Home

ir. Fons Kemps - Zaakvoerder
Beëdigd Landmeter-expert LAN040142 & Vastgoedexpert BIV 501 797
Beëdigd voor de rechtbank van eerste Aanleg te Hasselt

Kantoor:
Driftweg 203 B103 te 8450 Bredene
Tel.: 059 43 01 91 of GSM : 0478 543 488
Fax: 059 43 01 91

Deontologische code BIV : www.biv.be
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars,
Luxemburgstraat 16B te 1000 BRUSSEL
Erkenning voor België
KBO nr. 0461.949.632

VLABEL erkenning
nr. 005947492655
binnen nieuwe kwaliteitscharter