Welkom op mijn webstekje!

Wat vind je hier

Alchemie

Ayurveda

        Vata

        Pitta

        Kapha

Bachbloesems

Boekenhoekje

Foto's

Gedichten

Handoplegging

Hekserij

Holistische geneeskunde

Holistische hulpverlening

Homeopathie

Hypnose

Kunst

Lichtwerk

Links

Magie

Metamorfosemassage

Paranormaal

Reiki

Spiritueel

Wijn als geneesmiddel

Archief

Vertaalwerk

 

Contact

ANieuwA

Gastenboek

Weblog

Living in Antwerp

Zoekertjes

 

 

 

Reiki

                      

Over Reiki is al heel veel gezegd en geschreven. Het is een van vele alternatieve geneeswijzen. Het kan gebruikt worden als een vorm van handoplegging en tevens ook vanop afstand gestuurd worden naar de te behandelen patiŽnt.

Bij het geven/ontvangen van Reiki wordt gewerkt met het doorgeven van universele energie. Door middel van inwijdingen (meestal door een master, maar je kan jezelf ook inwijden) kan iedereen leren hoe je kan optreden als kanaal voor het doorgeven van deze energie.

Er zijn diverse strekkingen en scholen binnen de Reiki - wereld. Reiki volgens Usui, Tera-Mai, Seichem, Diane Stein, Golden Dawn... Het zijn er maar enkelen. Het ligt niet in mijn bedoeling een volledige opsomming hiervan te geven of deze of gene 'school' aan te prijzen als de beste.

Voor mij telt de ernst waarmee de inwijdingen gebeuren en de begeleiding die iemand krijgt na de inwijdingen. In voorkomend geval dat je jezelf zou inwijden, ben je uiteraard verantwoordelijk voor jezelf. Wil je meer weten over Reiki en zou je daarna besluiten je in te wijden of je te laten inwijden, zorg dan dat je zoveel mogelijk informatie ter hand neemt, alvorens hierin een beslissing te nemen.

Let wel: de duurste inwijding is zeker niet de beste. Ga op zoveel mogelijk plaatsen te rade: spirituele centra in je buurt, boeken over reiki, praat erover met anderen die reeds inwijdingen achter de rug hebben...

 

Wat is het nut van een reiki - inwijding?                           

Het begrip universele energie komt voor in de meest diverse culturen en religies. Christenen spreken over het Licht of de goddelijke kracht van Reiki. In India spreekt men over prana. De Chinezen spreken over chi of ki, de energie van de ziel. In Rusland is universele energie bekend als bioplasma ...

Reiki is gemakkelijk toe te passen, gewoon door handoplegging of door je op afstand te focussen op je patiŽnt. Er zijn mensen die energie kunnen sturen of geven zonder inwijdingen. Deze mensen hebben deze natuurlijke gave van bij de geboorte meegekregen. Vaak werken deze healers via handoplegging of magnetiseren.

In een aantal gevallen werken ze daarbij met hun eigen energie, waardoor de healer het gevaar loopt zich op den duur te gaan leeggeven en het risico loopt het slachtoffer te worden van een burn - out.

Reiki werkt anders. Wie reiki geeft, treedt op als kanaal voor de universele energie. We werken dus niet met onze eigen energie.

 

Reiki leefregels:

MAAK JE - SLECHTS VANDAAG - NIET KWAAD
(Kyo dake wa okuro na)

MAAK JE - SLECHTS VANDAAG - GEEN ZORGEN
(Shimpai suru na)

EERBIEDIG JE OUDERS, JE LERAREN EN DE OUDEREN
(Hito ni shinsetsu ni)

VERDIEN JE BROOD OP EEN EERLIJKE MANIER
(GyŲ o hagame)

TOON DANKBAARHEID AAN ALLES WAT LEEFT
(Kansha shite)


 

 

Deze leefregels lijken op het eerste zicht de vanzelfsprekendheid zelve, maar wie kan zeggen dat hij/zij er nog nooit tegen gezondigd heeft?

Ook zijn de leefregels voor interpretatie vatbaar:

Hoe definieer je kwaadheid? Is het wel mogelijk om je nooit kwaad te maken. Ben je een slechte Reiki-beoefenaar indien je je kwaad maakt?

Wie maakt er zich nooit zorgen?

Eerbied voor ouders, leraars en ouderen worden door verschillende culturen op andere manieren ingevuld.

We gaan er vanuit dat iedereen zijn brood op een eerlijke manier wil verdienen (bvb. niet stelen) maar ... is elke job die aan de vereisten van het arbeidsrecht voldoet altijd even eerlijk? Je zult maar op een deurwaarderskantoor werken ...

Dankbaarheid tonen voor alles wat leeft, lijkt op het eerste zicht eenvoudig, maar ben je ook dankbaar wanneer je juist gestoken bent door een ... mug?

In het boek: Reiki, een praktische gids, van de hand van Bill Waites en Meester Naharo, wordt op deze en andere vragen ingegaan.


*wordt vervolgd*

Disclaimer: op deze site worden een aantal alternatieve geneeswijzen beschreven. Deze kunnen verlichting brengen bij een groot aantal klachten of zelfs sommige klachten helemaal doen verdwijnen. Voor mensen met gezondheidsklachten is het echter van belang in het bezit te zijn van een accurate diagnose, alvorens je een of andere therapie gaat toepassen. Om een deugdelijke diagnose te bekomen is het noodzakelijk een bezoek te brengen aan een universitair geschoolde ťn gediplomeerde arts.

Iedere alternatieve genezer die zichzelf en zijn patiŽnten respecteert, zal zijn klanten/patiŽnten eerst naar een huisarts of specialist verwijzen!