naar start  -  naar overzicht   -   naar Annie

Er hangen zeven knalwitgeschilderde fietsen in een boom. Deze fietsen zijn symbolisch en vormen de levensloop van onze kinderen, van peuter tot volwassene.  Ze hebben heimwee naar vroegere tijden, toen ze nog gebruikt werden.

waarom zeven?
dit vind je onderaan

Plejade van cyclische luchtkastelen

Als een reveil van gerecycleerde vergankelijkheid, somptueus in idiotie maar sober vol onbegrepen gratie,
als een vicieus vibrato van dolgedraaide stilte, smachten zeven - ja, zeven! – gracieuze gratiën
 naar een streling, een onooglijke blik. 
Naar een aai van onverholen bewondering,
vol verwondering.

Het aftandse tandwiel grijpt de ketting bij de kraag, eerst traag, maar gestaag. 
Dan mijmerend onder de loodzware cadans van vergeten zweet en gezwoeg. 
Enkel stoppend voor noodzakelijk gevoeg, of… een kus van onverhulde reflectie,
vol affectie.

 Het stuur is de pedalen kwijt, dorstend naar eeuwige roest die rust. 
Gedwee als volgzaam vee met een metaalmoeë koebel, maar geheid in de verleiding, lonkend en lokkend naar wie begrijpt.  Zonder weerga, compleet in idiotie,
vol impressie.

Het zadel is opgezadeld met weeë heimwee naar het zompige zeem door onvermurwbaar malende billen.
Naar een paffige perzik of een kont met kommer gekweld.
Naar de hete adem van een flat(t)erende flatus, zonder verluchting,
vol verlichting.

Een stilzwijgend, ijdel perpetuum mobile, wijdverbreid in het celeste licht van ijlheid, van de WAK op de tak springend, maar het onomatopee sprekend van immer weerkerende leeë stilte,
vol witte kilte.

Ludo Coulier

 

 

In de bijbelse en wereldse geschiedenis komt het getal 7 heel vaak voor.  We vinden het terug in alle religies, in ons lichaam, in de natuur, in de geschiedenis, in sprookjes, in de muziek, in films en ook in wereldse gebeurtenissen.  Op de vraag waarom nu juist het getal 7, kon nooit iemand een exact antwoord geven.

Een Pléiade is in de Franse literatuur een groep van 7 renaissancistische dichters.  Bij uitbreiding wordt deze Pléiade een plejade, een groep van 7 personen, die om bepaalde redenen bij elkaar horen.   

Mijn bijdrage tot “gewoon eens ongewoon” is de verpersoonlijking van 7 ouwe fietsen. Samen vormen ze een plejade, omdat ze alle(n) heimwee hebben naar vervlogen maar betere tijden.

 Enkele voorbeelden:

 * de Plejaden of het Zevengesternte is een sterrengroep van 7 sterren

* na 7 dagen schepping rustte God uit en zo ontstonden er 7 dagen in een week

* de 7 vette en de 7 magere jaren

* de 7 deugden: nederigheid, gulheid, naastenliefde, zachtmoedigheid, kuisheid, matigheid, ijver

* de 7 hoofdzonden: hoogmoed, hebzucht, onkuisheid, jaloezie, gulzigheid, woede, luiheid

* de 7 sacramenten

* Sneeuwwitje en de 7 dwergen

* de 7 raven van Grimm

* Klein Duimpje en de reus met de zevenmijlslaarzen

* de wolf en de 7 geitjes

* het sprookje van de zevenkoppige draak

* scherven brengen geluk, maar wie een spiegel breekt heeft 7 jaar ongeluk

* de 7 kleuren van het spectrum

* de 7 wereldwonderen

* de 7 wijzen in Griekenland

* wie uitermate gelukkig is, voelt zich in de 7de hemel

* de menora is de zevenarmige kandelaar van de joden

* 7 weken na het joodse paasfeest is het Wekenfeest

* 7 is het symbool voor maagdelijkheid

* de koning wordt dooppeter bij een opeenvolgende 7de zoon en de koningin doopmeter bij een 7de dochter

* na 7 dagen droogte liet Noach de duif uit zijn ark los

* de farao van Egypte droomde van 7 vette en 7 magere koeien

* Jezus gaf de menigte te eten met vijf broden en twee vissen: samen 7

* het jaar 2005 is een “zeven-jaar” omdat de som 2+0+0+5 gelijk is aan 7

* 7 staat voor de goddelijke kracht in de natuur, het verwoorden van geestelijke gedachten, filosoferen en toewijding

* de bijbel noemt 7 een getal van tijd en evolutie

* de joodse kabbala noemt 7 het getal der voltooiing

* op de 7de dag verdwijnt bij een baby het restant van de navelstreng

*  na gemiddeld 7 maanden krijgt een baby zijn eerste tandjes

*  het jaar waarin het kind 7 jaar wordt doet het zijn eerste communie

* om de 7 jaar zijn alle cellen van ons lichaam volledig vernieuwd

* volgens psycholoog Miller kan het kortetermijngeheugen  gemiddeld 7 eenheden onthouden

* de westerse toonladder telt 7 notennamen

* heb je al gehoord van de zeven, de zeven, heb je al gehoord van de zevensprong?

* The Pebbles hadden het in de jaren ’60 over “Seven horses in the sky”

* in de actiefilm uit 1960 “The Magnificent Seven  speelden 7 cowboys de hoofdrol

* veel bloeiende planten hebben 7 buitenste bloemblaadjes

* de gekende frisdrank “7 up” wordt al decennialang wereldwijd verbruikt

* de zevenjaarsbloem verslenst pas 7 jaar na het plukken

* de indianenstam de Sioux heeft 7 heilige rituelen

* de 7 broeders van Efese ontwaakten slechts na 7 jaar slapen

* in de oudheid kende men 7 planeten

* Rome werd gebouwd op 7 heuvels, had 77 koningen en 77 keizers

* 7 demonen brachten ongeluk over de mensen en veroorzaakten de zondvloed

* Egypte werd bevloekt met 7 plagen

* de godin van strijd en liefde Isjtar had 7 namen en na haar afdaling naar de hel kreeg de   onderwereld 7 poorten.

* de Babylonische levensboom had 7 takken met 7 bladeren en Gods hand werd door hen met 7 vingers afgebeeld

* in de Babylonische geneeskunde werd een zieke 7 keer besprenkeld

* het Griekse alfabet heeft 7 klinkers die de 7 hemelen symboliseren

* de menselijke geest heeft 7 talenten: macht, wijsheid, eer, glorie, zegen, kracht, rijkdom

* de joden vieren nieuwjaar in hun 7de maand, de "Tisjri"

* de troon van Salomon had 7 treden

* er zijn 7 aartsengelen

* de 7 godheden met hun 7 trompetten

* de 7 smarten en de 7 deugden

* kardinaal Ratsinger moest ten minste 77 stemmen halen , dit was een tweederde meerderheid, om Benedictus XVI te kunnen worden

* uit het evangelie van Mattheus: “ tot 7 maal 70 maal vergeef ik een ander zijn schuld…”

* bij de Hindoes wordt de god Agni afgebeeld gezeten op een ram met 7 tongen

* in de Kanaänitische mythe had men het over een zevenkoppige slang.

* bij de Maya’s heeft de vrouw het getal 3 en de man 4 als symbool: samen 7

* de “boom des levens” heeft 7 takken

* de kosmos wordt in 7 graden onderverdeeld, de aarde is de derde graad

* de stadia van slaap, hypnose en helderziendheid worden in 7 graden ingedeeld

* de Grote Beer heeft 7 heldere sterren

* in het Oostends “ ’t regent 7 spetters” betekent dat het heel weinig regent

* in de pluimveeteelt worden maximaal 7 kippen geteeld per vierkante meter

* Willy Sommers had 7 anjers en 7 rozen

* vader Abraham had 7 zonen en de familie Hessels heeft 7 dochters

* en de Haelvoetjes, mijn verre buren, zijn met 7 toffe kinderen

* het is een mysterie waarom onze noorderburen 7 als zeuven uitspreken

* ……

 ^omhoog