De informatie op deze website van ARGILUM N.V. is met grote zorg samengesteld.

Deze website bevat links of referenties naar andere sites. ARGILUM N.V. is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van die andere sites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade
die uit de inhoud van die sites voortvloeit.
Elke link naar andere sites wordt enkel opgegeven als een dienst aan de gebruikers van deze website.

ARGILUM N.V. zal zich inspannen om de informatie op deze website steeds actueel
en correct te houden, maar doet geen uitspraken over of geeft geen waarborgen of garanties inzake
de nauwkeurigheid, geldigheid en volledigheid van de verstrekte informatie.

ARGILUM N.V. is voor bepaalde faciliteiten afhankelijk van derden (Web-servers, hosting, verbindingen).
Als de toegang tot deze faciliteiten buiten onze wil om niet mogelijk is kunnen wij niet waarborgen
dat wijzigingen aan web-sites onmiddellijk uitgevoerd worden. Het niet beschikbaar zijn van de
web-sites door deze externe omstandigheden kunnen nooit aanleiding geven tot enige vorm van
schadevergoeding of rechtsgeding.

De informatie die op de web-sites geplaatst wordt valt niet onder de verantwoordelijkheid
van ARGILUM N.V., maar volledig onder de verantwoordelijkheid van de abonnenten van de web-site.
ARGILUM N.V. behoudt zich evenwel het recht voor plaatsing of inhoud te weigeren
als die als aanstootgevend, offensief of beledigend zou kunnen ge´nterpreteerd worden door derden,
of niet verenigbaar zijn met de bedrijfspolitiek van ARGILUM N.V..
Bij niet plaatsing wordt het betaalde abonnementsgeld integraal teruggestort.

Alle handelsmerken die op deze website vermeld worden zijn eigendom van de respectievelijke merkhouders.

Argilum N.V.
back   | laatste bijwerking: 13/4/03 21:41 |  webmaster:  e-mail | site ontwerp:  ARGILUM N.V. | Copyright © 1991-2003  |   disclaimer  |  best viewed with  IE-explorer IE 5.5 or above