Welkom op mijn webstekje!

Wat vind je hier

Alchemie

Ayurveda

        Vata

        Pitta

        Kapha

Bachbloesems

Boekenhoekje

Foto's

Gedichten

Handoplegging

Hekserij

Holistische geneeskunde

Holistische hulpverlening

Homeopathie

Hypnose

Kunst

Lichtwerk

Links

Magie

Metamorfosemassage

Paranormaal

Reiki

Spiritueel

Wijn als geneesmiddel

Archief

Vertaalwerk

 

Contact

ANieuwA

Gastenboek

Weblog

Living in Antwerp

Zoekertjes

 

 

 

Lichtwerk

Wat is een Lichtwerker?

Volgens mij is iedereen een Lichtwerker.

Niet iedereen is er zich van bewust of is actief met Lichtwerk bezig.

Lichtwerk is een vorm van werken met energie en ieder mens beschikt in een of andere mate over energie. Hoe we omgaan met die energie verschilt ook van mens tot mens.

Personen die zich openlijk Lichtwerkers noemen en zich actief met Lichtwerk bezig houden, zijn zich door bepaalde gebeurtenissen in hun leven bewust geworden van het sterker worden van hun energie en het feit dat deze energie hun in staat stelt in contact te komen met Lichtwezens uit een andere dimensie. Deze Wezens observeren ons en de Wereld waarin we leven en sturen op geregelde tijdstippen boodschappen om ons op de hoogte te stellen van de aankomende veranderingen die wij en de Aarde waarop we leven ondergaan. De Energie wordt steeds sterker. We leven in een woelige tijd en grote veranderingen staan op til. Bij velen onder ons wordt de Energie steeds sterker.

Sommige Lichtwerkers hechten een groot belang aan de datum 12-12-2012. Op deze datum, zo wordt verteld, zijn we klaar om terug te keren naar Thuis. Mijn definitie van Thuis is: Thuis komen in jezelf. In contact komen met je kern, je innerste zelf. In tegenstelling tot andere stromingen van spirituele, paranormale of religieuze aard, is er binnen het Lichtwerk geen sprake van Absolute Waarheden of Grote Goeroe's wiens wil Wet is. De berichten verspreid door Lichtwerkers zijn geheel vrijblijvend en worden verspreid ten behoeve van al wie er een boodschap aan heeft: wat je niets zegt, laat je. Zijn er elementen in de boodschappen die je kan gebruiken ten behoeve van je persoonlijke groei, dan ben je vrij deze te gebruiken of verder te verspreiden, zonder auteursrechten en mits bronvermelding.

Andere Lichtwerkers interpreteren 'Thuis' als de plaats waar we terecht komen na ons Aardse Bestaan. Zelf kan ik me hier niet in vinden. Ik vind het belangrijk om mijn 'Thuis' te creëren tijdens mijn Aardse bestaan, dit houdt in: mijn eigen leefwereld zo aangenaam mogelijk te maken, zodat ik mezelf tenvolle kan ontwikkelen en goed voelen en dit goed gevoel ook kan delen met wie me lief is. Ook als hulpverlener vind ik het belangrijk om mezelf goed in mijn vel te voelen. Wie zich zelf niet goed voelt, is niet in staat om anderen te helpen.

Er zijn Lichtwerkers die van mening zijn dat wie getroffen wordt door een ramp zoals bvb. de tsunami van 26/12/2004 l.l. daar vrijwillig voor gekozen hebben i.v.m. hun eigen persoonlijke groei. Deze stromingen binnen het Lichtwerk gaan zo ver dat ze ook aangeven dat rampen het begin zijn van 'Grote Omwentelingen' en ze dienen plaats te vinden om de Aarde van haar zware negatieve last te ontdoen ... Je merkt het al: ook binnen het Lichtwerk is er sprake van fundamentalisme en extremisme! Hier wil ik me dan ook ten zeerste van distantiëren! Voornoemde uitlatingen staan volgens mij ver van het oorspronkelijke Lichtwerk zoals ik het hierboven beschreven heb. Ook voor een Lichtwerker geldt: 'Blijf je eigen Guru'!

Of ook: Het is niet omdat iemand in de Schelde springt dat jij dit ook dient te doen!

 

Steve Rother is een van de bekendste Lichtwerkers. Via de banner onderaan deze pagina bereik je de Nederlandstalige versie van zijn website www.lightworker.com

Steve en Barbara Rother

 

Kenmerken van Lichtwerkers zijn:

- Ze voelen zich van jongs af aan anders, en vaak ook buitengesloten, eenzaam en onbegrepen. Als ze ouder zijn, worden ze vaak (noodgedwongen) individualisten die hun eigen, niet gebaande paden moeten vinden.
- Vaak kunnen ze binnen bestaande organisatiestructuren en banen hun draai niet vinden. Lichtwerkers hebben van nature een antiautoritair temperament, ook al zijn ze nog zo timide en bescheiden. Dit heeft te maken met het wezen van hun opdracht.
- Ze voelen zich aangetrokken tot hulpverlening, tot het therapeutisch begeleiden of onderwijzen van mensen, in welke vorm dan ook. Ook al ligt hun werk of beroep op een ander terrein, de drang tot hulpverlening is innerlijk duidelijk aanwezig.
- Ze hebben een spiritueel levensbesef en dragen bewuste of onbewuste herinneringen met zich mee aan de niet-aardse lichtsferen waaruit ze komen. Ze kunnen heimwee daarnaar voelen, zich een vreemde voelen in de aardse werkelijkheid.
- Ze hebben een natuurlijk respect voor het leven, dat zich vertaalt in liefde voor dieren en zorg voor het milieu.
- Ze zijn zachtmoedig, gevoelig en invoelend. Ze kunnen moeite hebben met het omgaan met agressie en het opkomen voor zichzelf. Kunnen dromerig of zweverig of zeer idealistisch zijn, en onvoldoende geaard.
- Ze hebben vele levens geleefd op aarde die in het teken stonden van spiritualiteit en godsdienst. Ze waren rijkelijk vertegenwoordigd in de talrijke religieuze ordes van jullie verleden, als monnik, non, kluizenaar, heks, sjamaan, medicijnvrouw, priester(es), etcetera. Binnen wereldse gemeenschappen waren zij degenen die de ‘brug’ sloegen tussen de aardse wereld en de wereld aan ‘gene zijde’. Zij werden hierom gerespecteerd of afgewezen en vervolgd. Velen van jullie zijn op de brandstapel geëindigd om de vermogens die jullie bezaten. De trauma’s van vervolging hebben in jullie ziel diepe sporen achter gelaten.

Lichtwerkers kunnen in precies dezelfde stadia van onwetendheid of illusie verkeren als alle andere mensen. Weliswaar beschikken zij over een andere uitgangspositie en geeft hen dat een potentie tot snellere bewustwording, maar deze potentie kan door vele factoren worden geblokkeerd. Niet in het minst omdat juist lichtwerkers een vrij zware karmische last op hun schouders hebben genomen, waardoor zij gedurende lange tijd het spoor bijster kunnen zijn. Deze zware karmische last heeft te maken met beslissingen die zij in het verleden hebben genomen t.a.v. de mens en die zij ongedaan willen maken door hier op aarde te herstellen wat zij kapot hebben gemaakt.
Als lichtwerkers zich door de gevolgen van deze karmische last hebben heen gewerkt, en zichzelf hebben teruggevonden als het lichtwezen dat ze zijn, kunnen ze anderen begeleiden bij het vinden van hun ware zelf. Maar het hervinden van het ware zelf is een proces dat zij eerst in zichzelf moeten doormaken. Dit vergt in het algemeen een groot doorzettingsvermogen en een onverzettelijke wil. Door de oordelen en normen die opvoeding en maatschappij hen hebben ‘ingepeperd’, zijn vele lichtwerkers zelf ook het spoor bijster geraakt en bevinden ze zich in een toestand van zelfontkenning, ernstige zelftwijfel en soms ook hopeloosheid en depressie. Dit omdat zij zich niet kunnen aanpassen aan de bestaande orde en zichzelf daarom veroordelen. Zij onderwaarderen zichzelf, hun eigen lichtkern, en moeten leren die te waarderen en koesteren, onafhankelijk van de waardering en erkenning van de buitenwereld. Wanneer zij hun natuurlijke Licht laten schijnen in hun eigen duisternis, zullen zij ook anderen gaan verlichten.
Bron: Lichtwerkers Belicht

Eventuele lichamelijke ongemakken bij verlichting:
Er zullen ongemakken zoals hoofdpijn, misselijkheid, verstrooidheid, grieperigheid, en vooral vermoeidheid voorkomen, welke de gevolgen zijn van de herstructurering van ons hele lichaam, organen worden aangepast aan de hogere trilling, het hele systeem wordt veranderd, en dit is niet onlogisch dat je hier last van ondervindt.
Oorsuizen en hoge tonen in de oren, wijzen op verlichting en aanpassingen in de frequentie.
En velen ondervinden ook een tijdelijke hartverandering, sommigen hebben hartkloppingen, of overslaande harten, maak je hierin vooral niet druk, je hebt alles onder controle met je ademhaling en laat het zijn ding doen.

Onze lichamen zijn sterke voertuigen en ze kunnen héél veel aan, mits je gelooft in haar kracht. Angst beklemt je lichaam, vertrouwen laat het haar werk goed doen.

Dus relax, laat de transformatie met een gerust hart doorgaan. Hoofdpijnen kunnen ontstaan als je dingen aan het loslaten bent, het is het vrijkomen van lang vastgezette energie en dit kan even pijnlijk zijn, maar gaat ook snel weer over.

Alles loopt volgens Plan,
probeer niets te beheersen
en laat jezelf transformeren
naar je eigen "hogere zelf"
als multidimensioneel wezen.

(bron: Pamela Kribbe http://www.pamela-kribbe.nl)

 

Links van Nederlandstalige Lichtwerkers:

www.espavo.be: enter deze site door onderstaand kaarsje 2 maal aan te raken :)

     Als deze kaars wordt verplaatst
van de ene naar de andere site
dan zal de vlam van spirituele liefde en genezing doorgaan met
de weg te verlichten voor diegene die zoeken naar hun ware ik.
Breng dit licht naar je eigen homepage
zodat hij de weg naar liefde en genezing zal verlichten.
Let op hoe hij van de ene naar de andere site reist
en zo onze wereld met hoop zal vullen........

 

 

Via deze banner bereik je de site www.lichtwerker.com, de Nederlandstalige vertaling van Steve Rother's www.lightworker.com