Irokezen

De Irokezen:

20_Iroquis_v

cultuur denkbeelden in de zeventiende eeuw.

Wij hebben u niet gevraagd om uw manieren van het leven op te geven

voor ons.

Wij hebben u niet gevraagd om uw overheid op te geven

voor ons.

Wij hebben niet gevraagd dat u uw gebieden opgeeft

aan ons.

Waarom u kunt u ons de zelfde eerbied kunt geven?"

(Uit: Zes Iroquois van Naties Confederacy, Resolutie van 9 Maart..1973)

Het mislukken van een goede samenwerking tussen kolonisten Engelse Irokezen heeft zijn wortels in de zeventiende eeuw, toen cultuurverschillen Engelse wederzijds,onbegrip, de basis legden voor het verdere verloop van de geschiedenis tussen Irokezen. Engelse Europeanen ontmoeten het huidige Amerika. De ontdekking van Amerika , Europa dacht een nieuw land gevonden te hebben Het land dat wachtte om van gecultiveerd te worden. De Europeanen realiseerden zich nauwelijks dat dit land al eeuwenlang bewoond was, De grond al generatie bewerkt De Engelse mensen hadden een eigen cultuur en tradities. De Europeanen brachten een andere taal mee, dodelijke ziekten, Engelse alcohol. Zij bezaten wapens, matrijsen die van ver weg konden doden, ze leenden land, maar gaven het nooit meer terug en maakten het bovendien kapot.

De meeste boeken over de oorspronkelijke Amerikaanse bevolking, zijn geschreven vanuit Europees perspectief...

DE Irokezen

de Mohawks,

de Oneida's,

de onondaga's,

de Senecas

de Cayuga's, vijf verschillende Indianenstammen, besloten tussen 1450 en 1525, westerse jaartelling, tot de dat van een vorming bondgenootschap De Europeanen noemden dit alle vijf samen DE Irokezen. Recentere kwam hier een zesde stam bij, De Tuscarora. De vijf stammen waren vr het sluiten van dit verbond constant met elkaar in allerlei gevechten

De Irokezen woonden hoofdzakelijk in de huidige staat New York en de

daar omheen liggende gebieden. De Irokezen gaven zelf de naam aan hun confederatie DE Irokezen woonden in dorpen ,die enkele honderden inwoners bezaten. Woningen van hun, ` longhouses genoemd, waren gemaakt van hout waarin een aantal aan elkaar verwantefamilies woonden. Deze huizen waren, zoals het woord zelf al impliceert, erg lang; zo'n acht tot vijftien meter. Soms waren een aantal van deze longhouses omringd door een schutting tegen aanvallen van andere stammen, maar door het samengaan van DE vijf naties kwam dit minder vaak voor.. De Irokezen waren trots op hun longhouses, Zij zagen hun huizen als een symbool van hun bondgenootschap en van hun uiting cultuur.

DE landbouw nam bij DE Irokezen een belangrijke plaats binnen. Op de velden, dorpen rondom Er werden voornamelijk mas, bonen en pompoenen verbouwd. Ook de landbouw was vrijwel geheel gedaan door de vrouwen. Bij de Irokezen hadden vrouwen een hoge sociale positie en speelden zij een grote rol in het economische en politieke leven. De vrouw werd tevens gezien als de bron In het scheppingsverhaal is van Irokezen, De hoofdpersoon een vrouw, de Vrouw van de Hemel ` '. DE vrouw was volgens DE Irokezen de belangrijkste persoon in het verhaal

DEIrokezen geloofden dat een overleden persoon altijd gewroken moest worden. Geen enkele dode was te wijten aan het toeval. De gevangenen werden dan gebruikt gemarteld bij rituelen , het kwam soms voor dat de slachtoffers later opgegeten werden.

 

[Welkom] [Home] [Gemeenschap] [Moedige mensen] [Overlevingskunst] [Tijdstabel] [Stamoudsten] [Stammen] [Wapens] [Woningen] [Stamhoofden] [Links]

© 2006 Apacheke's Design