Wapens

Wapens

 

De wapens van de 'roodhuiden' waren pijl en boog, de blaaspijp, de speer en later natuurlijk de geweren, die de Blanken aan hun 'verkochten'. Aan de pijlen zaten meestal veren, die in de verschillende gebieden van kleur en aantal verschilden. Pijl en boog waren in de handen van de Indiaan een gevreesd wapen, omdat de pijlen verbazend diep doordrongen. In het oosten en op de prairie werden ook knotsen gebruikt. Bij het gebruik van speren hoorden ook schilden. de beroemde tomahawk was geen oorspronkelijk Indiaans wapen. Het waren de blanken die ze als stalen bijlen 'importeerden' en ze met de 'roodhuiden' ruilden, bijvoorbeeld tegen dierenhuiden.

[Welkom] [Home] [Gemeenschap] [Moedige mensen] [Overlevingskunst] [Tijdstabel] [Stamoudsten] [Stammen] [Wapens] [Woningen] [Stamhoofden] [Links]

© 2006 Apacheke's Design