1971 : Nieuwe limonade bottelarij

_______________________________________________________________________________________

Op 1 mei 1970 deed de computer z'n intrede in Anglo-Belge. Er werd in eerste instantie gebruik gemaakt van een

systeem met Batch-verwerkering. De terplaatse opgeslagen gegevens dienden in een computercentrum verwerkt

te worden, en dit lag in Brussel. De afstand zorgde hier voor een eerste euvel. Het tweede probleem was om het

personeel zeer vlug op te leiden. Desondanks zorgde de computer voor een opmars in de verwerking van fakturen,

creditnota's, leeggoedstanden, verkoopstatistieken, loonfiches, ...

 

Ook in de afdeling limonades zou een nieuwe wind waaien.

Nadat de nieuwe bottelarij in gebruik werd genomen in

1971, werd beslist om enkel nog limonade te produceren

op basis van zuivere suiker. Dit zorgde wel voor een

hogere kostprijs maar werd niet doorgerekend aan de

consument, mede door de voldoende afzet in de

verkoop.

 

In datzelfde jaar, was in Moeskroen het

nieuwe gebouwencomplex klaargekomen.

 

In 1971 nog een overname : deze keer in Limburg, in Lummen. Brouwerij Le Progrès kende een zekere veelzijdigheid

met oa. de bieren Well's Pils, Pilsen en Tafelbier. Bovendien was er een eigen limonadeproductie.

Globaal bekeken was dit een interessant bedrijf dat vooral steunde op verkoop aan particulieren, verspreid over

een zeer grote oppervlakte. Dit zorgde ervoor dat de chauffeurs lange afstanden moesten overbruggen en leidde tot

een laag rendement.

Eerst wordt de nv Brouwerij van Lummen opgericht waarbij op 23 juni 1972 mw. Leon Versele-Verhaeghe en Ignace

Versele tot beheerder worden aangesteld. Anglo neemt een meerderheidsparticipatie van 60% waarbij de verkoop

van concurrerende producten wordt uitgeschakeld. Later in 1976 zal Brouwerij van Lummen opgaan in de Brouwerij

Van Veltem.

______________________________________________________________________________________

Ga naar de vorige rubriek in de geschiedenis (1969 - Nieuw Anglo-Belge logo en storting van 2500000 kg) > klik hier

Ga naar de volgende rubriek in de geschiedenis (1972 - Rossbräu knaltombola en storting 3000000 kg) > klik hier