HomeInterviewAndré WereldwijdKerk en wereld gezien door de bril van AndréDooppastoraalSacramentenpastoraal & tweesporenbeleidTer discussie: Parochie in de brandingTer discussie 2 Over identiteitPersoonlijke bibliografieEerste communieActua+FamilieGastenboek


Welkom op de

homepage van André Claessens

update 25 oktober 2016

"Als er iets is waar ik bang voor ben, is het wel de angst. Volgens medici is er niets wat ons meer van ons verstand beroofd"

zo schreef in de 16de eeuw de humanist Michel de Montaigne

 

"Ik droom van een Europa waar het geen misdrijf is migrant te zijn"

Paus Franciscus bij het ontvangen van de Karel de Grote prijs 2016

"BARMHARTIG ZOALS DE VADER"

 

"De zin van elke crisis is een opnieuw geboren worden

uit de onzin van een dwaas verleden.

De nieuwe tijd begint aan de basis bij mensen,

die niet bang zijn, die opkomen voor vrede,

voor de vrijwaring van het menselijk milieu en

voor de terugkeer naar een natuurlijk levensritme.

(Phil Bosmans)

"Ik droom van een Europa waar het geen misdrijf is

migrant te zijn" (Uitreiking Karel de Groteprijs op 6 mei)

(Paus Franciscus)

Alleen als ik opsta

Ver is de honger van mijn bed

ver zijn de watersnoden, de aardbevingen

ver is de strijd, de brandende stad

ver is de marteling, de vernedering.

Maar dicht om mij heen ligt een huiver

dicht aan mijn oor is een stem die roept

dicht om mijn keel klemt een band

dicht aan mijn oog wacht het donker, onveilig.

Ze komen op mij toe, die arm zijn

ze steken hun hand uit, die honger hebben

ze vragen mijn woorden, de stemlozen

ze staan aan mijn deur, de vluchtelingen.

Hoe rijs ik op uit mijn willoze rust?

Hoe overwin ik mijn machteloosheid?

Wat kan ik doen met mijn zwakke kracht?

En wie ben ik, dat ik redden kan?

Alleen als ik zien wil, opent zich de weg

alleen als ik luister, leer ik spreken

alleen door te voelen, leer ik strelen

alleen door te doen, leer ik handelen.

Catharina VISSER

Ghandi helpt ons even stil te staan bij deze bezinning:

"Er zal altijd genoeg zijn op deze wereld om te voldoen aan de behoeften van elke mens, maar nooit genoeg voor ieders wellust"..

Deze weken wijzen in de media met een beschuldigende vinger naar de religies als bron van geweld. Ter overweging dit woord van Paus Franciscus tot het diplomatiek corps op 12 januari 2015:

"Godsdienstig geweld is een ontsporing van religie. Religieus fundamentalisme doodt nog voordat het andere mensen ombrengt God zelf, omdat Hij als ideologische rechtvaardiging wordt misbruikt".

Wie geïnteresseerd is in mijn foto's over de reis in Brazilië en Guatemala van september 2014 kan volgende link volgen https://plus.google.com/112918811332262243237/photos

 

Het is de liefde die haat teniet doet,

en misdaden, uit armoede begaan, voorkomt

Het is de liefde die de ziel bekeert,

het hart raakt en terugbrengt naar God.

Het is de liefde die aan alle wanhoop een einde maakt,

belastering van de Voorzienigheid voorkomt

en het klagen en vloeken stopt.

Het is de liefde die de tranen droogt,

de pijn verzacht, lijden verlicht

en brood geeft aan die het ontberen.

Het is de liefde die vertrouwen en vreugde brengt in het hart,

door zorg verbitterd, en aan hen,

die alle hoop verloren hebben, hoef je niet rijk te zijn

het is genoeg om een hart te hebben dat liefhebt,

sympathie toont en meelevend is.

God heeft je een goed, vriendelijk en gevoelig hart gegeven

om goed te doen bestaat er geen krachtiger middel dan het menselijk hart.

Jules Chevalier, Stichter van de MSC

 

"Ik ben nog niemand tegen gekomen die op basis van traditie of cultuur het recht verwerpt om vrij te zijn van angst of van armoede" (Navanathem Pillay, Commissaris voor de Mensenrechten van de VN)

(interview in MO n. 106, 2013, p. 20 - 23)