Powhanan

Powhatan

powhatan

Aanvankelijk toonden de indianen volop hun goede wil. In 1608 bijvoorbeeld, bood Wahunsonacock, die aan het hoofd stond van de Powhatan- indianen rond Jamestown (Virginia), John Smith zijn dochter Pocahontas ten huwelijk aan. Het indiaanse opperhoofd gaf daarmee te kennen dat hij een vreedzame relatie tussen de twee samenlevingen wenste. Wederzijds respect en gelijkheid moesten daarin centraal staan. Maar aan zijn boodschap werd amper gehoor gegeven. De indianen voelden zich geen onderdanen van de Engelse koning en weigerden de bevelen van gouverneur Smith op te volgen.
Voor zowel voedsel als mas en wild waren de kolonisten aangewezen op de indianen. Om hun voedsel te bemachtigen aarzelden ze niet om de dorpen van de indianen aan te vallen en te plunderen.

Dit is de echte Pocahontas

pocahontas

 

[Welkom] [Home] [Gemeenschap] [Moedige mensen] [Overlevingskunst] [Tijdstabel] [Stamoudsten] [Stammen] [Wapens] [Woningen] [Stamhoofden] [Links]

© 2006 Apacheke's Design