Tijdstabel

Tijdtafel 32.000v.Chr. -1400 AD

De meeste geschiedkundigen denken dat jagers uit SiberiŽ te voet naar Noord-Amerika trokken. Erzijn aanwijzingen dat er twee migratiegolven plaatsvonden ; de eerste rond 32.000 v Chr en de tweede tussen

28.000 en 13.000 v Chr..
Volgens sommigen woonden er al eerder mensen in Amerika. Die theorie is niet bewezen. De jagers verspreidden zich en elke groep of stam paste zijn levensstijl aan de omstandigheden ter plaatse aan.
Later gaven sommige stammen hun nomadische leefwijze op en vestigden zich als boeren.

3000 v Chr : De Inuit arriveren waarschijnlijke als laatste migranten uit AziŽ

1000 v Chr. :In het zuidwesten ontstaan landbouw-culturen. De landbouwtehnieken worden overgenomen uit Mexico

300 v Chr.-:1450 na Chr - Culturen als de Hohokam gebruiken schelpen als betaalmiddel

200 na Chr. - De grafheuvelbouwers verbouwen maÔs . De maÔsteelt is waarschijnlijk uit Mexico ingevoerd

700 - Grafheuvelbouwers bouwen tempels in Cahokia bij de Mississippi. Pas in de 19de eeuw zullen er in Noord-Amerika grotere steden dan de hunne verrijzen

900 - De vroegste Anasaziís ( het oude volk) leven in ondergrondse woningen op hetColorado-plateau. Later bouwen ze bovengrondse huizen, maar ze blijven hun godsdienstoefeningen houden in ondergrondse kivaís.

982 - De Viking Erik de Rode en zijn mannen bereiken als eerste Europeanen Groenland

1002 - Leif Eriksson landt in Newfoundland en sticht de eerste Europese nederzetting in Amerika

1100 - De Anasaziís trekken de bergen in en bouwen rotswoningen

1200 De Calusa uit Florida zijn voortreffelijke ambachtslieden. Ze drijven volop handel.

1270-1300 - De Anasaziís verlaten de meeste van hun woonplaatssen. velen van hen trekken naar het oosten.

1300 - Oorsprong van de Pueblo-stammen(Hopi en Zuni) in het zuidwesten. Veel van hen stammen af van de Anasaziís

Tijdtafel 1400-1780

1400 - De apachen arriveren in hetzuid-westen, waarschijnlijk via 2 routes vanuit de prairies, in het spoor van de bizons, en via de Rocky Mountains

1492 - Christoffel Colombus vaart van Spanje naar de Bahamaís waar hij vreedzame Arawak-landbouwers treft.

1510 - De Calusaís vertrekken uit Ponce de Lťon

1541 - Zuniís zien voor het eerst paarden wanneer de Spanjaard Francisco Vasquez de Coronado naar het zuidwesten trekt

1542 - Van het in 1492 nog grote Arawak-volk zijn slechts 200 mensen overgebleven. Tien jaar later sterven de wreed behandelde Arawaks uit.

1550 Vorming van de Bond van Vijf Naties door de Seneca,Cayuga-,Mohawk-,Oneida en Onondaga-stammen uit het noordwesten, die hun krachten willen bundelen. Ze worden aangeduid als Irokezen

1585 - Sir Walter Raleigh bereikt de noordoostkust. Ondanks de rechten van de Secotan-indianen eist hij het gebied op en noemt het Virginia.

1590 - Raleigh en John White keren naar Virginia terug, maar de kolonie is verdwenen. White legt het leven van de Secotans in schetsen vast

1598 -Juan de Onate sticht de eerste Spaanse kolonie op Pueblo-gebied In de 17de eeuw kregen de Shoshone paarden uit het zuidwesten( afkomstig van de Spanjaarden) en verspreiden zich over de Great Plains

1607 - Pamunkey-leden van de Powhatanbond nemen John Smith gevangen

1620 - De Mayflower Pilgrims arriveren aan de oostkust en krijgen hulp van de Wampanoag.

1650 - Europese vuurwapens( aanvankelijk vuursteengeweren, later moderenere geweren) vervangen traditionele indiaanse wapens

1707 - Russen ontdekken dat de noordwestkust bewoond is

1722 - De Tuscarora sluiten zich als zesde stam aan bij de Bond van de Vijf Naties

1774 Juan Perez vaart naar de noordwestkust om het gebied voor Spanje op te eisen. Het Haida-volk sterft biujna uit aande door Europeanen overgebrachte pokken.

Circa 1750 - Sioux-stammen trekken naar de prairies

1771 - Stichting van vijf missieposten op Chumash-land in CaliforniŽ(dit leidt tot een opstand in 1824)

Tijdtafel 1780-1924

1783 - De kolonisten sluiten een verdrag met Engeland dat hun onafhankelijkheid als Amerikanen erkent. De indianen worden niet als Amerikanen beschouwd.

1788 - Chinook in het noordwesten ontmoeten voor het eerst een Europeaan in de persoon van de Brit John Mears

1789 - Ontdekkingsreizigers treffen de Kurchin en andere subarctische stammen, die later handel drijven met de Hudsonís Bay Company (opgericht in 1831)

1795 - Tecumseh weigert het verdrag van Greenville te ondertekenen

1803 - De Amerikaanse overheid koopt grond in Mississippi van de Fransen. De Indianen raken verder in de verdrukking

1804 - Sacawagea is gids voor Lewis en Clark tijdens de eerste reis vqn de mississippi naar de westkust

1830-1850 - Schilders als Frederic Remington, George Catlin en Karl Bodmer leggen het leven van de prairie-indianenvast

1832 - Het Sauk-opperhoofd Black Hawk komt in opstand tegen de VS en wordt verslagen

1848 Ontdekking van goud in CaliforniŽ

1848-1858 - De Palouse-stam van het Plateau weigert zich in een reservaat te vestigen

1850 - 1890 - De spoorwegen leggen hun wegen open voor kolonisten.

1850 - De Navajoís en hun dieren worden door Amerikaanse militairen vermoord, hun huizen worden platgebrand. De overlevenden moeten 500 km naar Fort Summer lopen.

1864 - Bloedbad vanSand Creek Amerikaanse militairen doden 300 Cheyenne-vrouwen en kinderen

1876 - Generaal Custer sneuvelt tegen de Sioux in de slag bij Litlle Bighorn

1886 - Overgave van Geronimo aan de VS. Het opperhoofd zit jaren gevangen.

1890- - De sioux rouwen met de ď geestendansĒ om hun doden. Blanke Kolonisten zien hierin een provocatie
- Sitting Bull wordt in het Sioux-eservaat Standing Rock gedood door indiaanse politie in overheidskleding
- Sioux-opperhoofd Big Foot en veel van zijn stamleden worden gedood bij Wounded Knee. Hiermee eindigt de strijd van de Sioux voor hun land

1924 - De Indianen worden Amerikaanse staatsburgers. Daarom wordt een munt met een afbeelding van een bizon geslagen

 

[Welkom] [Home] [Gemeenschap] [Moedige mensen] [Overlevingskunst] [Tijdstabel] [Stamoudsten] [Stammen] [Wapens] [Woningen] [Stamhoofden] [Links]

© 2006 Apacheke's Design