Welkom op mijn webstekje!

Wat vind je hier

Alchemie

Ayurveda

        Vata

        Pitta

        Kapha

Bachbloesems

Boekenhoekje

Foto's

Gedichten

Handoplegging

Hekserij

Holistische geneeskunde

Holistische hulpverlening

Homeopathie

Hypnose

Kunst

Lichtwerk

Links

Magie

Metamorfosemassage

Paranormaal

Reiki

Spiritueel

Wijn als geneesmiddel

Archief

Vertaalwerk

 

Contact

ANieuwA

Gastenboek

Weblog

Living in Antwerp

Zoekertjes

 

 

 

Spiritueel

Het begrip 'spiritueel' heeft te maken met de manier waarop je in de maatschappij staat, de manier waarop je een verklaring zoekt voor de dingen des levens: 'wie was er het eerst? De kip of het ei?

Godsdiensten vormen één manier om hiervoor een verklaring te zoeken. Daarom zijn alle godsdiensten ook meteen uitingen van spiritualiteit.

New Age is een beweging die zich afzet tegen de geïnstutionaliseerde godsdiensten. Binnen de 'New Age' zijn er diverse stromingen die al dan niet de structuur van een geïnstitutionaliseerde godsdienst aannemen. In vele gevallen is er sprake van een 'leider of guru' die blindelings wordt gevolgd. Deze 'leider of guru' kan worden teruggevonden in de meest diverse stromingen: van Wicca over Lichtwerk tot Oosterse religie ...

Het Humanisme stelt de mens centraal in plaats van een God. Erasmus en Thomas Moore zijn bekende humanisten. Op scholen worden de humanistische waarden en normen onderwezen in het vak niet - confessionele moraal, beter bekend als 'zedenleer'. In dit vak wordt aandacht besteed aan het belang van goede waarden en normen, het vormen van eigen standpunten en ze verdedigen, psychologie, filosofie en de verschillende wereldgodsdiensten. Aanhangers van het humanisme zijn vaak atheïsten met respect voor ieders mening.

 

Hoe kan je het beste op zoek gaan naar je eigen spiritualiteit?

 

Spiritualiteit kan ook solitair worden beleefd. In dit geval ben jij je eigen guru! Deze manier vind ik persoonlijk de gezondste manier om je spiritualiteit te beleven.

Wie er in zijn/haar eentje niet uitgeraakt, kan eens een bezoekje brengen aan een Spiritueel Centrum.

Spirituele Centra zijn te vinden in de meeste grote steden en ook steeds vaker in kleinere gemeenten. De meesten hebben tot doel hun bezoekers of leden te laten kennis maken met diverse stromingen binnen het spirituele. Enige waakzaamheid is wel geboden. Niet ieder centrum biedt dezelfde kwaliteit of diversiteit. In de meeste centra kun je cursussen en workshops volgen m.b.t. een waaier van onderwerpen. Krijg je echter het gevoel dat één of andere denkwijze aan je wordt opgedrongen, dan is het aangewezen om op je hoede te blijven. Gebruik je gezond verstand en observeer: hoe gaan de leden met mekaar om? Is alles wel zo vrijblijvend als het wordt voorgesteld?

In sommige centra worden ook vormen van alternatieve geneeswijzen, gesprekstherapie of paranormale consulten aangeboden. Op zich is daar niks mis mee. Ga wel eerst na wat de vooropleiding van de therapeut is. Zoek zo veel mogelijk informatie over de aangeboden hulpverlening. Je kan dit doen op diverse manieren: ken je iemand die reeds in behandeling is geweest bij de therapeut en wat waren de bevindingen van die perso(o)n(en) ? Je kan ook zelf opzoekingswerk verrichten: door te lezen (breng eens een bezoekje aan een bibliotheek of een boekenwinkel) of door te surfen op internet. De meeste centra of therapeuten zijn terug te vinden via Google of andere zoekmachines. Vergelijk de verkregen informatie!

Ook berichten in de media kunnen nuttig zijn. Nog niet zo lang geleden werd er tijdens het journaal gemeld dat er sekten bestaan die onder het mom van het aanbieden van alternatieve geneeswijzen zieltjes proberen te winnen. Het is nodeloos om te zeggen dat deze praktijken niet alleen schadelijk en laakbaar zijn, maar ook te allen tijde bestreden dienen te worden.

Desalniettemin vind ik de zoektocht naar een persoonlijke vorm van spiritualiteit en zingeving aan je bestaan enorm belangrijk. Onthou wel: blijf je eigen guru!

 

Tot slot van deze pagina:

http://www.inlibertyandfreedom.com/Flash/Think_It_Over.swf