De officiŽle website van Amelior vzw. bevindt zich op

www.amelior.be

Via opleiding, advies en begeleiding helpen we ondernemingen en instellingen efficiŽnte managementsystemen te ontwikkelen, te implementeren en te verbeteren. Dat is kort samengevat de kernactiviteit van Amelior vzw. Kwaliteit, Veiligheid, Milieu en HRM vormen daarbij de belangrijkste activiteitsdomeinen, met Onderhoud, logistiek en productie als onmiddellijke raak- en steunvlakken. Verder is Amelior een klankbord voor het beleid en de strategie van organisaties.

Ons aanbod binnen deze domeinen berust op vier pijlers:

Audit kwaliteitssysteem Coach verbeterprojecten Doorlichting klantgerichtheid EFQM kwaliteitszorgsysteem GMP HACCP CERTIFICATIE ISO 9001 QS 9000 TS 16949 ISO 17025 IEC 17025 kwaliteitsdecreetkwaliteitshandboek Reengineeren BPR business process reengineering Veiligheidsmanagementsystemen Auditor audit Psychosociale aspecten Pesten Fraude-preventie Veiligheid Risk Management ADR basisopleiding Veiligheid niveau I niveau III safety auditor Europese Machinerichtlijn Ergonomie preventieadviseurs risico-inventarisatie preventieplan stress welzijn Work-life balans Milieumanagementsystemen Milieuopleidingen milieucoŲrdinatoren ISO 19011 ISO 41001 EMAS Wettelijk bepaalde opleidingen sustainability scorecard Afvalmanagement Bodemverontreiniging Gevaarlijke stoffen Heffingen, meldingen en subsidies Milieuaansprakelijkheid Milieucommunicatie Milieuzorg duurzaamheidsrapporten Checklist Opleidingsmanagement Competentiemanagement Evaluatiesystemen Functiebeschrijvingen Competentieprofielen Groepsvorming Teamwork Interne communicatie Management Coaching Operationeel HR Management Personal Coaching Personeelsmanagement Sociale Begeleiding Sociale Vaardigheden voor leidinggevenden HR-professionals Sociaal recht e-learning Human Performance Improvement HPI opleidingstrajecten Personeelstevredenheid Prestatie-indicatoren ROI opleidingstrajecten Transferoptimalisatie stress welzijn op het werk Loonbeleid loonschalen absenteÔsme nieuwe medewerkers alcohol- en drugbeleid Work-life balans Pesten Psycho-sociaal 360į feedback HR-Balanced Scorecard Personeelsevaluatiesysteem functioneringsgesprek beoordelingsgesprek Werving selectie Management toolbox manager Strategie policy deployment performantie-indicatoren Project Management Negotiatie Risk Management BPM business process management balanced scorecard CAF