1980 -1982 : De veranderingen ....

______________________________________________________________________________________

Op 21 maart 1980 werd in het ondertussen beruchte "Fiertelhof"

een kennismakingsfeest voor de klanten georganiseerd.

Dit feest stond in het teken van het luxebier "1664 de

Kronenbourg". Ondertussen reilde en zeilde de brouwerij verder

zoals in de beste dagen .....

<< Ignace Versele (met Kronenbourg-das !) in gesprek met de

B.S.N. delegatie.

 

Op de algemene vergadering van 25 maart 1980 werd het aantal beheerders teruggebracht van 5 naar 4 en namen

Mw. Leon Versele - Verhaeghe en mevrouw Ignace Versele Cambier als telgen van de Versele-dynastie ontslag

als beheerders.

 

Er werd werk gemaakt van de vervanging van bestaande publiciteit door de nieuwe Kronenbourg-emblemen.

nieuwe uitgangborden in

alle Anglo-Belge cafés >>

<< het nieuwe briefhoofd van de brouwerij

 

Maar ook op technisch vlag waren er veranderingen op til :

>> onder impuls van Etienne Verpraet waren laboproeven verricht met het oog op fabricatie van moutextract.

(moutextract is het geheel van werkzame bestanddelen van mout, verwerkt tot een siroopachtige vloeistof als

grondstof voor de voedingsnijverheid, vb koekjesfabrieken). Daar weinig producenten waren van moutextract bleek

dit gauw een schot in de roos. De Brouwerij van Zulte kon deze grote capaciteit niet aan en diende beroep te doen

op een Deense collega. Maar door de hoge transportkosten naar België was dit weinig winstgevend en werd de

verkoop van moutextract in januari 1983 opgeheven.

>> op dringende vraag van Luk Silis werd, wegens veelvuldige tekortkomingen aan de bestaande, een tweedehands

afvulmachine voor bier gekocht bij D.A.B. te München.

 

Op 3 december 1981 wordt het aantal beheerders verhoogd naar 6.

De belangrijkste nieuwe beheerder is Jean-Paul Schmitt, die als verantwoordelijke voor de

Kronenbourgvestigingen in België, veel in Zulte te zien zal zijn.

 

Eind december ging brouwmeester Honoré Eeckhout van z'n brugpensioen genieten. Door

z'n vele, zelfs niet op te noemen, brouwcreaties krijgt hij zowaar de naam Mr. Anglo-

Belge mee.

 

Eind januari 1982 verliet ook Ignace Versele de beheerraad. Hij werd opgevolgd door

Jean-Paul Schmitt.

 

<< Van z'n laatste brouwte werden een aantal flesjes van een special etiket voorzien.

"Honor 35", verwijzend naar z'n aantal dienstjaren.

 

 

In maart 1982 werden voor de eerste maal in de brouwerij 2 out-door

tanks geplaatst, voor de opslag van gefilterd bier.

Het waren de voorlopers van een reeks out-door gistingtanks die in de

brouwerij zouden geplaatst worden.

_____________________________________________________________________________________

Ga naar de vorige rubriek in de geschiedenis (1979 -Overname door B.S.N.) > klik hier

Ga naar de volgende rubriek in de geschiedenis (1982 - Fusie tot Alken/Kronenbourg) > klik hier