Olympische Spelen - Antwerpen 1920      

Contact

Zelf geboren in de onmiddellijke omgeving van het Kiel en het olympische Beerschotstadion vele jaren als supporter van 'den Beerschot' bezocht hebbende, heb ik mij van jongs af altijd al vragen gesteld naar de organisatie, de resultaten en de deelnemers van die fameuze VIIde olympiade van 1920.

Wat bezielde immers jonge atleten uit verschillende continenten om, onmiddellijk na WO I, af te zakken naar de regio die zo allesverwoestend door deze oorlog was geteisterd, en er te gaan sporten voor de eer van de glorie van het olympische ideaal?

Vanaf 2004 ben ik intensief begonnen met het verzamelen van alle basismateriaal en vervolgens het uitschrijven en documenteren van dit reusachtige Antwerpse project. Op basis van deze uitgebreide studie is de voorliggende website ontstaan.

Feit is dat veel bronnen nog niet of maar gedeeltelijk werden uitgevlooid en dat het aantal onnauwkeurigheden in het bronnenmateriaal legio is.

Mogelijk voor het eerst werd hier gepoogd, zo volledig mogelijk fotografisch ondersteund, een beeld op te hangen van de gebeurtenissen van april tot september 1920. Maar het opzet geeft ook achtergrond en inzicht in een aantal gebeurtenissen van die tijd. Dit houdt in dat het sportieve gekaderd wordt tegen de achtergrond van het maatschappelijk leven in die periode, zo kort na WO I. Dezelfde basisidee geldt trouwens ook voor de individuele portretten van de medaillewinnaars. Er werd verder gegraven in hun afkomst, opleiding en hun latere professionele bezigheden. Een aantal markante figuren kreeg een eigen pagina. Ook werd voor de olympische deelnemers van 1920 die tijdens de gruwel van de latere WO II het leven lieten, naast enige duiding ook een teken () aan hun profiel toegevoegd.

Het inventariseren en het geven van enige duiding over onze Belgische deelnemers bleek helemaal niet zo eenvoudig. Over 217 van de 336 Belgische deelnemers heb ik een persoonlijk portretje kunnen samenstellen.

Het moge ondertussen duidelijk te zijn dat er nog heel wat werk te verrichten blijft.

Voor alle aanvullingen, correcties en commentaar kan je mij daarom steeds contacteren, bij voorkeur via Messenger (privebericht) op mijn facebookpagina: