Testament

In juni 1999 schoot Erwin zich een kogel door het hoofd. Even ervoor schreef hij deze brief aan zijn advocaat: In eerste instantie, voor wij een zaak kunnen beginnen, ben ik u een hoop informatie schuldig. Er is in ieder geval sprake van vrijheidsberoving. Ik ben als vrij man - er was geen collocatiebevel tegen mij uitgeschreven - zo'n vijftig dagen in het BethaniŽnhol vastgehouden, terwijl ik herhaaldelijk en duidelijk uitdrukte dat deze plaats mij niet aanstond en ik elders wenste te vertoeven om tot rust te komen.
meer

Onvrijwillige Opname

Nog steeds is het mogelijk dat mensen omwille van hun abnormaliteit onvrijwillig worden opgenomen in de psychiatrie. De redenen die men geeft om collocatie of onvrijwillige opname te rechtvaardigen zijn divers. De kritieken op deze redenen zijn nog diverser.
Paradoxaal aan de onvrijwillige opname is dat men iemands vrijheid ontneemt door hem onvrijwillig op te nemen omdat hij die vrijheid al verloren had volgens wie iemand opneemt.   meer

Bestaat geestelijke ziekte?

Alle diagnoses en behandelingen in de psychiatrie, en vooral in de biopsychiatrie, zijn gebaseerd op de stelling dat er zo iets bestaat als geestelijke ziekte of geestelijke aandoening of stoornis. Wat wordt bedoeld met ziekte of aandoening of stoornis?  meer


         yellow ribbon

Outsider Art

Een aantal mensen die gepsychiatriseerd werden, maken uitzonderlijke, excentrieke en buitensporige creaties. Deze kunstenaars leefden in grote mate buitencultureel. Zowel het artistieke leven van hun tijd als de volkscultuur en de cultuur in ruimere zin brachten hen weinig soelaas. Alhoewel deze kunstenaars vaak ontsprongen waren uit de schoot van het volk, beÔnvloeden de er vaak voorkomende, intolerante, vormen van sociale controle en conformisme geenszins hun uitzonderlijke dadendrang.   meer

Psychofarma

Psychofarmaca zijn waardeloos, en de meeste zijn schadelijk. Velen veroorzaken blijvende hersenschade met de gewoonlijk voorgeschreven doseringen. Psychofarmaca en het beroep dat ze propageert zijn gevaarlijk voor uw gezondheid. Kom meer te weten over de beperkingen en schadelijke effecten van antidepressiva, sedatieven, lithium en neuroleptica.   meer       contropotere

Wist u dat?

Er op zaterdag 10 oktober 2009 te Brussel een Zwarte Mars tegen psychiatrisch geweld wordt georganiseerd? Er in BelgiŽ 5 maal meer psychiatrische opnames zijn dan het Europese gemiddelde? Er in BelgiŽ 2 keer zoveel psychofarmaca voorgeschreven worden dan het Europese gemiddelde? De onvrijwillige opname de voorbije 6 jaar met 40 procent toegenomen is? We in BelgiŽ tweemaal zoveel zelfdodingen tellen als in de buurlanden en vele keren zoveel psychiatrische patiŽnten?  meer

Geschiedenis van de Waanzin

De geschiedenis van de waanzin, zoals deze door Michel Foucault is beschreven, is absurd.
Op het einde van de Middeleeuwen was men gefascineerd door de waanzin. De schilderijen van Jeroen Bosch tonen een waanzinnige wereld. Onmogelijke, fantastische en tegennatuurlijke wezens krioelen er doorheen elkaar.
De Renaissance ontraadselde deze fascinatie. Wat diep in de waanzin huisde nam men waar aan de oppervlakte.  meer


henry darger

webdesign
Martin Hendrickx