1957 - Eerste grote Rossbrau Prijskamp

_______________________________________________________________________________________

 

Ongeveer een jaar na de lancering van Rossbräu besloot men in

de brouwerij voor de eerste maal een grote prijskamp in te richten

om de naambekendheid van Rossbräu te verhogen.

 

Via de bierhandel werden tienduizenden deelnameformulieren

verspreid. De eenvoudige werkwijze (eerste vraag was de

lettercombinatie URBASORS om het woord Rossbräu te vormen, de

tweede vraag een schiftingsvraag om het aantal ingezonden

formulieren te kennen en de derde vraag ging over

productenkennis. Daarenboven dienen de deelnemers na 2

Rossbräu capsules toe te voegen) zorgde voor een gigantisch

succes.

 

Door de hoge winstmarges op Rossbräu kon de brouwerij zich

permitteren om nieuwe mogelijkheden op publicitair gebied aan te

wenden : glazen Rossbräu bierpot-met-oor, glas op voet en vooral

de bierpotten in grès.

 

Deze bierpotten werden aangewend in grote verscheidenheid, ze

waren niet enkel decoratief maar ze leenden zich bij uitstek tot het

beginnen van een verzameling.

 

Dat er op deze bierpotten-rage nogal kon ingespeeld worden

bewees de stunt met de Paaspotten in 1959. Gedurende enkele

maanden werd bij elke bak Rossbräu een bierpotje gevuld met

paaseieren aangeboden. Wel kostelijk maar de promotie was

alvast geslaagd.

Geleidelijk aan werd de Rossbräu publiciteit, ontstaan uit de bierpotten, uitgebouwd

tot een echte bollenwinkel. Bijna elk jaar werd het assortiment een aangevuld en

uitgebreid. Dit waren meestel geen gadgets maar echte nutsartikelen zoals deze

wandklok hiernaast.

______________________________________________________________________________________

Ga naar de vorige rubriek in de geschiedenis (1957 - Brouwerij van Veltem + nieuw : Darkie, Uitzet, ....) > klik hier

Ga naar de volgende rubriek in de geschiedenis (1959 - Tot over de grenzen : exportbieren) > klik hier