OPGELET :
de website op deze locatie wordt niet meer bijgewerkt

sinds 10 november 2011
.....(De Brug tot en met 73).....

Het heden en de toekomst zitten op

www.vrijgeestesleven.be

de Neutrale Ziekenfondsen


Inhoudstafel

een gedrukte versie van de inhoudstafel (24 blz.) is verkrijgbaar voor 4 euro (inc. verzending), mail naar
antroposoof*vrijgeestesleven.be (vervang de * door @ )


Rudolf Steiner

Antroposofische Vereniging in België

Euritmie in België

Antroposofische Vereniging in Nederland

De Rudolf Steiner Academie is nu Via Libra

Antroposofische weekspreuken en dezelfde, uitgebreid en in meerdere versies : www.calendarofthesoul.net

Antroposofische bibliotheken

Goetheanum

Steinerscholen in België

Heilpedagogie in België

Lees- en studiegroepen

Antroposofisch werk bij Uitgeverij Pentagon

Antroposofische papa zoekt een sprookje ?

De volledige tekst van"De Filosofie der Vrijheid"
( in 't Duits, met Nederlandse samenvatting per hoofdstuk).

Mooie startpagina in Nederland

Antroposofische boeken kopen en verkopen

ArtObe

Anthroposophie in Wallonië (in 't Frans): Guy Lorge, IDCCH, L' Eurythmiste

Euritmie

Jos Verhulst - 'De Witte Werf' op : www.vrijgeestesleven.be

Vruchtbare Aarde

	  
	 

 

Waarom deze website ?WELKOM

op de thuispagina van

DE BRUG

Tijdschrift over antroposofie

De Brug wordt samengesteld door:
Jan Vermeir (tel. 052/ 35 58 63 ) en
François De Wit (tel. 053/70 51 77),
e-mail: antroposoof*vrijgeestesleven.be (vervang de * door @ )

"De mens is een koord, geknoopt tussen dier en een toekomstige, hogere mens,- een koord boven de afgrond. Een gevaarlijk over-lopen, een gevaarlijk op-weg-zijn, een gevaarlijk terug-schouwen, een gevaarlijk huiveren en staanblijven. Het grote in de mens is: dat hij een brug is en geen doel; wat bemind kan worden in de mens, is dat hij een overgang is..."
Friedrich Nietzsche in "Aldus sprak Zarathoestra", voorrede 4,25.
*
"Een manier om tot in de geestelijke wereld te geraken is: kunstmatig verveling opwekken door voortdurend te denken aan saaie uitspraken zoals 'het geheel is groter dan de delen'. Nietzsche heeft dit in zijn jeugd gedaan. Maar wat doet onze tijd ? Iedereen loopt van hot naar her om zich toch maar niet te vervelen. Sich immerfort amüsieren wollen heißt, vor dem Geiste davonlaufen."
Rudolf Steiner in GA 350, "Rythmen im Kosmos und im Menschenwesen - wie kommt man zum Schauen der geistigen Welt ?"

!

In "De Brug" verschijnen om de drie maand uittreksels uit het werk van
Rudolf Steiner
en uit het werk van andere antroposofen (af en toe komen ook wel eens niet-antroposofen aan het woord !). Op dit ogenblik zijn er al 73 nummers verschenen.
Alle nummers zijn te lezen op de bladzijden van deze webstek. Snuffel eens rond in de

INHOUDSTAFEL.

Alle artikels zijn er alfabetisch gerangschikt van Aardbevingen tot Zwarte magie.

Belangrijke waarschuwing voor niet-antroposofen omtrent de beperkte bruikbaarheid van de artikelen..

WAT IS ER NIEUW ?
in september 2011:
De Brug 73
in juni 2011:
De Brug 72
in juni 2011:
Opmaak verbeterd in verschillende artikels uit De Brug 23, 24, 36, 37 en 38
in mei 2011:
Foto toegevoegd in het artikel over valeriaan
in mei 2011:
Opmaak verbeterd in artikel over alcohol
in maart 2011:
De Brug 71

Wil je een abonnement ?
Ga naar het inschrijvingsformulier.

Poëzieliefhebber ?


Klik hier voor een foto van een typische antroposoof !

*

*

*

*

*

Hit Counter
Free Hit Counter
sinds 21 oktober 2008.