Annelies De Doncker

Advocatenkantoor


Vakgebieden

Familierecht en familiaal vermogensrecht

echtscheidingen, onderhoudsgelden, problemen inzake omgangsrecht, problemen i.v.m. samenwoning, procedures inzake afstamming, adoptie en erfeniskwesties

Verkeers- en aansprakelijkheidsrecht

advies over aansprakelijkheid bij verkeersongevallen en diverse schadegevallen (incl. medische aansprakelijkheid), opstellen schadenota’s en verdediging voor politierechtbank

Huurrecht

huur, handelshuur en mede-eigendom

Bouw- en vastgoedrecht

vastgoedtransacties, bouwzaken, vergunningen en bouwgeschillen

Handelsrecht

invordering van onbetaalde facturen en nazicht / opstellen van contracten op maat

Annelies De Doncker

Biografie

Annelies De Doncker studeerde in 2008 cum laude af als licentiaat/master in de rechten aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Onmiddellijk na haar studies trad ze toe tot de Leuvense balie. Ze vervolledigde haar stage op een middelgroot advocatenkantoor te Leuven, waar zij haar carrière verderzette. Sinds 2013 heeft ze samen met enkele collega’s een eigen advocatenpraktijk uitgebouwd te Leuven (Advivo Advocaten).

Dienstverlening

Annelies De Doncker staat garant voor een professionele maar menselijke aanpak. Zij biedt kwaliteitsvolle dienstverlening aan zowel bedrijven als particulieren, waarbij de nadruk steeds ligt op een persoonlijke aanpak, doordat zij haar dossiers zelf opvolgt van A tot Z.

Kosten

Eerste vrijblijvende afspraak voor algemene informatie

ca. 30 min: 50 € exclusief BTW.

Tarievenlijst

Op aanvraag.

Ereloon

Het ereloon varieert naargelang de uit te voeren prestaties en de aard van het dossier, en wordt besproken tijdens de eerste afspraak. Het basisuurtarief bedraagt tussen 90,00 € en 125,00 € exclusief BTW.

Er wordt tevens samen met u bekeken of u in aanmerking komt voor pro Deo behandeling van uw zaak, en of u aanspraak kan maken op tussenkomst van een verzekering zodat de advocatenkosten kunnen verhaald worden op de verzekeraar.

Contact

Adres

Wilselsesteenweg 103

3020 Herent

Ligging

Het kantoor is net buiten het centrum van Leuven gelegen en is gemakkelijk bereikbaar. Bushalte aan het kantoor.

Parkeergelegenheid

Ruime parkeergelegenheid aan het kantoor.

(016) 26.15.39

(0486) 93.20.68

(016) 56.58.31

annelies.de.doncker@advocaat.be

Wettelijke Informatie

Annelies De Doncker is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Leuven. Zij baat het kantoor in persoonlijke naam uit.


Ondernemingsnummer- en BTW-nummer : 0816.685.461

  Adres- en contactgegevens


De beroepsaansprakelijkheid van Mr. De Doncker is verzekerd in eerste rang bij AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899 (Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel).


De geografische dekking van de verzekering is wereldwijd, uitgezonderd de Verenigde Staten van Amerika en Canada.


Als advocaat ingeschreven aan de balie van Leuven is Mr. De Doncker onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van haar balie, die geraadpleegd kunnen worden op www.balieleuven.be


Mr. De Doncker is onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in het Baliereglement van balie Leuven, codificatie van 9 oktober 2009. De kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling kunnen worden geraadpleegd op www.balieleuven.be/klachten_ereloon.php


Algemene Voorwaarden

Een factuur of ereloonstaat die niet op korte termijn wordt betwist via een geschrift waarin de redenen voor betwisting uiteengezet worden, wordt geacht aanvaard te zijn.

Bij niet (tijdige) betaling wordt het recht voorbehouden de uitvoering van de opdracht(en) op te schorten tot de situatie wordt geregulariseerd.

Elke niet (tijdig) betaalde factuur of ereloonstaat brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op aan een intrestvoet van 10% per jaar vanaf de vervaldatum.

Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.