1946 - Oprichting Limonadefabriek

_______________________________________________________________________________________

En een vooruitstrevende brouwerij kan zowel nog net iets verder

gaan : in de nieuwe bottelarij werd een ... limonadefabriek

ondergebracht.  Limonade is het eenvoudigst te bereiden in de

sector van de dranken : de nodige zoetstoffen,  de smaakgevers en

het belangrijkst : water, Water van Zulte ! Om dit water te

bekomen werden in de nabije omgeving op 10 plaasten en op

verschillende dieptes stalen genomen, rekening houdend met de

afstand tot bij de limonadefabriek. 

Zicht op de nieuwe bottelarij met ingewerkte

limonadefabriek.

 

In 1947 werd een put gemaakt op 121 m diepte (en rustte dus op een rotslaag). De filter bevond zich van 91 tot

117 m diep.  Begin 1948 werd het water van deze put als volwaardig miniraal water erkend en dus bruikbaar voor de

aanmaak van limonade.

 

De oorlog zorgde ervoor dat storting van 1.176.650 kg (1938) aardig terugviel (en dit door de vermindering van

koopkracht en een onvolledig distributienet) tot 681.000 kg  (1948).  Dit was een verschijnsel in zowat alle

Belgische brouwerijen.

.

_______________________________________________________________________________________

Ga naar de vorige rubriek in de geschiedenis (WO II - Vernieling en heropbouw brouwerij) > klik hier

Ga naar de volgende rubriek in de geschiedenis (1948 - Begin Anglo pils) > klik hier