1969 : Nieuw Anglo-Belge logo en storting van 2500000 kg

_______________________________________________________________________________________

Na de commerciële overname van brouwerij Amelot uit Zele was brouwerij Christiaens uit Koekelare aan de beurt.

Het cliënteel bestond vooral uit een 30-tal cafés (19 in eigendom) en private klanten, samen goed voor 30000

bakken op jaarbasis. Samen met de 2 vaste werknemers, de 3 vrachtwagens werden de functionele gebouwen

overgenomen.

 

De oude brouwerijgebouwen van Heule-Watermolen

waren ondertussen te klein geworden voor de 13

camions en hun chauffeurs. In 1967 werd te Kuurne

industriegrond gekocht tot doel een nieuw verdeelcen-

trum (voor de regio Zuid-West-Vlaanderen) te bouwen.

Eind 1969 kon de officiële inhuldiging plaatsvinden.

 

 

In september '69 werd voor de zoveelste maal een ereprijs gewonnen. Deze keer de gouden medaille voor Anglo-Pils

op de "8th World Selection for Beer" in Londen.

 

Zelfs een handelsmerk (het galopperende paardje) dat de tijd

getrotseerd heeft, ontsnapt niet aan de erosie die om zich heen

grijpt.

 

Voor deze ingrijpende vernieuwing doet Ignace Versele beroep

op het "Design Team" uit Antwerpen, die met een modern en

sierlijk ontwerp voor de dag komen. Het rood was weliswaar

volledig verdwenen.

 

De overgang naar het beetje minder sfeervolle logo was voor

iedereen een beetje wennen. Het merkbeeld was ontworpen in

rustige kleuren : neutraal, wit paard silhouet op okerkleurig

veld. Een afwijking was hetzelfde paardje op donkerbruin veld.

 

De stilist past eveneens het lettertype aan : het traditionale

"Times" (Romein, Bold en Italic) worden vanaf heden gebruikt.

 

 

Op 9-10-11 november werd in de nieuwe garages een

internationale vogeltentoonstelling georganiseerd.

De pas in nieuwe kleuren geschilderde camions van de

brouwerij moesten tijdelijk pastvatten op de parking

voor de brouwerij. Trouwens een aardige blikvanger.

 

Zoals verwacht, maar vroeger dan de

prognoses, werd eind 1969 het stortings-

cijfersrecord behaald. De toenemende

verkoop, de warme zomer en de inspan-

ningen van het verkoopsteam zorgen voor

de mijlpaal in de Anglo-geschiedenis.

 

<< op de foto herkennen we centraal

Ignace Versele vergezeld van directie,

brouwers en arbeiders.

 

Natuurlijk gevolgd door een groot

personeelsfeest.

 

 

Het jaar 1970 ging gekenmerkt door enkele ingrijpende beslissingen :

> totale vernieuwing van limonade- en wateretiketten : nieuwe kleurtjes en frisse look

> toevoeging van extra halsetiket op deze flessen

> creatie van kristalheldere LEM luxe limonade (door gebruik van inlandscitroenzuur)

> de "B.I.P-centrale" voegt een afdeling wijnen aan het assortiment toe ( wat een grandioos

succes werd)

 

 

______________________________________________________________________________________

Ga naar de vorige rubriek in de geschiedenis (1968 - Nieuwe tanks voor opslag bier + ereteken mevr. Leon Versele)

> klik hier

Ga naar de volgende rubriek in de geschiedenis (1971 - Nieuwe limonade bottelarij) > klik hier