst bijgewerkt: 02.12.2004