Kickapoo

Men weet niet zeker wanneer de Kickapoo in Texas arriveerden. Wat men wel weet is dat na de oorlog van 1812, waarin de Amerikanen met de Britten vochten, zich twee Kickapoo bands in Missouri vestigden. In 1833 verhuisde het grootste gedeelte van hen naar Kansas en de rest van hen kwam naar Texas.

Als men denkt dat het eenvoudig is uit te vinden wanneer ze naar Texas kwamen dan heeft men het mis. Twee antropologen hebben hier onderzoek naar gedaan. Zij hebben ontdekt dat de Kickapoo land kregen van de Spaanse koning in 1775. Dit gebied lag in het noorden van het Spaanse deel van Mexico. Dit gedeelte van Mexico werd later Texas.

Rondtrekken was niet nieuw voor de Kickapoo, zij werden door de overheid diverse malen gedwongen om te verhuizen en uiteindelijk vestigde een gedeelte van hen zich in Oklahoma, in een reservaat. Anderen kregen land van de president van Mexico en bleven daar.

Na vele jaren van droogte die hun oogst niet ten goede kwam, waren de Kickapoo uit Mexico gedwongen te gaan werken in US. Uiteindelijk vroegen ook zij erkenning als inwoner van de US aan en werden zij federaal erkend als de Kickapoo stam van Texas. Van de overheid kregen zij een stuk land ten zuiden van de Eagle pass in Texas.

 

kickapoo

Naar het reservaat

Kickapoo wickiup

In het begin hadden zij nog geen huizen en moest de grond nog klaar gemaakt worden voor verbouwing. Tot hun nieuwe huizen klaar waren woonde de Kickapoo in kartonnen replica’s van de traditionele wickiups onder de brug van de Eagle pass. Vaak reden daar mensen langs en hadden medelijden met de manier van leven van de Kickapoo op dat moment. Zij dachten dat de Kickapoo in deze grappige huisjes woonden omdat zij arm waren. Zij waren ook arm en konden geen werk vinden maar dit was niet de reden waarom ze in deze grappige huisjes woonden, dit deden zij puur om vast te houden aan hun tradities.

De nieuwe huizen die voor de Kickapoo werden gebouwd leken in het geheel niet op hun eigen bouwstijl. Net over de grens van het reservaat in Mexico staan nog wel veel traditionele Kickapoo huizen en dat is ook de reden dat veel Kickapoo er naar toe gaan om er tijd door te brengen. Het is ook in Mexico waar zij nog op hun traditionele manier kunnen leven, zij voeren al hun traditionele ceremonies daar uit en het dorp is nog op traditionele Kickapoo wijze gebouwd.

 

[Welkom] [Home] [Gemeenschap] [Moedige mensen] [Overlevingskunst] [Tijdstabel] [Stamoudsten] [Stammen] [Wapens] [Woningen] [Stamhoofden] [Links]

© 2006 Apacheke's Design