Navajo

Navajo

Hoewel de vrijheid van hun oude manier van het leven is verloren, zullen de godsdienst, de cultuur, de legenden, en de geest van de Amerikaanse Indianen altijd verdragen. Leer meer over de stammen

NAVAJOkl

De Navajo- indianen waren oorspronkelijk nomaden die zich pas in de vijftiende eeuw vestigden. Ze waren afstammelingen van de Athapaskanen. De Athapaskanen waren tussen 700 en 1000n. Chr. uit het noorden van Canada naar het zuiden van Noord- Amerika afgezakt. Pas daarna gingen de Navajo’s en de Apachen ieder hun eigen weg. De Navajo’s bleven in het noorden van Arizona, bevestigden de Apachen zich in het overige deel van Arizona en New Mexico. De Navajo’s bouwden hutten die hogans heetten, maar ze woonden niet in steden omdat ze de voorkeur gaven aan kleine gemeenschappen. Ze bebouwden het land en hielden schapen en jaagden veel. De Apachen kwamen oorspronkelijk uit het noorden en spraken net als de navajo, Athabaska. Ze bleven nomaden en verspreidden zich over het zuidwesten. Ze werden gevreesd om hun strijdvaardigheid, en uit hun gelederen kwamen veel grote indianenleiders voort

 

[Welkom] [Home] [Gemeenschap] [Moedige mensen] [Overlevingskunst] [Tijdstabel] [Stamoudsten] [Stammen] [Wapens] [Woningen] [Stamhoofden] [Links]

© 2006 Apacheke's Design