Welkom op mijn webstekje!

Wat vind je hier

Alchemie

Ayurveda

        Vata

        Pitta

        Kapha

Bachbloesems

Boekenhoekje

Foto's

Gedichten

Handoplegging

Hekserij

Holistische geneeskunde

Holistische hulpverlening

Homeopathie

Hypnose

Kunst

Lichtwerk

Links

Magie

Metamorfosemassage

Paranormaal

Reiki

Spiritueel

Wijn als geneesmiddel

Archief

Vertaalwerk

 

Contact

ANieuwA

Gastenboek

Weblog

Living in Antwerp

Zoekertjes

 

 

 

Paranormaal

 Wat is 'paranormaal'?

Velen onder ons denken bij het horen van het woord 'paranormaal' aan vreemde onverklaarbare verschijnselen, aan excentrieke, ietwat wereldvreemde personen die 'dingen' zien, horen, voelen, proeven of ruiken die er niet zijn, aan miraculeuze, onverklaarbare genezingen of aan telekinese (voorwerpen die op onverklaarbare wijze van plaats veranderen), graancirkels, oude huizen waarin geesten van overleden oud - bewoners in rondwaren, uittredingen, voorspellingen door middel van kaarten en andere inductoren, mensen die voorgevoelens hebben die telkens weer uitkomen, voorspellende dromen, paragnosten, hypnotiseurs... (deze lijst is verre van exhaustief ...)

De sceptici onder ons doen deze verschijnselen af als: niet te bewijzen, hersenspinsels van ontoerekeningsvatbare personen, fraude en bedrog of noemen de verschijnselen 'des duivels'. Sceptici accepteren het bestaan van een fenomeen enkel op basis van wetenschappelijk (empirisch) onderzoek.

 

Het ligt in de menselijke natuur op zoek te gaan naar het 'waarom' van de dingen des levens. Er wordt dan ook wetenschappelijk onderzoek verricht om paranormale fenomenen te verklaren. Ook al levert dit onderzoek meer en meer resultaat op, doorwinterde sceptici aanvaarden de geleverde bewijzen nooit ... Telkens weer stuiten de onderzoekers op argumenten als: onvoldoende bewijsmateriaal, kritiek op de methode waarop onderzoek wordt verricht, het weerleggen van de verworven bewijzen, de omstandigheden waarin het onderzoek werd verricht te ondermijnen door de geloofwaardigheid van de wetenschapper of de reputatie van het laboratorium waar het onderzoek plaats vond in twijfel te trekken.

 

'Paranormaal' betekent: 'naast het normale'.

Paranormale verschijnselen en waarnemingen ontstaan volgens deze definitie paralel met de normale wereld en hoeven in se niet in te druisen tegen onze dagdagelijkse waarnemingen. Zij zijn in deze gelijkwaardig aan de gewone zintuiglijke waarnemingen en kunnen deze complementeren, vervolledigen of een extra tintje geven, waardoor we misschien wel net die informatie krijgen die we nodig hadden!

 

Wie is paranormaal?

In principe heeft iedereen paranormale gaven. Wie heeft er nog nooit een voorgevoelen gehad dat uitkwam? Wie heeft nooit de ervaring gehad van op een bepaald moment aan iets of iemand te hebben gedacht om daarna tot de ontdekking te komen dat er met dat 'iets' of 'iemand' wel degelijk wat aan de hand was? In vele gevallen zijn zulke ervaringen niet te verklaren. Zulke kleine voorvallen zijn echter wel voorbeelden van paranormale verschijnselen, ook al worden ze niet als dusdanig herkend of ervaren.

                                                                                          

Kun je paranormale gaven (verder) ontwikkelen?

Ja dit is zeker mogelijk. Eens je bewust je eerste paranormale ervaring hebt meegemaakt, is de kans groot dat er nog volgen. Je kunt je o.a. door meditatie focussen op de omstandigheden waarin je je eerste paranormale ervaring meemaakte, zodat je dezelfde atmosfeer creŽert. Op deze manier is de kans groot dat je onder dezelfde omstandigheden ook dezelfde dingen gaat waarnemen.

N.v.d.r.: wat ik hier niet bedoel of wil propageren is het gebruik van geestesverruimende middelen! Drugs, medicatie en alcohol! Hierdoor ga je misschien wel 'buitengewone' dingen waarnemen, maar deze hebben niks te maken met het paranormale!

 

Verschil tussen paranormale gaven en psychische stoornisssen:

Dit onderscheid is in sommige situaties moeilijk te maken. Wat zijn de kenmerken van psychische stoornissen?

* je voelt je helemaal niet goed in je vel: je verkeert in een manische toestand, voelt je depressief, achtervolgd, niet in staat om contact te leggen met de buitenwereld, je persoonlijkheidsstructuur is gedefragmenteerd of je beschikt over verschillende persoonlijkheden en het belangrijkste van al: je hebt geen controle meer over je eigen psyche.

* in een periode van psychische stoornis kan het voorkomen dat je dingen waarneemt die op paranormale waarnemingen lijken. Bij storende paranormale waarnemingen blijf je in principe altijd meester over je eigen geest. Je zal nooit het gevoel krijgen dat je psyche wordt overgenomen door een entiteit. In geval van een psychische stoornis ben je de controle over je eigen geest of psyche kwijt, en ben je niet in staat om je geest zelfstandig terug onder controle te krijgen.

Een voorbeeld: iemand krijgt 'opdrachten' die duidelijk tegen zijn/ haar eigen persoonlijkheid indruisen en is niet in de mogelijkheid deze gedachten uit zijn geest te bannen. In zulk een situatie spreken we over een psychische stoornis. In voorkomend geval dat je de indruk hebt dat je geconfronteerd wordt met een psychische stoornis, is het belangrijk om in eerste instantie je huisarts te consulteren. Die zal je, indien noodzakelijk, doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulpverlening. Laat je echter niet afschrikken door de term 'psychische stoornis' *: deze kan veroorzaakt worden door externe factoren zoals je leef - en werkomstandigheden of door stress. Slechts een miniem percentage van de bevolking lijdt aan endogene psychische stoornissen.*

 

* endogene psychische stoornissen maken deel uit van je persoonlijkheid, ze zijn aangeboren. In voorkomend geval dien je zeker een bevoegd universitair geschoold arts te raadplegen om een diagnose te stellen zodat er een adequate behandeling kan opgestart worden.

* psychische stoornissen die te wijten zijn aan externe factoren zullen verminderen of verdwijnen wanneer de oorzaak weggenomen wordt. Ook in dit geval dien je een arts te raadplegen, om een diagnose te stellen en om een endogene psychische stoornis uit te sluiten.

 

Hoe omgaan met paranormale gaven?

* In geval je voor het eerst geconfronteerd wordt met een paranormale waarneming of gave is het raadzaam na te gaan of deze gerelateerd is aan bepaalde recente gebeurtenissen in je leven: een overlijden, een relatiebreuk, een nieuwe fase in je leven. Dit soort gebeurtenissen kunnen paranormale waarnemingen triggeren. Vele mensen ervaren na dit type van ervaringen soortgelijke waarnemingen. Tracht contact te zoeken met gelijkgestemden.

* In geval je ontdekt over helende gaven te beschikken is het raadzaam om contact te zoeken met personen die gelijkaardige ervaringen hebben. Zo kun je je ervaringen uitwisselen en je eigen manier zoeken om gebruik te maken van deze gaven.

 

Het onderscheid tussen de begrippen 'paranormaal' en 'spiritueel'?

'Spiritueel' heeft te maken met de manier waarop je in de maatschappij staat, de manier waarop je een verklaring zoekt voor de dingen des levens: 'wie was er het eerst? De kip of het ei?

Godsdiensten vormen ťťn manier om hiervoor een verklaring te zoeken. Daarom zijn alle godsdiensten ook meteen uitingen van spiritualiteit.

New Age is een beweging die zich afzet tegen de geÔnstutionaliseerde godsdiensten. Binnen de 'New Age' zijn er diverse stromingen die al dan niet de structuur van een geÔnstitutionaliseerde godsdienst aannemen. In vele gevallen is er sprake van een 'leider of guru' die blindelings wordt gevolgd. Deze 'leider of guru' kan worden teruggevonden in de meest diverse stromingen: van Wicca over Lichtwerk tot Oosterse religie ...

Spiritualiteit kan ook solitair worden beleefd. In dit geval ben jij je eigen guru! Deze manier vind ik persoonlijk de gezondste manier om je spiritualiteit te beleven.

 

Wat te doen met negatieve paranormale invloeden?

Soms zijn paranormale ervaringen helemaal niet zo positief. Zelf heb ik op dat vlak weinig of geen ervaring. In een van de reacties op deze site kwam een negatieve ervaring aan bod die wel zeer verstrekkende gevolgen had voor de persoon in kwestie.

In het volgend boek vind je goede raadgevingen.

Francis Melville: Bescherming tegen Zwarte Kunsten
Uitgeverij Librero,  te koop in diverse boekhandels in Belgie en Nederland

(de recensie is afkomstig uit het Parool van 24/03/2005 en werd geschreven door Maarten Moll)
 

Wat vind je zoal terug in dit boek?

Strooi zout in de hoeken
 

Het is lente! Tijd dus voor de voorjaarsschoonmaak. Meteen de perfecte gelegenheid om te bouwen aan 'het buitenste magische schild'. Een schild - waarvan een perfect gereinigd huis deel uitmaakt - om occulte aanvallen te kunnen weren.

Te lezen in het deel Zelfverdediging van het boek Bescherming tegen Zwarte Kunsten. In het eerste deel van dit werk komen 'de duistere kunsten' aan bod, waar we allen door beÔnvloed kunnen worden en waar we ons tegen moeten verdedigen om goede mensen te blijven. Daar zijn bijvoorbeeld 'De vaten van de zonde: de kwade geesten geleid door Belial bedenken alle ondeugden die de mensheid op een dwaalspoor brengen.'

Pas ook op voor hekserij, duistere plaatsen, klopgeesten. Wanneer u uw huis goed heeft schoongemaakt, strooi dan wat zout in de hoeken. Want lastige elfen die samenwerken met boze klopgeesten hebben een hekel aan zout.

Ter bestrijding van het occulte kan het dragen van een talisman zeker bijdragen. Mits de talisman ingezegend wordt. Daarvoor dient een zesstappenplan te worden uitgevoerd met vier spreuken, waaronder: 'Bij het bronzen serpent waarvoor alle serpenten van vuur vallen, wees voor mij een teken van licht en een zegel van wilskracht die mij bescherming geeft.'

Voor in het boek staat onder het kopje 'Ter kennisgeving': 'De vertaler, schrijver, uitgever en copyrighthouder zijn niet verantwoordelijk voor welke verwonding of beschadiging ook die veroorzaakt of ondergaan zou zijn als gevolg van het navolgen van methodes zoals beschreven in dit boek. Dit boek is niet bedoeld als een vervanging voor medisch advies.'

Dat u het weet. En nu: aan de dweil!
 

© Het Parool, 24-03-2005

 

 

Disclaimer: op deze site worden een aantal alternatieve geneeswijzen beschreven. Deze kunnen verlichting brengen bij een groot aantal klachten of zelfs sommige klachten helemaal doen verdwijnen. Voor mensen met gezondheidsklachten is het echter van belang in het bezit te zijn van een accurate diagnose, alvorens je een of andere therapie gaat toepassen. Om een deugdelijke diagnose te bekomen is het noodzakelijk een bezoek te brengen aan een universitair geschoolde ťn gediplomeerde arts.

Iedere alternatieve genezer die zichzelf en zijn patiŽnten respecteert, zal zijn klanten/patiŽnten eerst naar een huisarts of specialist verwijzen!