Exponentiële functies

Onderzoek de invloed van de parameters a en b op de grafiek van de exponentiële functie f

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Marc Brys, Gemaakt met GeoGebra