Geschiedenis van de Waanzin

De geschiedenis van de waanzin, zoals deze door Michel Foucault is beschreven, is absurd.
Op het einde van de Middeleeuwen was men gefascineerd door de waanzin. De schilderijen van Jeroen Bosch tonen een waanzinnige wereld. Onmogelijke, fantastische en tegennatuurlijke wezens krioelen er doorheen elkaar.
De Renaissance ontraadselde deze fascinatie. Wat diep in de waanzin huisde nam men waar aan de oppervlakte
meer...

Onvrijwillige Opname

Nog steeds is het mogelijk dat mensen omwille van hun abnormaliteit onvrijwillig worden opgenomen in de psychiatrie. De redenen die men geeft om collocatie of onvrijwillige opname te rechtvaardigen zijn divers. De kritieken op deze redenen zijn nog diverser.
Paradoxaal aan de onvrijwillige opname is dat men iemands vrijheid ontneemt door hem onvrijwillig op te nemen omdat hij die vrijheid al verloren had volgens degene die iemand opneemt
meer...

Bestaat geestelijke ziekte?

Alle diagnoses en behandelingen in de psychiatrie, en vooral in de biopsychiatrie, zijn gebaseerd op de stelling dat er zo iets bestaat als geestelijke ziekte of geestelijke aandoening of stoornis. Wat wordt bedoeld met ziekte of aandoening of stoornis?
meer...

Outsider Art

Een aantal mensen die gepsychiatriseerd werden, maken uitzonderlijke, excentrieke en buitensporige creaties. Deze kunstenaars leefden in grote mate buiten-cultureel. Zowel het artistieke leven van hun tijd als de volkscultuur en de cultuur in ruimere zin bracht hen weinig soelaas. Alhoewel deze kunstenaars vaak ontsprongen waren uit de schoot van het volk, be´nvloeden de er vaak voorkomende, intolerante, vormen van sociale controle en conformisme geenszins hun uitzonderlijke dadendrang
meer...

Testament

In juni 1999 schoot Erwin zich een kogel door het hoofd. Even ervoor schreef hij deze brief aan zijn advocaat: In eerste instantie, voor wij een zaak kunnen beginnen, ben ik u een hoop informatie schuldig. Er is in ieder geval sprake van vrijheidsberoving. Ik ben als vrij man - er was geen collocatiebevel of letrre du cachet tegen mij uitgeschreven - zo'n vijftig dagen in het Bethanienhol vastgehouden, terwijl ik herhaaldelijk en duidelijk uitdrukte dat deze plaats mij niet aanstond en ik elders wenste te vertoeven om tot rust te komen.
meer...

Wist u dat?

Schizofrenie in feite niet bestaat en dat het helemaal niet duidelijk is waarom mensen zich in bepaalde omstandigheden afwijkend beginnen te gedragen of waanbeelden en dergelijke krijgen? Zogenaamde psychische ziekten meestal met gevoelens, culturele achtergrond, familiale en maatschappelijke omgeving, allerlei moeilijkheden op persoonlijk, relationeel, sociaal, financieel, werk- en gezondheidsgebied, dakloosheid, vereenzaming en armoede te maken hebben?
meer...

Psychofarma

Psychofarmaca zijn waardeloos, en de meeste zijn schadelijk. Velen veroorzaken blijvende hersenschade met de gewoonlijk voorgeschreven doseringen. Psychofarmaca en het beroep dat ze propageert zijn gevaarlijk voor uw gezondheid. Kom meer te weten over de beperkingen en schadelijke effecten van antidepressiva, sedatieven, lithium en neuroleptica 
meer...
henry darger
webdesign
Martin Hendrickx