De Heemkundige kring werd opgericht in 1976 onder leiding van voormalig

burgemeester Jozef De Clerck. Mede-initiatiefnemers waren : Robert Vermeeren

(toenmalig gemeentesecretaris), Wilfried Bombeke, Georges Gilbert, René

Goessaert, Maurits Vandeputte en Fred Willemijns.

 

Ieder gezin uit Zulte kreeg gratis de brochure (100 pagina's dik) "Bijdrage tot

de geschiedenis van Zulte", die alle facetten van de gemeente Zulte belichtte.

Na de fusie met de afdelingen uit Olsene en Machelen (Jozef Devenijn en Daniel van Quickelberghe verleenden

hun medewerking voor Olsene, Luc Levrau en Johan Jaspaert voor Machelen. Voorzitter werd Maurits Vandeputte)

verscheen elk jaar jaar een boek dat veel info bevatte over de drie deelgemeenten (Jaarboeken werden gedrukt

bij Drukkerij Emka te Kruishoutem). Johan Jaspaert zorgde voor de verfijnde lay-out en druk.

 

Tot op heden zijn er 21 jaarboeken verschenen.

 

De Heemkundige kring kreeg steeds de steun van ex-burgemeester Georges Peirs en het schepencollege (eveneens

dank aan secretaris Monique Coryn).

 

Huidig burgemeester Henk Heyerick en schepenen stellen het vroegere schoolhuis van Raoul Bekaert ter beschikking.

Naast het uitgeven van de jaarboeken neemt de Zultse kring ook deel aan Heemdagen en Raadsvergaderingen in

Oost-Vlaanderen en ruilen ze de uitgaven met heel wat Oost-Vlaamse Heemkringen.

 

Het bestuur staat steeds ter beschikking voor inlichtingen ivm. Heemkunde.

 

Leden van het huidig bestuur zijn : Alex Colpaert (Olsene), Willy Nachtergaele, Luc Voet (Zulte), Maurits Vandeputtte

(Erevoorzitter, Zulte), Johan Jaspaert (Machelen), Fred Willemijns (Zulte), Daniel van Quickelberghe (Olsene).

 

Klik hier voor het persartikel over de laatste uitgave van de heemkundige kring Zulte.

(artikel op de site )

Cover en backcover van de laatste uitgave.

 

Hieronder 2 oudere uitgaves die deze website aanbelangen :

> 1983 : Herbergnummer

> 2002-2003 : o.a. bijdrage over verzamelaars uit Zulte.