1929 - Eerste fusie

_______________________________________________________________________________________

Eind van de jaren 20 had Moeskroen 5 brouwerijen waarvan 1 Brasserie Union

Mouscronnoise en die stond in 1929 voor een moeilijke keuze : investeren of

verdwijnen, en ging daarom op zoek naar een sterk financiële partner. 

 

En die vond men in de brouwerij van Zulte.  Eerst werd in Moeskroen nog bier

afgevuld maar in 1932 werd de afdeling in Moeskroen enkel nog een

verdeelcentrum. Het bezoeken van gemeenschappelijke klanten zorgde voor

enkele problemen met bierhandelaar Neirynck te Aalbeke, die zelf klant was

van Anglo-Belge.

Toch bleven de relaties tussen Georges Neirynck en Anglo goed, wat later resulteerde dat hij commercieel

afgevaardigde van de brouwerij werd.

 

En dan 10 december 1929 : werknemers

krijgen het bericht dat Alfred Versele is

overleden.

<< bidprentje Alfred Versele

Hierbij zal zoon Leon definitief de zaken

overnemen en 10-tallen jaren proberen

z'n stempel drukken op de brouwerij.

zicht op de brouwerij in de jaren '30 >>

Het vernieuwingsproces wordt verder gezet met oa. de bouw van nieuwe gist- en tankzalen, langeringtanks,

aluminium-biertanks, nieuwe koelinstallaties en een nieuwe energiezaal in 1933, halfautomatische afvul- en

stopmachine, in 1938 een nieuwe afvulmachine voor vaten , ....

 

In 1933 werd eveneens "De Vooruitgang"

(samenwerkende maatschappij die de

brouwerij Serruys uit Heule Watermolen

verder uitbaatte), die meer dood dan

levend was, overgenomen.  Deze site

zal dienst doen als verdeelcentrum voor

de ruime regio Kortrijk, waar Anglo

Belge reeds voorname verdelers had.

(dit zorgde dan ook voor de

commerciële problemen met die

verdelers).

 

_______________________________________________________________________________________

Ga naar de vorige rubriek in de geschiedenis (1927 - Start eigen productie export) > klik hier

Ga naar de volgende rubriek in de geschiedenis (1938 - Overlijden Leon Versele) > klik hier