1968 : Nieuwe tanks voor opslag bier + ereteken mevr. Leon Versele

_______________________________________________________________________________________

Een voet aan de grond te Zele !

De legendarische brouwerij Amelot in Zele was aan het uitbollen. Deze sterke dorpsbrouwerij had ook geen

opvolgende generatie. Na een moeizame onderhandeling ronde Ignace Versele af met een commercieel akkoord (geen

overname !) over een periode van 18 jaar. Het akkoord omvatte vooral de huur van de gebouwen, commerciële

overname van de klanten (o.a. 23 eigen cafés) en 5 bestelwagens. Een groot deel van de cafés verdwenen maar

de omzet werd teruggewonnen door burgerklanten.

 

Marie - Antoinette Verhaeghe (Weduwe Leon Versele) kreeg in mei 1968 als

voorzitster van de beheerraad van Anglo-Belge (reeds 2 generaties aan de

top van de brouwerij) de titel van Officier in de Leopoldsorde.

 

Als dochter van de bekende brouwersfamilie uit Vichte huwde ze in 1926

met Leon Versele, toekomstig beheer van AB. Reeds vroeg werd het gezin

beproefd door het afsterven van één van de 3 van haar kinderen, kort na de

geboorte.

 

In 1938 overlijdt de jonge Leon Versele, wanneer de brouwerij in volle

opgang was. Een kaakslag voor het gezin én de bouwerij.

 

In juni 1944 slaat voor haar het noodlot opnieuw toe : Etienne Versele (één

van haar 3 overblijvende kinderen) sterft na een korstondige ziekte. Toch

houdt zij stand.

 

Een nieuwe tegenslag volgt in 1951, wanneer haar broer Georges, die samen

met haar de brouwerij leidt, eveneens na eens ongeneeslijke ziekte overlijdt.

Hierna bestuurde haar de zoon Ignace de brouwerij.

 

Toch vond ze gelijk in het leven wanneer haar kinderen Ignace en Marie-

Thérèse hun eigen leven gaan ....

 

In 1968 werden de onhandige, logge en zware houten bakken

vervangen door kuntstoffen. De omwisseling zorgde voor wel

voor de nodige argwaan bij de brouwers. De waarborgprijs, het

gebrek aan ervaring bij de behandeling zorgden voor vragen.

 

De dure investering zorgde ervoor dat bij Anglo-Belge enkel voor

Anglo-Pils werd overgeschakeld op plastiekbakken.

 

Ignace Versele, vergezeld door echtgenote, ging personlijk de

eerste kuntstofbak in ontvangst nemen in de Metaalfabrieken

van Overpel-Lummel (juni 1968) >>

 

Dat jaar kreeg Anglo-Belge, deze keer in Génève, weer eens een internationale

prijs. De "Prix de Promotion Internationale" werd voor de eerste keer uitgereikt.

 

De trofee werd op 13 december 1968 overhandigd door het instituut aan Ignace

Versele. Dit gaf samen met de vereremerking van Marie - Antoinette Verhaeghe en

de ingebruikname van de nieuwe tankzalen de reden tot een groot Winterfeest op

diezelfde 13 december 1968.

 

De nieuwe tankzalen voor gefilterd bier.

 

Het geheel bestond uit uit een dubbele rij

vertikale tanks. Het moderne snufje bestond

evenwel uit de isolerende bekleding met

ingebouwde controle-apparatuur

Tijdens de academische zitting in het Fiertelhof kreeg mw. Leon Versele haar ereteken, kreeg Ignace Versele het

bronzen eremetaal "Prix de Promotion Internationale". Daarna volgde een receptie in beperkte kring in de bovenzaal

van het Brouwershuis. 's Avonds volgde dan natuurlijk het feest voor het personeel in de grote zaal Fiertelhof.

 

______________________________________________________________________________________

Ga naar de vorige rubriek in de geschiedenis (1966 - Opening feestzaal Fiertelhof en belangrijk jaar) > klik hier

Ga naar de volgende rubriek in de geschiedenis (1969 - Nieuw Anglo-Belge logo en storting van 2500000 kg) > klik hier