Kies een applet

De natuurlijke machtsfuncties

De inverse functies van natuurlijke machtsfuncties

De homografische functie

De sinuso´de

De cosinuso´de

De tangento´de

De cotangento´de

De algemene sinusfunctie

De algemene sinusfunctie f(x)=a sin(x) + b cos(x)

De boogsinusfunctie

De boogcosinusfunctie

De boogtangensfunctie

De boogcotangensfunctie

ExponentiŰle functies

Logaritmische functies

Grafiek van de afgeleide functie

Grafiek van de tweede afgeleide

Verloop van een veeltermfunctie

Verloop van een irrationale en een cyclometrische functie

De stelling van Lagrange

De parabool

De ellips

De hyperbool

De differentiaal

Ondersommen en bovensommen

Middelwaardestelling van de integraalrekening

Optelbaarheid van de bepaalde integraal

Hoofdformule van de integraalrekening

Berekenen van oppervlakten

Het omgekeerd complex getal

De standaardnormale verdeling

Parameters van de normale verdeling

Betrouwbaarheidsintervallen

Toetsen van hypothesen