Artevelde hogeschool Logo

Wie vindt dit?

Proficiat! U heeft deze webpagina gevonden.

Hierbij heeft u een steentje bijgedragen aan een onderzoek tussen de zoekmachines Google en Bing.

De manier hoe u op deze website bent terechtgekomen werd geregistreerd en zal verwerkt worden in ons eindwerk. Bedankt!
Geen van deze gegevens zal buiten het kader van onze bachelorproef gebruikt worden.

Indien u vragen of problemen heeft rond deze website, stuur ons een mailtje.

Trouvé !

Félicitations! Vous avez trouvé notre page.

Grâce à votre venu sur cette page web, vous faites progresser notre mémoire.
Ce dernier à pour sujet une comparaison entre les moteurs de recherche Google et Bing.

Les données sur votre cheminement seront enregistrées et analysées.
Nuls données ne seront exploitées en dehors du cadre scolaire.

Pour toutes questions, veuillez nous contacter par email.

W3C XHTML 1.0