1891 - Stichting brouwerij-azijnleggerij

_______________________________________________________________________________________

Alfred Versele (zoon van welstellend landbouwer uit Oeselgem Bruno Versele) richt samen met Ernest Martens

op 31/1/1891 een brouwerij op. 

 

De afdeling "stokerij" werd uitgebreid met een azijnleggerij (azijn op basis van alcohol, dat het stokpaardje was

van meestergast Cyriel Coorevits).

 

In 1893 trekt Martens zich terug uit dit bedrijf en richt zelf een stokerij op. 

Na de terugtrekking van Ernes Martens heet het bedrijf voortaan

"Brouwerij-Azijnleggerij Versele - De Ruyttere".

(De Ruyttere was de meisjesnaam van mevrouw Alfred Versele). 

 

<< Alfred Versele rechtstaand links - Ernest Martens rechtstaand rechts

 

Vanaf dan kan Versele rekenen op een

stel ijverige werknemers die de vele

handarbeid met veel plezier uitoefenden.

 

foto uit 1905 met links onderaan

Alfred Versele >>

 

Dit bedrijf evolueerde vooral in de richting van brouwerij die de

volgende merken produceerde : Draft Horse Stout (in 1910 werd

hiervoor een eerst octrooi met handelsmerk bekomen en was

tevens het koninginnestuk van de toenmalige brouwerij),

India Pale-Ale, Scotch, Brune, Triple en Bock.

 

Toch bleven de andere activiteiten nog behouden.

 

<< één van de eerste facturen van Versele - Deruyttere (1927)

één van de eerste flesjes (nog met draaikurk) >>

 

Het paardenmotief doet ondertussen ook z'n intrede en dit is, hoe kan het anders, te wijten aan het feit dat

Alfred Versele een groot paardenliefhebber was.

_______________________________________________________________________________________

Ga naar de volgende rubriek in de geschiedenis (1913 - Internationale erkenning) > klik hier