Welkom op mijn webstekje!

Wat vind je hier

Alchemie

Ayurveda

        Vata

        Pitta

        Kapha

Bachbloesems

Boekenhoekje

Foto's

Gedichten

Handoplegging

Hekserij

Holistische geneeskunde

Holistische hulpverlening

Homeopathie

Hypnose

Kunst

Lichtwerk

Links

Magie

Metamorfosemassage

Paranormaal

Reiki

Spiritueel

Wijn als geneesmiddel

Archief

Vertaalwerk

 

Contact

ANieuwA

Gastenboek

Weblog

Living in Antwerp

Zoekertjes

 

 

 

Metamorfosemassage

Metamorfosemassage is een zachte vorm van massage. De term 'metamorfose' verwijst niet naar de gedaanteverwisseling zoals die van een rusp naar vlinder, maar eerder naar de grote veranderingen in onszelf na het genieten van deze verkwikkende vorm van massage. Deze veranderingen zijn meteen ook het doel van de metamorfosemassage.

Metamorfosemassage is een ontspannende en zachte massage die doordat er met de energie van de patiŽnt gewerkt wordt,  leidt tot bewustwording, genezing en groei.

Deze groei kan plaatsvinden op spiritueel niveau, maar evenzeer zich uiten in het beter benutten van de eigen mogelijkhed. Bij deze theraptie komt de oorspronkelijke levenskracht vrij zodat de patiŽnt kan worden wie hij werkelijk is.

De grondleggers van de metamorfosemassage zijn Robert St. John en Gaston St. Pierre. Hun boeken gelden als basiswerken voor wie meer wil weten over deze alternatieve geneeswijze. Jammer genoeg zijn deze boeken niet meer in de handel te verkrijgen. Wel zijn op het www vele links te vinden die naar deze twee pioniers verwijzen. Ook tijdens de opleiding die ik volgde werd gebruik gemaakt van hun werken.

Door middel van metamorfosemassage kunnen blokkades die door een embryo of foetus tijdens de zwangerschap ontwikkeld worden ontdekt en tijdens de behandeling is het ook de bedoeling dat deze blokkades worden opgeheven. Metamorfosemassage werkt met reflexpunten die zowel op de handen als op de voeten terug te vinden zijn. St. John   ontdekte dat de reflexpunten van de ruggengraat corresponderen met de punten van de prenatale periodes.

In die zin kan metamorfosemassage een hulp zijn bij het behandelen van trauma's die als embryo/ foetus opgelopen werden tijdens deze periode. Ook behandeling tijdens de prenatale periode wordt aangeraden, want op deze manier kan het ontstaan van blokkades worden voorkomen.

Gaston Saint Pierre werkte de techniek verder uit en gebruikte de naam 'metamorfose techniek', in het Nederlands vertaald naar 'metamorfose massage'.

Zowel Robert St. John als Gaston St. Pierre hebben hun theoriŽn en bevindingen te boek gesteld. In het Nederlandse taalgebied zijn hun boeken uitgegeven door Ankh Ė Hermes te Deventer. De laatste uitgaven van de werken dateren van het midden van de jaren í80. Jammer genoeg zijn ze nadien niet meer heruitgegeven en bijgevolg ook niet meer te vinden in de boekhandel.

Metamorfosemassage lijkt in de praktijk qua techniek verwant met voetreflexologie, alleen worden niet alleen de voeten behandeld, maar ook de handen en het hoofd.

Waarom worden dan precies het hoofd, de handen en de voeten behandeld?
 

In ons hoofd wordt heel wat denkwerk verricht, zodoende is psychisch evenwicht even belangrijk als fysisch evenwicht bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Onze voeten zijn niet alleen belangrijk voor ons fysiek evenwicht, maar stellen ons ook in staat letterlijk en figuurlijk stappen voorwaarts te zetten in het leven.

Met je handen ben je vaak druk bezig, etymologisch vinden we er ook het woord handelen in terug, m.a.w. daadwerkelijk dingen doen en uitvoeren.

Er is hier dus sprake van een drie-eenheid, waarbij de samenhang van de behandelde lichaamsdelen benadrukt wordt.

 

Zulke drie-eenheid vind je niet alleen terug bij alternatieve geneeswijzen maar ook bij andere disciplines: filosofie (de dialectiek van o.a. Hegel en Kant) en reguliere hulpverlening (de drie-eenheid van kennis, attitude en vaardigheden.

De drie-eenheid kan dus volgens mij als een universeel holistisch gegeven beschouwd worden.

 

 

Disclaimer: op deze site worden een aantal alternatieve geneeswijzen beschreven. Deze kunnen verlichting brengen bij een groot aantal klachten of zelfs sommige klachten helemaal doen verdwijnen. Voor mensen met gezondheidsklachten is het echter van belang in het bezit te zijn van een accurate diagnose, alvorens je een of andere therapie gaat toepassen. Om een deugdelijke diagnose te bekomen is het noodzakelijk een bezoek te brengen aan een universitair geschoolde ťn gediplomeerde arts.

Iedere alternatieve genezer die zichzelf en zijn patiŽnten respecteert, zal zijn klanten/patiŽnten eerst naar een huisarts of specialist verwijzen!